Klasyka na co dzień

1222
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Joanna Obiegałka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
159 615 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada cykl wydarzeń animujących międzypokoleniową
społeczność lokalną Dzielnicy Mokotów – dzieci, młodzież, dorośli
i seniorzy, poprzez cykliczną realizację wydarzeń: gra plenerowa,
animacje dla najmłodszych, koncerty muzyki klasycznej i warsztaty
tańca.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
II Ogród Jordanowski
ul. Odyńca 6
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada cykl wydarzeń animujących międzypokoleniową
społeczność lokalną Dzielnicy Mokotów – dzieci, młodzież, dorośli
i seniorzy, poprzez cykliczną realizację wydarzeń: gra plenerowa,
animacje dla najmłodszych, koncerty muzyki klasycznej i warsztaty
tańca.
Opis projektu
Projekt zakłada cykl wydarzeń animujących międzypokoleniową
społeczność lokalną dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy Dzielnicy
Mokotów, poprzez realizację wydarzeń: gry plenerowe, animacje
Dla najmłodszych, koncerty muzyki klasycznej, warsztaty tańca.

Wydarzenia zostaną zorganizowane w formie 3 tematycznych spotkań weekendowych:

1 cykl: Bliżej Chopina - zostanie zrealizowany w czerwcu 2023 r.
Na wydarzenie składać się będzie:
– Gra plenerowa dla najmłodszych z rodzinami przybliżająca osobę
i twórczość Fryderyka Chopina oraz animacje aktywizujące
dzieci;
– koncert muzyki klasycznej – tematyczny – bliżej Chopina;
– Warsztaty tańca: prowadzone przez wykwalifikowane grupy osób – skierowane do wszystkich grup wiekowych, międzypokoleniowe
i integracyjne – nauka tańców: polonez, mazurek.

2 cykl: W XVII-wieczna Anglii - zostanie zrealizowany w lipcu 2023 r.
– Gra plenerowa dla najmłodszych z rodzinami przybliżająca
XVII-wieczną muzykę klasyczną angielską, animacje aktywizujące
Dzieci;
– koncert muzyki klasycznej – tematyczny – klasyka XVII - wiecznej
Anglii;
– Warsztaty tańca: prowadzone przez wykwalifikowane grupy osób – skierowane do wszystkich grup wiekowych, międzypokoleniowe
i integracyjne – nauka tańców: contra dance.

3 cykl: Zagraniczna klasyka - zostanie zrealizowany w sierpniu 2023 r.
– Gra plenerowa dla najmłodszych z rodzinami przybliżająca muzykę klasyczną międzynarodową od Hiszpanii do Rosji, animacje
aktywizujące dzieci;
– koncert muzyki klasycznej – tematyczny – klasyka muzyki
międzynarodowej – od Hiszpanii do Rosji;
– Warsztaty tańca: prowadzone przez wykwalifikowane grupy osób – skierowane do wszystkich grup wiekowych, międzypokoleniowe
i integracyjne – nauka tańców tradycyjnych hiszpańskich, irlandzkich, francuskich, rosyjskich.

Spotkania z muzyką klasyczną – koncerty będą miały formę
dostosowaną do wspomnianych grup odbiorców – młodzież, dorośli,
seniorzy oraz dzieci, w tym osoby niepełnosprawne ruchowo bądź intelektualnie.

Najmłodsi uczestnicy w trakcie spotkań poznają instrumenty, będą mogli je obejrzeć je z bliska – zobaczyć, jak działają oraz wziąć udział
w zabawach tanecznych.

Dostępność:
Wydarzenia zostaną nagrane i udostępnione na stronie internetowej i w mediach społecznościowych MDK Mokotów, co umożliwi stały dostęp zarówno do części warsztatowych, jak i koncertowej. Nagranie zostanie udostępnione na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych MDK Mokotów, co pozwoli osobom,
które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu stacjonarnym dostęp
do niego, a uczestnikom powrót do koncertów i warsztatów.

Wydarzenia będą miały charakter otwarty dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów. Rekrutacja do poszczególnych wydarzeń prowadzona będzie przed wydarzeniami mailowo i telefonicznie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Inspiracją do projektu była rozmowa z lokalnymi liderami i mieszkańcami osiedli Wyględowa i Służewca, którzy zauważyli, że w ostatnim czasie zaobserwowano napływ nowych mieszkańców, fakt powstania nowego placu przy tzw. Rondzie "Etiudy" (rondo przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej) oraz otwarcie Hotelu przy tzw. Rondzie "Etiudy". Obszar ten znajduje się w części korporacyjnej dzielnicy (okolice Mordor). Projekt ma na celu integrację nowych i starych mieszkańców osiedli oraz animację nowopowstałego placu. Możliwość wspólnego przebywania, słuchania muzyki, tańca, daje pełne spektrum pozytywnych emocji, integruje i pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Międzypokoleniowa aktywność twórcza jest bardzo ważnym aspektem integracji społecznej, rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Ponadto mieszkańcy mają wpływ na atrakcyjność swojej „małej ojczyzny”, a szczególnie na atmosferę międzyludzką. Celem wydarzeń jest także kontakt społeczności lokalnej z muzyką klasyczną polską i międzynarodową, która obecnie niejednokrotnie zostaje pominięta na korzyść nowoczesnej, mającej mniej wspólnotowy i integracyjny charakter.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 cykl: Bliżej Chopina - czerwiec 2023 r. 1 dzień weekendowy, czas trwania wydarzenia łącznie3 h
1. Międzypokoleniowa gra plenerowa wraz z animacjami dla najmłodszych przybliżająca osobę
i twórczość Fryderyka Chopina oraz animacje aktywizujące dzieci, liczba uczestników ok 30 osób;
4 instruktorów – 150zł x 1h x 4= 600zł.
Materiały ( w tym instrumenty muzyczne )=1000zł.
2. Koncert muzyki klasycznej ok 60 min.– tematyczny – bliżej Chopina; koncert na fortepian / pianino / lub klawesyn – 1 muzyk, plus 1 wokal. =10.000zł.
Transport fortepianu/pianina =1000zł
Wypożyczenie fortepianu/pianina= 3000zł.
Wynajem podestu =500zł.
Koszty ZAIKS=1000zł
Niezbędne nagłośnienie podstawowe, mikser i dwie kolumny, oraz mikrofon pojemnościowy i ew. mikrofon do wokalu, czas trwania: do 60 minut; liczba uczestników; do 150 osób= 2000zł.
Obsługa techniczna = 1000zł
3. Międzypokoleniowe, integracyjne warsztaty tańca: prowadzone przez wykwalifikowane grupy osób – skierowane do wszystkich grup wiekowych – nauka tańców: polonez, mazurek, oberek. Nawiązanie do muzyki Chopina. czas trwania warsztatów: do 60 minut, liczba uczestników: ok. 50/60
4 instruktorów 150złx 1hx 4=600zł.
Nagłośnienie =2000zł.
Zadaszona scena dla zespołu i podłoga do tańca dla zespołu tanecznego 9000 zł.
Agregat prądotwórczy 1000 zł.
Zagospodarowanie terenu ( wynajem i transport: namioty 3 szt. 4mx3 m, krzesła 150 szt, kosze na śmieci 5 szt) = 5000,00 zł.
Sprzątanie terenu ,wynajem kontenera na śmieci koszty pracy ekipy sprzątającej-1000zł Wynajem/transport toalet 2 szt.= 500 zł
Nagranie wydarzenia i montaż filmowy =3000 zł.
Ratownik medyczny= 500zł.
Razem 1 cykl= 42 700zł.
2 cykl: W XVII-wiecznej Anglii - lipiec 2023 r. 1 dzień weekendowy, czas trwania wydarzenia łącznie 3 h
1. Międzypokoleniowa gra plenerowa wraz z animacjami dla najmłodszych przybliżająca XVII-wieczną kulturę angielską ze szczególnym uwzględnieniem tańców i muzyki angielskich kompozytorów m.in. Henrego Purcella, czas trwania: do 60 minut; liczba uczestników: ok. 20/30
4 instruktorów x 150zł x 1h=600zł.
Materiały: (plansze, instrumenty, wynajem- tematyczne stroje)=3000zł.
2.Koncert muzyki XVII– wiecznej Anglii; czas trwania: do 60 minut; liczba uczestników; do 150 osób
3-5 muzyków( w tym honoraria, koszty przejazdu, wynajem instrumentów, koszty ZAIKS)= 20.000zł.
Nagłośnienie =2000zł.
Mikrofony pojemnościowe ,mikrofony wokalne =500zł.
Obsługa techniczna = 1000zł
3.Międzypokoleniowe, integracyjne warsztaty tańca: prowadzone przez wykwalifikowane grupy osób – nauka tańców: m.in. contra dance. czas trwania warsztatów: do 60 minut, liczba uczestników: ok. 50/60
4 instruktorów x 150zł x 1h=600zł.
Nagłośnienie =2000zł.
Zadaszona scena dla zespołu i podłoga do tańca dla zespołu tanecznego 9000 zł.
Agregat prądotwórczy 1000 zł.
Zagospodarowanie terenu ( wynajem i transport: namioty 3 szt. 4mx3 m, krzesła 150 szt, kosze na śmieci 5 szt) = 5000 zł.
Sprzątanie terenu ,wynajem kontenera na śmieci koszty pracy ekipy sprzątającej-1000zł Wynajem/transport toalet 2 szt. = 500 zł
Nagranie wydarzenia i montaż filmowy =3000,00 zł.
Ratownik medyczny =500zł.
Razem 2 cykl =49 700zł.
3 cykl: Muzyka klasyczna – arcydzieła mistrzów - sierpień 2023 r.
1 dzień weekendowy , czas trwania wydarzenia łącznie 3 h
1. międzypokoleniowa gra plenerowa wraz z animacjami dla najmłodszych przybliżająca międzynarodową muzykę klasyczną mistrzów, .; czas trwania do 60 minut; liczba uczestników: ok. 20/30
4 instruktorów x 160złx 1h=600zł.
Materiały: (plansze, instrumenty )=2000zł.
2. Koncert muzyki klasycznej – dzieła mistrzów czas trwania: do 60 minut; liczba uczestników: do 150 osób
koncert na Fortepian / Pianino / lub klawesyn – 1 muzyk, plus 1 wokal. =10.000zł.
Transport fortepianu/pianina =1000zł
Wypożyczenie fortepianu/pianina =3000zł.
Wynajem podestu =500zł
Koszty ZAIKS =1000zł.
Nagłośnienie = 2000zł.
Mikrofony =500zł.
Obsługa techniczna= 1000zł
3. Międzypokoleniowe, integracyjne warsztaty tańca prowadzone przez wykwalifikowane grupy osób – nauka tradycyjnych tańców hiszpańskich, irlandzkich, francuskich, rosyjskich. czas trwania: do 60 minut; liczba uczestników: ok. 50/60
6 instruktorów x 150złx 1h = 900zł
materiały:( plansze, instrumenty )2000zł.
Nagłośnienie =2000zł.
Zadaszona scena dla zespołu i podłoga do tańca dla zespołu tanecznego 9000 zł.
Agregat prądotwórczy 1000 zł.
Zagospodarowanie terenu ( wynajem i transport: namioty 3 szt. 4mx3 m, krzesła 150 szt, kosze na śmieci 5 szt) – 5000,00 zł.
Sprzątanie terenu ,wynajem kontenera na śmieci -1000zł
Wynajem/transport toalet 2 szt. =500 zł
Nagranie wydarzenia i montaż filmowy = 3000,00 zł.
Ratownik medyczny =500zł.
Razem 3 cykl =46 500zł.
Dodatkowe koszty dla 3 cykli.
Dostępność cyfrowa ,informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna =10.000zł
Ubezpieczenie 905zł x 3 cykle=2715 zł
Koordynacja projektu, rekrutacja, obsługa mediów społecznościowych(2 osoby,1 miesiąc) =3000zł
Druk (plakaty 100szt format A3 i A1, ulotki 500szt ) =2000 zł.
Grafika i opracowanie projektu plakatów i ulotek =800 zł;
Kolportaż plakatów i ulotek przed wydarzeniem – 2 osoby= 600zł
Oznakowanie projektu (tablica duża drewniana 70cmx200cm)=1600zł.
Razem: 20 715zł.
Łączny koszt projektu 159 615 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
159 615,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Niska frekwencja w wydarzeniach z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Modyfikacje

21.04.2022 12:04
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
21.04.2022 15:10
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
02.06.2022 09:28
Koordynator dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany