Odpocznij opiekunie - wieczór wytchnieniowy dla opiekunów osób w spektrum autyzmu

1157
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Bartosz Czajka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
82 500 zł
Kategoria
  • kultura
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
W ramach projektu zostanie zorganizowany specjalny wieczór dla opiekunów osób w spektrum autyzmu. Opiekunowie wezmą udział w wydarzeniu kulturalnym odbywającym się w jednej z placówek kultury w Warszawie, a w tym samym czasie zostanie zorganizowana opieka nad ich podopiecznymi.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Słowackiego 19a (Teatr Komedia); ul. Marszałkowska 138 (Teatr Kwadrat) lub inny wybrany teatr warszawski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja projektu zależy od ostatecznego wyboru placówki kultury
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W ramach projektu zostanie zorganizowany specjalny wieczór dla opiekunów osób w spektrum autyzmu. Opiekunowie wezmą udział w wydarzeniu kulturalnym odbywającym się w jednej z placówek kultury w Warszawie, a w tym samym czasie zostanie zorganizowana opieka nad ich podopiecznymi.
Opis projektu
Celem projektu jest:
1. wzrost świadomości mieszkańców Warszawy na temat potrzeby zapewnienia opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym osób w spektrum autyzmu,
2. docenienie pracy opiekunów (najczęściej rodziców) osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, którzy często nie mają możliwości korzystania z oferty kulturalnej Warszawy (przeszkodą jest brak możliwości zorganizowania opieki dla osób w spektrum autyzmu po godzinach pracy).

W ramach projektu zostanie zorganizowany wieczór dla opiekunów osób w spektrum autyzmu w jednym z teatrów warszawskich. Impreza z założenia powinna mieć charakter rozrywkowy lub komediowy, ponieważ ma służyć odpoczynkowi od codziennych zmagań.
W ramach projektu zapewniony zostanie udział w spektaklu/wydarzeniu kulturalnym dla 200 opiekunów osób z niepełnoprawnością oraz zostanie zorganizowana w tym czasie opieka dla 100 osób w spektrum autyzmu. Wydarzenie kulturalne będzie odbywało się w dwóch terminach (każde wydarzenie dla 100 osób).
Rekrutacja rozpocznie się na 8 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego aż do wyczerpania miejsc. Informacja o projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta, a także zostanie rozpowszechniona za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

Opiekunowie wezmą udział w wydarzeniu kulturalnym odbywającym się w jednej z placówek kultury w Warszawie, a w tym samym czasie zostanie zorganizowana opieka nad ich podopiecznymi.
Opieka będzie świadczona w formie usług jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedna osobą z niepełnosprawnością (4 godziny opieki jednorazowo) w miejscu jej zamieszkania (ewentualnie w innym wskazanym przez opiekuna miejscu).
Usługę opieki będą świadczyć osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami to ludzie zaangażowani i empatyczni, ale także bardzo obciążeni codziennymi obowiązkami. W Warszawie rozwijane są usługi wytchnieniowe dla opiekunów w różnych formach (dziennej i całodobowej). Dotychczasowe doświadczenia w realizacji opieki wytchnieniowej pokazują, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na takiego rodzaju wsparcie. Szczególną grupą potrzebującą wsparcia są członkowie rodzin/opiekunowie, którzy sprawują opiekę nad osobami w spektrum autyzmu. Opiekunowie osób w spektrum autyzmu są bardzo obciążeni fizycznie i psychicznie, ponieważ ich podopieczni wymagają ciągłej uwagi i wsparcia. Dla wielu osób w spektrum autyzmu wyzwaniem jest codzienne funkcjonowanie szczególnie w sytuacjach społecznych; potrzebują one spokoju i stabilizacji. Z tego powodu utrudnione jest wspólne (tj. przez osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów) korzystanie z oferty kulturalnej Miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- koszt biletów dla 200 opiekunów tj. 200 x 150 zł = 30.000 zł
- koszt opieki dla OzN (odpowiednio wykwalifikowane osoby) = 4h x 100 zł x 100 osoby = 40.000 zł
- koszty rekrutacji/promocji/obsługi projektu = 12.500 zł
Łącznie 82.500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
82 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
1. Wzrost świadomości mieszkańców Warszawy na temat potrzeby zapewnienia opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym osób w spektrum autyzmu.
2. Docenienie pracy opiekunów (najczęściej rodziców) osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, którzy często nie mają możliwości korzystania z oferty kulturalnej Warszawy (przeszkodą jest brak możliwości zorganizowania opieki dla osób w spektrum autyzmu po godzinach pracy).

Modyfikacje

21.04.2022 10:58
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
21.04.2022 14:37
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
22.04.2022 08:05
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
26.04.2022 14:17
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany