Budki lęgowe dla jerzyków na publicznych placówkach oświatowych, edukacyjnych oraz użyteczności publicznej

1225
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Witold Stróżewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
278 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zabudowa budek lęgowych dla jerzyków na budynkach użyteczności publicznej.
Budki lęgowe zainstalowane będą na ścianach lub dachach w rożnych konfiguracjach zależnie od możliwości dostępu miejsca instalacji, opinii ornitologicznej i zgody danej administracji budynku w zespołach przynajmniej 10-budkowych - jerzyki są ptakami gromadnymi, najszybciej zasiedlającymi gniazda w koloniach, gdzie czują się najlepiej i najbezpieczniej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała Warszawa - budynki oświatowe, edukacyjne oraz użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zabudowa budek lęgowych dla jerzyków na budynkach użyteczności publicznej.
Budki lęgowe zainstalowane będą na ścianach lub dachach w rożnych konfiguracjach zależnie od możliwości dostępu miejsca instalacji, opinii ornitologicznej i zgody danej administracji budynku w zespołach przynajmniej 10-budkowych - jerzyki są ptakami gromadnymi, najszybciej zasiedlającymi gniazda w koloniach, gdzie czują się najlepiej i najbezpieczniej.
Opis projektu
Projekt przewiduje zabudowę (ewentualnie doinstalowanie do już zabudowanych) zespołów co najmniej 10-budkowych instalowanych na ścianach lub dachach w różnych konfiguracjach zależnie od możliwości dostępu, opinii ornitologicznej i zgody administratorów budynków. Budki natynkowe, segmentowe 2-skrzynkowe (najlżejsze w montażu) i 3-skrzynkowe w konfiguracji budka nad budką lub budka obok budki mocowane tylnymi ściankami do muru ściany budynku dwoma wkrętami o odpowiedniej wytrzymałości mogą być instalowane w najprostszy sposób , najszybszy i najtańszy. Kolejno układamy poziom umożliwi korekcję poziomowania i pionowania nadbudowanego segmentu.
Instalowanie budek naściennych przewidziane jest od wysokości ok 5-6metrów nad poziomem terenu - dokładna wysokość jest zależna od pomiarów. W projekcie jest to określone elastycznie dla wykonawców. Minimalna wysokość 5m wynika z potrzeb jerzyków do swobodnego wylotu. Ważne dla bezpieczeństwa ptaków są zaoblenia łbów śrub wewnętrznie mocujących 2- lub3- budkowe skrzynki, aby nie miały ostrych krawędzi - wskazany jest montaż z wykorzystaniem miseczkowatych podkładek montażowych i zastosowanie plastikowych obłych kulistych nakładek na łby śrub mocujących budki do muru ściany.
Do budek dla zwiększenia komfortu wylęgu przewidziane są ramkowe wkładki w formie zagłębionych platform lęgowych, ułatwiających i przyspieszających budowę gniazda do złożenia jajek. Celowość instalacji tak dużej ilości budek jest jednoznacznie związana z potrzebą odbudowy populacji jerzyków, ich gniazdowaniem w większych koloniach , gdzie czują sie najbezpieczniejsze i przede wszystkim z dużym skupiskiem mieszkańców Warszawy oraz okolicami terenów zielonych, gdzie występują duże ilości insektów nierzadko roznoszących różne infekcje. Loty jerzyków odbywają się na dużych odległościach, więc skorzystają z tych instalacji mieszkańcy całej Warszawy i okolic podmiejskich.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz zgód zarządców budynków w ramach projektu planuje się zawiesić ok. 400 budek lęgowych dla jerzyków.
Jednocześnie liczba ta może ulec zmniejszeniu w związku z koniecznością uzyskania opinii ornitologicznej, która wskaże na których budynkach będzie możliwa realizacja projektu poprzez sprawdzenie ich parametrów technicznych właściwych dla montażu przedmiotowych budek. Zgodnie z zasadami finansowania budżetu obywatelskiego, wykonanie takiej opinii jest możliwe dopiero w roku realizacji projektu. W związku z tym obecnie nie można wskazać konkretnych placówek oświatowych, edukacyjnych oraz użyteczności publicznej, na których będzie realizowany projekt.
Projektowanie uniwersalne
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu
Ocieplenia budynków wyeliminowały jerzyki gniazdujące w budynkach całej Warszawy. Jerzyki zjadają wielkie ilości owadów, w tym insektów uciążliwych dla mieszkańców Warszawy (nawet 20 tysięcy owadów dzianie - komarów, much, meszek, pająków i kleszczy) potrzebnych do nakarmienia kolejnego lęgu piskląt - jerzyki wracają corocznie do tego samego gniazda. Udokumentowany dzienny zasięg lotów jerzyków to krąg o średnicy 120km - świadczą o tym badania jerzyków przelatujących znad Wielkiej Brytanii do Francji po pożywienie dla piskląt. Umiejscowienie dużej ilości budek w wielu rejonach miasta zabezpieczy mieszkańców Warszawy na dużym obszarze zagęszczonej zabudowy przed insektami przenoszącymi infekcje. Jerzyki są wyjątkowo czystymi ptakami. Pisklęta karmione są wydzieliną przetrawiona w wolach (podgardlach) tych ptaków, wiec odchodów praktycznie "nie produkują". Potwierdzone jest naukowo, że wszystkie ewentualne ptasie odchody w pobliżu budek to są odchody innych ptaków. Segmentowa zabudowa budek naściennych (budka nad budką) eliminuje możliwość gniazdowania gołębi zanieczyszczających miasto. Jerzyki są ptakami gromadnymi najchętniej gniazdującymi w koloniach, w których czują się najbezpieczniej. Wymiary budek przewidziane w projekcie, minimalnie powiększone od ciasnych standardowych pozwolą na zwiększenie liczebności lęgów - w większych budkach ptaki chętniej składają po 3 jajeczka w wylęgu i rosną szybciej dzięki większej przestrzeni wewnątrz budki - łatwiejsze i szybsze karmienie piskląt, więcej miejsca do ćwiczeń przed pierwszym wylotem.
Do budek dla zwiększenia komfortu wylęgu przewidziane są ramkowe wkładki w formie zagłębionych platform lęgowych, ułatwiających i przyspieszających budowę gniazda do złożenia jajek. Celowość instalacji tak dużej ilości budek jest jednoznacznie związana z potrzebą odbudowy populacji jerzyków, ich gniazdowaniem w większych koloniach, gdzie czują się najbezpieczniej i przede wszystkim z dużym skupiskiem mieszkańców Warszawy oraz okolicami terenów zielonych, gdzie występują duże ilości insektów nierzadko roznoszących różne infekcje. Loty jerzyków odbywają się na dużych odległościach, więc skorzystają z tych instalacji mieszkańcy całej Warszawy i okolic podmiejskich.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Mając na uwadze otrzymane zgłoszenia do wyliczeń kosztów realizacji projektu przyjęto montaż 400 budek dla jerzyków (z zastrzeżeniem, że przy realizacji projektu ta liczba ta może ulec zmniejszeniu w związku z koniecznością uzyskania opinii ornitologicznej, która wskaże na których budynkach będzie możliwa realizacja projektu poprzez sprawdzenie ich parametrów technicznych właściwych dla montażu przedmiotowych budek).
1) Zakup budek z montażem oraz oznakowaniem graficznym – 260 000,00 zł
2) Ekspertyza oraz nadzór ornitologiczny i osoby z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi – 18 000,00 zł
Razem – 278 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
278 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Stworzenie miejsc lęgowych dla bezpiecznego gniazdowania jerzyków, będzie sprzyjało zwiększeniu ich populacji. Jerzyki naturalnie ograniczają liczbę dokuczliwych owadów takich jak komary i meszki.

Modyfikacje

25.01.2022 14:56
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
27.01.2022 15:01
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
24.03.2022 09:06
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
20.04.2022 09:32
Wydział Spraw Zwierząt w Biurze Ochrony Środowiska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • W Warszawie są praktycznie 3-4 gatunki ptaków i koniec: gołębie, wrony, mewy, ewentualnie kruki. Miło byłoby zobaczyć coś więcej. Do tego im mniej owadów, tym wszystkim żyje się lepiej i milej.
  Mieszkanka29282  14.06.2022 20:44
 • Kasa nieporównywalna z efektanmi. Budki można zawiesić na drzewach a nie na budynkach - taniej i prościej
  Mieszkaniec31407  21.06.2022 13:17
  • Proszę najpierw poczytać trochę wiadomości o jerzykach i ich środowisku.
   Ptaki te preferują budynki mieszkalne, bo taka jest ich natura, choć podobno też mogą zagnieździć się w drzewach, ale do wylotu potrzebują przynajmniej kilku metrów wysokości, aby nabrać rozpędu, jak szybowce. Dlatego wybierają budynki z otwartą przestrzenią do wylotu i dolotu. Są ptakami stadnymi, latają gromadkami, lepiej czują się w grupach, dlatego wybierają budki w koloniach.
   Ludzie wydzielają dwutlenek węgla i pot, który jest wabikiem dla komarów meszek i innego dziadostwa. Dlatego wybierają miasta do połowów owadów, którymi żywią się i karmią swoje młode pisklęta.
   Każdy może zainstalować budki na swoim balkonie, choćby na ścianie balkonowej. Ważne jest, aby zapewnić ptakom komfort dobrego dolotu i wylotu, odpowiednio dużą przestrzeń wewnątrz budki i spokojne środowisko, bez niepokojenia tych ptaków. Po sezonie lęgowym, budkę (a jeszcze lepiej kilka budek) można zdemontować, oczyścić i w kolejnym roku ponownie zawiesić, bo jest to przyjaźń na wiele lat, a nawet pokoleń. Ptaki te lubią wracać do zasiedlonych przestrzeni.
   W załącznikach zamieszczone są przykładowe rysunki komfortowych zespolonych budek.
   W przypadku wieszania na ścianie balkonowej otwory wlotowe powinny być wykonane na najmniejszej ściance budki. Ważne, aby otwory wejściowe budek zawsze były oddalone od wewnętrznego gniazda - dla bezpieczeństwa piskląt. Jeśli potrzebne są jakieś wyjaśnienia dodatkowe, służę pomocą.
   Witold Stróżewski  22.06.2022 00:09 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany