Chronimy ptaki parków i skwerów Żoliborza - utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych.

1139
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
70 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada kontrole, połączone z oczyszczeniem ze starych gniazd i konserwacją, około 420 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków, zawieszonych na wymienionych terenach Żoliborza, usunięcie (demontaż) skrzynek nie nadających się do naprawy w liczbie do 150 sztuk oraz montaż nowych skrzynek w ich miejscu (do 150 sztuk)
- celem utrzymania osiągniętego efektu ekologicznego omawianego zabiegu czynnej ochrony ptaków.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
parki, skwery i zieleńce administrowane przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz w tym park Kępa Potocka (część parku położona w Dzielnicy Żoliborz), park Sady Żoliborskie, park Kaskada, skwer Brukalskich, zieleniec przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (ul. Krasińskiego), skwer przy al. Wojska Polskiego (w części od pomnika Maczka do Cytadeli), pl. Lelewela, skwer przy ul. Gdańskiej, wybrane tereny ZGN Żoliborz

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada kontrole, połączone z oczyszczeniem ze starych gniazd i konserwacją, około 420 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków, zawieszonych na wymienionych terenach Żoliborza, usunięcie (demontaż) skrzynek nie nadających się do naprawy w liczbie do 150 sztuk oraz montaż nowych skrzynek w ich miejscu (do 150 sztuk)
- celem utrzymania osiągniętego efektu ekologicznego omawianego zabiegu czynnej ochrony ptaków.
Opis projektu
W projekcie przewidziano:
1) Kontrolę (2-krotną) ok. 420 szt. skrzynek (uwzględniając wieżę dla jerzyków w parku Sady Żoliborskie), połączoną z usunięciem z nich starych, niepotrzebnych już ptakom gniazd oraz konserwacją (sprawdzenie stanu technicznego skrzynki, dokonanie drobnych napraw skrzynek, których stan pozwala na ich dalszą eksploatację). Kontrola ta będzie przeprowadzona w I oraz w IV kwartale 2023r.

2) Usunięcie (demontaż) w IV kwartale 2023 r. skrzynek zużytych - nie nadających się do naprawy, jak również skrzynek o nieprawidłowej konstrukcji (stwierdzone przez ornitologa), które faktycznie są dla korzystających z nich ptaków "pułapką ekologiczną" - w liczbie do 150 szt.

3) W związku z demontażem starych i nieprawidłowych budek - montaż nowych 150 szt. budek typu A i B w IV kwartale 2023 r., zabezpieczonych blachą ocynkowaną zgodnie ze wzorem. Nowe skrzynki należy oznaczyć logo budżetu obywatelskiego.

4) Zabezpieczenie około 350 szt. daszków skrzynek, tj. ich obiciem (od zewnątrz) blachą ocynkowaną - o grubości 0,5 mm - co
znacznie przedłuży żywotność tych skrzynek, które nie posiadają jeszcze takiego zabezpieczenia (w tym daszku wieży dla jerzyków w parku Sady Żoliborskie).

5) Sprawowanie nadzoru ornitologa nad pracami w terenie - który w szczególności będzie polegać na:
- sprawdzeniu czynności oczyszczenia skrzynek - usunięcia z nich starych gniazd;
- określeniu, które skrzynki wymagają demontażu ze względu na nieprawidłową konstrukcję lub ich stan;
- oznaczeniu przynależności gatunkowej usuwanego gniazda;
- sprawdzeniu prawidłowości dokonania niezbędnych drobnych napraw.
Kontrola ta będzie sprawowana przez specjalistę - ornitologa nienależnego od podmiotu (lub podmiotów) kontrolujących omawiane skrzynki.
Dodatkowo, ornitolog wykonana inwentaryzację parku Sady Żoliborskie, która będzie polegać na wskazaniu:
- ilości skrzynek lęgowych w parku z podziałem na typy;
- zaleceń pod kątem dowieszenia nowych skrzynek (jeśli tak, to jaki rodzaj i na których drzewach)
- lokalizacji skrzynek, które wymagają przewieszenia np. ze względu na nieprawidłowe rozmieszczenie oraz ustalenie ich nowej lokalizacji.
Inwentaryzacja zostanie wykonana przed oczyszczeniem skrzynek w I kwartale 2023 r.

6) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań w terenie oraz wykonanie mapy rozmieszczenia ww. skrzynek.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków, gniazdujących od dawna w skrzynkach lęgowych, zawieszonych w zieleni miejskiej Żoliborza. Doświadczenia nad zastosowaniem skrzynek lęgowych, zawieszonych w zieleni miejskiej, także na Żoliborzu, wskazują jednoznacznie, że skrzynki te są chętnie i masowo zajmowane przez około 10 gatunków ptaków, zazwyczaj budujących gniazda w dziuplach drzew - których z uwagi na usuwanie starych drzew w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego, jest w mieście coraz mniej. Ponadto - prawie wszystkie gatunki ptaków, zajmujące postulowane do realizacji skrzynki, są owadożerne. Tym samym ograniczają one nadmierne występowanie wielu szkodników owadzich drzew, co poprawia zdrowotność warszawskich drzewostanów. Natomiast puszczyk, również dość często zajmujący skrzynki - tępi gryzonie - gównie szczury i nornice. Większość ptaków zajmujących skrzynki charakteryzuje się w też w ich porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata umila nam pobyt i odpoczynek w ogólnie dostępnych parkach miejskich.
Jednocześnie - zdecydowana większość ptaków, wykorzystujących skrzynki na gniazdowanie - nie zajmuje ich ponownie (= w następnych latach), jeżeli znajdują się w nich stare gniazda. Dlatego też niezbędne jest oczyszczenie skrzynek już istniejących na Żoliborzu. - co zapewni ich dalsze, bezpieczne wykorzystanie przez ptaki. Bowiem - gdy skrzynka jest wypełniona materiałem gniazdowym - łatwiejszy dostęp do jej wnętrza maja wtedy drapieżniki( np. kuny) - co znacząco zagraża ptakom, np. w trakcie ich nocowania w skrzynkach w okresie zimowym. Ponadto - ponieważ można rozpoznać gatunek, który zajmował skrzynkę w poprzednim roku - po wyglądzie gniazda - oczyszczenie skrzynek poszerzy wiedzę o skuteczności tego typu czynnej ochrony ptaków na Żoliborzu, która zostanie sformułowana w sprawozdaniu. Natomiast przewidziane w projekcie dokonanie przeglądu stanu technicznego i ewentualnych jej napraw, w tym również zabezpieczenie od zewnątrz daszka stalową, ocynkowaną blachą ( o grubości 05mm) - przedłużą żywotność skrzynek do kilkunastu lat, jak również zapewnią ich bezpieczne przymocowanie do drzewa - tak aby stara skrzynka nie zagrażała upadkiem publiczności. Wykonawca czyszczenia skrzynek sporządzi również aktualną - wg stanu na koniec 2023r. mapę ich rozmieszczenia w dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
55 0000 zł - usługa czyszczenia, konserwacji i zabezpieczenia ok. 420 szt. skrzynek dla ptaków, demontaż ok. 150 szt. starych skrzynek, montaż ok. 150 szt. nowych skrzynek wraz z oznakowaniem ich logo budżetu obywatelskiego
15 000 zł - sprawowanie nadzoru ornitologicznego nad pracami konserwacyjnymi skrzynek dla ptaków + inwentaryzacja
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków, gniazdujących od dawna w skrzynkach lęgowych, zawieszonych w zieleni miejskiej Żoliborza.
Zdecydowana większość ptaków, wykorzystujących skrzynki na gniazdowanie - nie zajmuje ich ponownie (w następnych latach), jeżeli znajdują się w nich stare gniazda. Dlatego też niezbędne jest oczyszczenie skrzynek już istniejących na Żoliborzu, przeprowadzenie prac remontowych oraz demontaż skrzynek, które nie nadają się do naprawy, co zapewni ich dalsze, bezpieczne wykorzystanie przez ptaki.

Modyfikacje

03.02.2022 09:32
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
22.03.2022 12:30
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
20.04.2022 08:56
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
20.04.2022 09:01
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
21.04.2022 09:18
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany