Zielony Zakątek na Rakowcu

1083
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Patryk Zaremba
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
256 200 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Przekształcenie wyasfaltowanego placu, będącego obecnie wyspą ciepła i powierzchnią biologicznie nieaktywną na osiedlu na Rakowcu w przestrzeń pełną zieleni, dająca cień mieszkańcom i umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do gleby.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Część działki ew. nr 22/7 z obrębu 20314 we wnętrzu osiedla na Rakowcu - ograniczonego ulicami: Grójecka - Korotyńskiego - Majewskiego - Dickensa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
-
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przekształcenie wyasfaltowanego placu, będącego obecnie wyspą ciepła i powierzchnią biologicznie nieaktywną na osiedlu na Rakowcu w przestrzeń pełną zieleni, dająca cień mieszkańcom i umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do gleby.
Opis projektu
Przekształcenie wyasfaltowanego placu (z dziurami, nierównościami) w osiedlu w przestrzeń biologicznie czynną, zazielenioną, dającą ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem i skutkami nawalnych deszczów.

Przewidywany zakres prac:
- skucie asfaltu
- prace ziemne
- nasadzenia:
* czterech drzew: proponowany klon czerwony
* żywopłotów: proponowany grab pospolity
* trawy niskiej z rolki
* trawy ozdobnej wysokiej
- montaż:
* czterech ławek z przestrzeniami obok na wózek dziecięcy lub dla osoby z niepełnosprawnością
* dwóch latarni
* dwóch budek dla ptaków
* kosza na śmieci
i wykonanie ciągu dwóch chodników - jak na załączonej koncepcji.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Stan obecny:
W obszarze obejmującym siedem bloków mieszkalnych (około 500 mieszkań, ok. 1.000 mieszkańców) znajduje się tylko jedna ławka. Asfaltowy plac o powierzchni 500 m kw. latem nagrzewa się do temperatury 70 st. C. Po deszczach nawalnych powstają lokalne podtopienia. Powierzchnia placu jest pełna dziur i nierówności, słabo oświetlona.

Realizacja projektu umożliwi:
- poprawę jakości życia w okolicznych mieszkaniach poprzez obniżenie maksymalnej temperatury latem,
- odprowadzenie wody deszczowej do gruntu,
- ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem,
- zwiększenie interakcji społecznych (ławki zlokalizowane są w pewnej odległości od okien mieszkań),
- poprawę bezpieczeństwa (doświetlenie rejonu lokalizacji ławek i nasadzeń nowych drzew oraz usunięcie niebezpiecznych nierówności terenu i dziur).

Jednocześnie zaaranżowanie przestrzeni utrudni mazanie farbami szczytowej ściany sąsiadującego z placem budynku, co obecnie jest nagminnym procederem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
256200.00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
256 200,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt znacznie poprawi estetykę osiedla powodując przyjemniejszy wypoczynek dla mieszkańców.

Modyfikacje

29.04.2022 11:53
Koordynator ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany