Doposażenie siłowni zewnętrznych w urządzenia “bez barier”

1208
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Monika Baran
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
655 500 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Doposażenie istniejących siłowni zewnętrznych w urządzenia integracyjne, umożliwiające jednoczesne korzystanie użytkowników pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, pozwoli poprawić dostępność tych przestrzeni i umożliwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z tych stref rekreacji, blisko ich miejsc zamieszkania, bez konieczności pokonywania dużych dystansów w celu znalezienia dostosowanego do ich potrzeb miejsca.
Projektem zostaną objęte siłownie w następujących lokalizacjach:
Obszar dzielnicy Targówek:
1. Park Bródnowski (teren VIII Ogrodu Jordanowskiego)
2. Teren przy ul. Gajkowicza (między Gajkowicza 13 a ul. Mokrą)
Obszar dzielnicy Praga Północ:
3. Teren przy nieruchomości ul. Jagiellońska 47
Obszar dzielnicy Mokotów:
4. Park Bartłomieja
Obszar dzielnicy Śródmieście:
5. Park Janiny Porazińskiej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dotyczy wszystkich dzielnic. Tereny będące w zarządzie m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Doposażenie istniejących siłowni zewnętrznych w urządzenia integracyjne, umożliwiające jednoczesne korzystanie użytkowników pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, pozwoli poprawić dostępność tych przestrzeni i umożliwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z tych stref rekreacji, blisko ich miejsc zamieszkania, bez konieczności pokonywania dużych dystansów w celu znalezienia dostosowanego do ich potrzeb miejsca.
Projektem zostaną objęte siłownie w następujących lokalizacjach:
Obszar dzielnicy Targówek:
1. Park Bródnowski (teren VIII Ogrodu Jordanowskiego)
2. Teren przy ul. Gajkowicza (między Gajkowicza 13 a ul. Mokrą)
Obszar dzielnicy Praga Północ:
3. Teren przy nieruchomości ul. Jagiellońska 47
Obszar dzielnicy Mokotów:
4. Park Bartłomieja
Obszar dzielnicy Śródmieście:
5. Park Janiny Porazińskiej
Opis projektu
Opis projektu
Zakres projektu obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym normą PN-EN 16630:2015-06,
- przygotowanie terenu,
- zakup oraz montaż w każdej lokalizacji 2 lub 3 urządzeń integracyjnych (Huśtawki integracyjnej, Bujaka integracyjnego i Labiryntu integracyjnego),
- zakup oraz montaż nawierzchni bezpiecznej,
- przywrócenie (rekultywacja) terenu do stanu poprzedniego - uprzątnięcie terenu, uzupełnienie humusu, odtworzenie roślinności,
- kontrola i odbiór robót, uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa dla zamontowanych urządzeń.

W koszcie projektu uwzględniono usługę montażu, uprzątnięcie terenu, a także uzupełnienia nawierzchni po wykonaniu wykopu pod fundamenty.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z projektu bez ograniczeń czasowych.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest umożliwienie starszym dzieciom oraz dorosłym z niepełnosprawnościami - aktualnie wykluczonym - wykonywania na istniejących już siłowniach plenerowych ćwiczeń na świeżym powietrzu na równi z pozostałymi osobami - rodzicami, rodzeństwem, koleżankami i kolegami.
Montaż urządzeń pozwalających na wykonywanie ćwiczeń fizycznych to dodatkowa możliwość aktywności tych osób - zwiększenie efektywności rehabilitacji, integracji społecznej i samodzielności odbywanych w ramach specjalistycznych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Z kolei dla osób pełnosprawnych to możliwość kontaktu z tymi osobami, wypracowania empatii, równości i szacunku dla nich.
W obecnie wykonywanych siłowniach plenerowych bardzo rzadko wykonuje się urządzenia dedykowane dla osób z niepełnosprawnością bądź urządzenia uniwersalne dające możliwość jednoczesnego korzystania przez grupę użytkowników pełnosprawnych i z niepełnosprawnością. Dlatego chcąc wykonywać ćwiczenia na wolnym powietrzu osoby te często muszą pokonać spore odległości, by dotrzeć do dostosowanej siłowni plenerowej. Przez to często rezygnują z tego typu aktywności. Ale gdyby istniejące w ich sąsiedztwie siłownie zostały uzupełnione o powyższe urządzenia wszyscy mogliby korzystać z rekreacji na świeżym powietrzu w tym samym miejscu i czasie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- 5 lokalizacji x 12 000 zł = 60 000 zł - wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym normą PN-EN 16630:2015-06,
- 22 500 zł - przygotowanie terenu,
- 270 000 zł - zakup oraz montaż dla każdej z wytypowanych lokalizacji zestawów składających się z 3 urządzeń integracyjnych (huśtawki integracyjnej, bujaka integracyjnego i labiryntu integracyjnego),
- 252 000 zł - zakup oraz montaż nawierzchni bezpiecznej,
- 34 000 zł - przywrócenie (rekultywacja) terenu do stanu poprzedniego - uprzątnięcie terenu, uzupełnienie humusu, wykonanie nasadzeń
- 17 000 zł - kontrola i odbiór robót.

Łączna wartość projektu: 655 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
655 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozytywnymi skutkami realizacji projektu będą:
• zwiększenie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością: umożliwienie starszym dzieciom oraz dorosłym z niepełnosprawnościami - aktualnie wykluczonym - wykonywania na istniejących już siłowniach plenerowych ćwiczeń na świeżym powietrzu na równi z pozostałymi osobami - rodzicami, rodzeństwem, koleżankami i kolegami,
• skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów dojazdu do siłowni plenerowej (integracyjnej): zwiększenie liczby siłowni plenerowych wyposażonych w urządzenia dedykowane dla osób z niepełnosprawnością lub uniwersalne będzie wymagało krótszych dojazdów lub rezygnację z przejazdu i dojście pieszo,
• zwiększenie popularności korzystania z siłowni plenerowych wśród osób z niepełnosprawnością: bliższa lokalizacja ułatwi oraz zachęci do korzystania z siłowni plenerowych.

Modyfikacje

21.04.2022 11:37
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
22.04.2022 10:23
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
25.04.2022 13:11
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
25.04.2022 13:14
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
27.04.2022 15:33
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany