Ścieżki rowerowe dla Służewca vol.2 / Lepszy Służewiec dla wszystkich

1333
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 100 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada uzupełnienie infrastruktury rowerowej, likwidację przedeptów, montaż słupków, przebudowę parkingów, chodników oraz montaż infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w miejscach, które wskazali mieszkańcy Służewca.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lista zmian w opisie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Służewiec, Mokotów

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada uzupełnienie infrastruktury rowerowej, likwidację przedeptów, montaż słupków, przebudowę parkingów, chodników oraz montaż infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w miejscach, które wskazali mieszkańcy Służewca.
Opis projektu
Projekt zakłada następujące zmiany:
- zabezpieczenie przed parkowaniem:
1) przystanek na Racjonalizacji 04 – zabezpieczenie 55mb chodnika poprzez ustawienie słupków blokujących parkowanie na chodniku
2) Cybernetyki rej. nr 19 (od wjazdu do Biurowca Dantex, na całej długości nowego osiedla do ul. Komputerowej) – zabezpieczenie 180mb chodnika poprzez ustawienie słupków blokujących parkowanie na chodniku, wszędzie gdzie jest to możliwe z u uwagi na minimalną szerokość chodnika
3) okolice przystanku Postępu (Rondo Żabczyńskiego 02) – ustawienie znaków zakazujących parkowanie, chodnik zbyt wąski do umieszczenia słupków blokujących
4) pętla autobusowa przy Bokserskiej - ustawienia słupków na chodniku przy wjeździe na pętlę
5) Postępu (od przystanku Stolbud do skrzyżowania z ul. Konstruktorską) – remont i poszerzenie chodnika ustawienie słupków blokujących w dowiązaniu do projektu przebudowy
skrzyżowania z ul. Konstruktorską – ok 60mb.
6) Orzycka (wyjazd ze stacji Shell) – zabezpieczenie trawników poprzez ustawienie wygrodzeń trawnikowych, odtworzenie trawników
7) Obrzeżna (przejście dla pieszych w rej. nr 12) – ustawienie słupków blokujących wzdłuż chodnika, nasadzenie krzewów w miejscu istniejącego przedeptu
8) Obrzeżna (okolice biurowca przy skrzyżowaniu z Cybernetyki) – zabezpieczenie słupkami chodników od strony zjazdu
9) Wołoska - okolice przystanku Konstruktorska 01 – ustawienie 30mb słupków blokujących od skrzyżowania z ul. Konstruktorską do przystanku autobusowego,
10) Konstruktorska (od ul. Racjonalizacji do biurowca Plusa w rej. nr 4) – poszerzenie chodnika, ustawienie słupków blokujących, wygrodzenie i odtworzenie zieleńca

- Likwidacja przedeptów i nielegalnych parkingów, poprawa infrastruktury:
11) trzy przedepty przy kładkach na Rzymowskiego – wykonanie chodników w miejscach przedeptów,
12) Obrzeżna - wyprostowanie chodnika na wysokości budynku Orange, Obrzeżna 7
13) przedept przy skrzyżowaniu Al. Lotników i Al. Wilanowskiej – wykonanie chodnika w miejscu przedeptu dł. ok. 100mb,
14) przedept Cybernetyki 3 – likwidacja przedeptu poprzez obsadzenie krzewami i bylinami z mieszanką cebul (90 m2 krzewów, 200 m2 byliny, 200 m2 roślin cebulowych)
15) poprawa stanu chodnika przy ul. Konstruktorskiej – remont chodnika po stronie numerów parzystych w rej. budynku Konstruktorska 4
16) Taśmowa od strony Cybernetyki – wybrukowanie brakującego chodnika do końca ścieżki rowerowej
17) Betonowa pozostałość po remoncie dróg- Taśmowa, przy skrzyżowaniu z Marynarską (GDDKIA w trakcie oddawnia tej działki miastu)
18) zabezpieczenia gumowe na wysokości przystanku Konstruktorska 7, celem poprawy widoczności wyjazdu dla mieszkańców tej współnoty
19) remont zatok parkingowych i chodnika na Konstruktorskiej po stronie zajezdni, od nowego przystanku do wjazdu do biurowca PLUSA.
20) Budowa ścieżki rowerowej na wysokości Konstruktorskiej 7
21) Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Postępu odcinek Domaniewska-Marynarska (uzupełnienie brakującego odcinka, wraz z przejazdem rowerowym przez jezdnię).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Poprawa stanu infrastruktury, komunikacji oraz jakości przestrzeni publicznej.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 100 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1) przystanek na Racjonalizacji 04 – zabezpieczenie 55mb chodnika poprzez ustawienie słupków blokujących parkowanie na chodniku Projekt zakładający zabezpieczenie przystanku jest już procedowany w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 2) Cybernetyki rej. nr 19 (od wjazdu do Biurowca Dantex, na całej długości nowego osiedla do ul. Komputerowej) – zabezpieczenie 180mb chodnika poprzez ustawienie słupków blokujących parkowanie na chodniku, wszędzie gdzie jest to możliwe z u uwagi na minimalną szerokość chodnika W opinii Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy szerokość chodnika pozwalająca na ustawienie słupków blokujących to min. 2 m, a nieprawidłowe parkowanie powinno być egzekwowane przez Policję, szczególnie parkowanie na pasie włączania oraz w okolicy przystanku autobusowego. Szerokość chodnika jest niewystarczająca dla ustawienia słupków blokujących. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 3) okolice przystanku Postępu (Rondo Żabczyńskiego 02) – ustawienie znaków zakazujących parkowanie, chodnik zbyt wąski do umieszczenia słupków blokujących. Zgodnie z przepisami, niedozwolone jest parkowanie w odległości 10 m od przejścia dla pieszych. Znak B-36 zlokalizowany jest na wysokości początku zatoki autobusowej. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 5) Postępu (od przystanku Stolbud do skrzyżowania z ul. Konstruktorską) – remont i poszerzenie chodnika ustawienie słupków blokujących w dowiązaniu do projektu przebudowy skrzyżowania z ul. Konstruktorską – ok 60mb W ocenie Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy można rozważyć odsunięcie chodnika od jezdni i zaprojektowanie trawnika. W opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, efektywniejszym rozwiązaniem byłoby usytuowanie chodnika bliżej granicy pasa drogowego, tworząc jednocześnie pas buforowy w postaci pasa zieleni. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wydał negatywną opinię dla ww. rozwiązania. Miejsce wytypowane przez autora projektu zostało wskazane do wykonania nasadzeń zastępczych w ramach dokonanej przez Inwestora wycinki. ZZW uzgodniło i zaakceptowało projekt. Przebudowa chodnika we wskazanej lokalizacji wiąże się z koniecznością usunięcia drzew. Gęsta sieć uzbrojenia podziemnego nie pozwoli na wykonanie nowych nasadzeń. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 7) Obrzeżna (przejście dla pieszych w rej. nr 12) – ustawienie słupków blokujących wzdłuż chodnika, nasadzenie krzewów w miejscu istniejącego przedeptu Wskazany przez autora przedept nie istnieje – został już wybudowany chodnik w tym miejscu. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy nie przychyliło się do propozycji ustawienia słupków we wskazanej lokalizacji. W opinii tego Biura, na ulicy Obrzeżnej jest problem z nieprawidłowym parkowanie pojazdów na całej jej długości dlatego do problemu należy podejść kompleksowo a nie punktowo. W pierwszej kolejności należałoby zaprojektować oznakowanie pionowe B-36. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 10) Konstruktorska (od ul. Racjonalizacji do biurowca Plusa w rej. nr 4) – poszerzenie chodnika, ustawienie słupków blokujących, wygrodzenie i odtworzenie zieleńca W opinii Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy ulica Konstruktorska wymaga przebudowy, która nie jest możliwa w ciągu 1 roku budżetowego z powodu konieczności wykonania projektów branżowych np. projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, projektów dotyczących oświetlenia i odwodnienia itp. Dodatkowo koszt przebudowy najprawdopodobniej przekroczy maksymalną wartość budżetu. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 12) Obrzeżna - wyprostowanie chodnika na wysokości budynku Orange, Obrzeżna 7 Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wydał opinię negatywną z uwagi na brak możliwości wykonania przebudowy chodnika m. in. z powodu konieczności opracowania projektu budowlanego i uzyskania wymaganych uzgodnień w ciągu jednego roku budżetowego. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 13) przedept przy skrzyżowaniu Al. Lotników i Al. Wilanowskiej – wykonanie chodnika w miejscu przedeptu dł. ok. 100mb Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy wydało opinię negatywną. We wskazanym przypadku przedept powinien być zlikwidowany poprzez rekultywację trawnika. Fizyczne utrwalanie go w formie ciągu pieszego jest niewskazane, z uwagi na to, że przebiega on częściowo przez teren usług Turystyki 10b U-Th wg m.p.z.p. Służewca Przemysłowego w rej. Cybernetyki cz. I), a tym samym po za terenem drogi publicznej. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 15) poprawa stanu chodnika przy ul. Konstruktorskiej – remont chodnika po stronie numerów parzystych w rej. budynku Konstruktorska 4 W opinii Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy ulica Konstruktorska wymaga przebudowy, która nie jest możliwa w ciągu 1 roku budżetowego z powodu konieczności wykonania projektów branżowych np. projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, projektów dotyczących oświetlenia i odwodnienia itp. Dodatkowo koszt przebudowy najprawdopodobniej przekroczy maksymalną wartość budżetu. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 17) Betonowa pozostałość po remoncie dróg- Taśmowa, przy skrzyżowaniu z Marynarską (GDDKIA w trakcie oddawnia tej działki miastu) Teren poza pasem drogowym dróg powiatowych lub gminnych – m.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania wskazaną nieruchomością. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 18) zabezpieczenia gumowe na wysokości przystanku Konstruktorska 7, celem poprawy widoczności wyjazdu dla mieszkańców tej wspólnoty Negatywna opinia Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy - zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można zatrzymywać się na przystanku autobusowym. Należy zgłaszać Policji i Straży Miejskiej wskazane przypadki (ulica Konstruktorska wymaga kompleksowej przebudowy). W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 19) remont zatok parkingowych i chodnika na Konstruktorskiej po stronie zajezdni, od nowego przystanku do wjazdu do biurowca PLUSA W opinii Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy na wskazanej ulicy jest bardzo duży problem z nieprawidłowym parkowaniem. Ulica wymaga przebudowy w zakresie poszerzenia chodników oraz budowy zatok postojowych oraz zmiany organizacji ruchu np. poprzez zaprojektowanie oznakowania pionowego B-36. Wskazana przebudowa ulicy Konstruktorskiej nie jest możliwa w ciągu 1 roku budżetowego z powodu konieczności wykonania projektów branżowych np. projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, projektów dotyczących oświetlenia i odwodnienia itp. Dodatkowo koszt przebudowy najprawdopodobniej przekroczy maksymalną wartość budżetu. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 20) Budowa ścieżki rowerowej na wysokości Konstruktorskiej 7 W opinii Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy ulica Konstruktorska wymaga przebudowy, która nie jest możliwa w ciągu 1 roku budżetowego z powodu konieczności wykonania projektów branżowych np. projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, projektów dotyczących oświetlenia i odwodnienia itp. Dodatkowo koszt przebudowy najprawdopodobniej przekroczy maksymalną wartość budżetu. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wydał opinię negatywną. W 2019 roku w tym miejscu wykonano nasadzenia krzewów w ramach realizacji BO. Ponadto teren co roku jest dzierżawiony pod ogródek restauracyjny. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. 21) Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Postępu odcinek Domaniewska-Marynarska (uzupełnienie brakującego odcinka, wraz z przejazdem rowerowym przez jezdnię) Budowa drogi dla rowerów wymagałaby przebudowy sygnalizacji świetlnej, co nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego. Realizacja wnioskowanego projektu wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej. Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje od 7 do kilkunastu miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, od 3 do kilkunastu miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć dopiero w 2023 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2023 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego. W związku z tym, element nie jest możliwy do realizacji. Autorowi zaproponowano ograniczenie zakresu projektu. Autor nie wyraził na to zgody.

Modyfikacje

25.01.2022 17:29
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Napisał Pan w poprawkach " ... montaż słupków, przebudowę parkingów, chodników oraz montaż (wykreślono "słupków") infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w miejscach, które wskazali mieszkańcy Służewca."
  Gdzie można się zapoznać z wynikami konsultacji z mieszkańcami?
  Mieszkaniec26642  27.01.2022 21:47
  • Dziękuje za komentarz,
   miejsca te zostały zgłoszone przez mieszkańców w komentarzach pod postem na profilu stowarzyszenia Lepszy Służewiec.

   Pozdrawiam
   Mieszkaniec  28.01.2022 11:35 Autor projektu
 • Niestety nie wszyscy mieszkańcy mają założoną tożsamość na Facebooku.
  Ja jak i 90% mieszkańców wymienionych lokalizacji.
  Czy można prosić o konkretne liczby np: w tej lokalizacji mieszka 7.500,00 z czego 10% mieszkańców było za i wskazało tę lokalizację.
  Jeżeli wydaję się tak ogromne fundusze z kasy mieszkańców to wydajemy się iż powinno wykonać się rzetelną analizę potrzeb. W końcu miasto od tych mieszkańców otrzymuje środki którymi dysponuje.
  Mieszkaniec26642  31.01.2022 21:02
  • A które elementy projektu budzą pana/pani zastrzeżenia?
   Mieszkaniec  01.02.2022 12:35 Autor projektu
  • W tym roku jeden z mieszkańców R.Buciak złożył w projekcie punkt: Dalibora na całej długości - likwidacja ścieżki rowerowej, poszerzenie chodnika.
   Chyba nie chcieli byśmy by któryś z mieszkańców lub grupa mieszkańców z powodów merytorycznych zrobiła w kolejnych latach to samo.
   Proszę o twarde dane o które pytałem, pozwolą nam w przyszłości obronić zasadność projektu szerokim poparciem mieszkańców wyrażonych w bezwglednych liczbach.
   Mieszkaniec26642  02.02.2022 00:53
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany