Zielona Wola - ekologicznie, zdrowo, sportowo

1152
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Anna Grzelak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
950 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa parku rekreacyjnego poprzez rewitalizację betonowych trybun z utworzeniem obszaru zieleni, budowę bieżni krótkodystansowej ze skocznią w dal oraz budowę oświetlenia ekologicznego – solarnego.
Projekt skierowany do uczniów i lokalnej społeczności. Celem projektu jest wprowadzenie zieleni w postaci nowych nasadzeń miejskich, wzrost edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia dla okolicznych mieszkańców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kasprzaka/Karolkowa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa parku rekreacyjnego poprzez rewitalizację betonowych trybun z utworzeniem obszaru zieleni, budowę bieżni krótkodystansowej ze skocznią w dal oraz budowę oświetlenia ekologicznego – solarnego.
Projekt skierowany do uczniów i lokalnej społeczności. Celem projektu jest wprowadzenie zieleni w postaci nowych nasadzeń miejskich, wzrost edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia dla okolicznych mieszkańców.
Opis projektu
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i okolicznych mieszkańców. Celem projektu jest rewitalizacja terenu wokół nowoczesnego boiska oraz pozostałego wokół Szkoły Podstawowej 387.
Projekt obejmuje:
- Projekt i nasadzenia roślinności niskopiennej (drzewa, krzewy, byliny) w pasie przy ogrodzeniu szkolnym, które będą stanowiły zielony filtr pomiędzy ulicą Karolkową a kompleksem sportowym terenu szkoły. Nasadzenia będą również zwiększały obszar terenu biologicznie czynnego (zielonego) w coraz bardziej rozwijającym się mieszkaniowym i gospodarczym środowisku.
- Projekt i budowa parku rekreacyjnego poprzez rewitalizację betonowych trybun – zgodnie z zasadą „NIE WYRZUCAJ – WYKORZYSTAJ” – planowane są siedziska na podstawie betonowej (rewitalizacja istniejących) z okładziną drewnianą, rozdzielonych roślinami w donicach tworzących podział na strefy („eko przegrody”)
- Projekt i budowę systemu nawadniania nasadzeń z wykorzystaniem zasobów retencyjnych
- Budowę oświetlenia solarnego wokół części rekreacyjnej – który uprzyjemni spacery lokalnej społeczności, a także korzystanie z terenu parku rekreacyjnego na nowych trybunach.
- Projekt i budowę bieżni krótkodystansowej zakończonej skocznią w dal – do organizowania wydarzeń sportowych, festynów dla dzieci i młodzieży, zawodów sportowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie dzielnicy jest bardzo niewielka oferta ekologicznych obiektów sportowych, na których można realizować bezpłatne zajęcia sportowe, pikniki i spotkania integracyjne dla mieszkańców dzielnicy.
Oświetlenie solarne pomoże mieszkańcom okolicznych osiedli spacerować w okolicy bezpieczniej, korzystając z alternatywnych źródeł energii - zdrowo i ekologicznie.
Betonowe stare trybuny stanowią zagrożenie dla bawiących się tam dzieci i ich rewitalizacja jest kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa oraz integracji społeczności.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Dokumentacja projektowa - 30 000 zł netto
2. Budowa bieżni o nawierzchni PU (powierzchnia 317,2 m2) 190 320 zł netto
3. Skocznia do skoku w dal - 15 000zł netto
4. Budowa oświetlenia 270 000 zł netto
5. System nawadniania 60 000 zł netto
6. Remont trybun 70 000 zł netto
7. Montaż siedzisk z okładziną drewnianą lub
równorzędną (szt. 90) 36 000 zł netto
8. Mała architektura (donice szt. 6) 30 000 zł netto
9. Mała architektura (ławki szt. 6) 21 000 zł netto
10. Zieleń 50 000 zł netto
RAZEM NETTO zł. 772 320
VAT 23% 177 634
RAZEM BRUTTO zł. 949 954
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
950 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Funkcjonujące obecnie oświetlenie obiektu, uniemożliwia korzystanie z niego w godzinach wieczornych, zwłaszcza w okresie od jesieni do wiosny. Nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i komfortu podczas uprawiania sportu. Boisko zostało zmodernizowane ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego w 2020r . Jednak projekt nie zakładał wymiany oświetlenia. Wykonując modernizację oświetlenia, obiekt będzie w pełni wykorzystany zarówno przez uczniów jak i innych mieszkańców. Oświetlenie solarne pomoże mieszkańcom okolicznych osiedli spacerować w okolicy bezpieczniej, korzystając z alternatywnych źródeł energii, wpłynie na wzrost wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowego trybu życia. Betonowe stare trybuny stanowią zagrożenie dla bawiących się dzieci, konieczną jest ich modernizacja. W pełni wykorzystana infrastruktura sportowa będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lokalnej, przeciwdziałać wykluczeniu i wspierać walkę z uzależnieniami. Uprawianie sportu wspomaga koordynację ruchową i korzystnie wpływa na koncentrację. Obiekt może być także miejscem spotkań dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Modyfikacje

27.04.2022 16:02
Koordynator w Dzielnicy Wola
27.04.2022 16:14
Koordynator w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany