Dostępne place zabaw: przebudowa 4 istniejących placów zabaw na place dostępne dla wszystkich i opracowanie „Poradnika do projektowania i realizacji”

1207
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Monika Baran
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 135 900 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt będzie obejmował dwa działania:
1) Przebudowę 4 istniejących placów zabaw na place dostępne dla wszystkich w dzielnicach Praga Południe (skwer przy ul. Arabskiej 6), Wawer (ul. Strzygłowskiej 1), Wola (Park Moczydło), Żoliborz (ul. Ks. J. Popiełuszki 11-13).
2) Opracowanie Poradnika „Dostępne place zabaw dla wszystkich w m.st. Warszawie: wytyczne do projektowania i realizacji”.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny będące w zarządzie m.st. Warszawy. Wybrane 4 place zabaw w dzielnicach:
• Praga Południe - skwer przy ul. Arabskiej 6
• Wawer - ul. Strzygłowska 1
• Wola - Park Moczydło
• Żoliborz - ul. Ks. J. Popiełuszki 11-13
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt będzie obejmował dwa działania:
1) Przebudowę 4 istniejących placów zabaw na place dostępne dla wszystkich w dzielnicach Praga Południe (skwer przy ul. Arabskiej 6), Wawer (ul. Strzygłowskiej 1), Wola (Park Moczydło), Żoliborz (ul. Ks. J. Popiełuszki 11-13).
2) Opracowanie Poradnika „Dostępne place zabaw dla wszystkich w m.st. Warszawie: wytyczne do projektowania i realizacji”.
Opis projektu
Celem projektu jest poprawienie dostępności placów zabaw dla dzieci z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami. Zabawa na świeżym powietrzu powinna być dostępna dla każdego dziecka i w równym stopniu.
Projekt będzie obejmował dwa działania:
1) Przebudowa 4 istniejących placów zabaw w dzielnicach Praga Południe (skwer przy ul. Arabskiej 6), Wawer (ul. Strzygłowskiej 1), Wola (Park Moczydło), Żoliborz (ul. Ks. J. Popiełuszki 11-13) na place dostępne dla wszystkich.
2) Opracowanie Poradnika „Dostępne place zabaw dla wszystkich w m.st. Warszawie: wytyczne do projektowania i realizacji”.
Pierwsze zadanie polegać będzie na odnowieniu, przebudowie 4 istniejących placów zabaw na place dostępne dla wszystkich.
Place położone są w dzielnicach
• Praga Południe (skwer przy ul. Arabskiej 6),
• Wawer (ul. Strzygłowskiej 1),
• Wola (Park Moczydło),
• Żoliborz (ul. Ks. J. Popiełuszki 11-13).
Place zabaw dostępne będą służyć wszystkim dzieciom i opiekun, osobom z niepełnosprawnościami. Zaprojektowane tak, aby mogli z nich korzystać wszyscy użytkownicy, bez potrzeby adaptacji czy wyspecjalizowanego projektowania.
Prace podnoszące dostępność placów zabaw powinny być spójne, kompleksowe. Rezultaty podniosą jakość, bezpieczeństwo i dostępność miejsca, urządzeń. Pod tym względem projekt przewiduje kompleksowe roboty:
• demontaż urządzeń zabawowych, ich konserwację, wymianę, ponowny montaż
• poprawienie widoczności wejść dla osób słabowidzących oraz ułatwienia otwierania bramek, aby nie było konieczne użycie dużej siły,
• dostępności do wszystkich urządzeń poprzez zapewnienie nowych, równych i utwardzonych ścieżek pieszych,
• wymianę istniejących ławek ze względu na zły stan techniczny, zastąpienie ich nowymi ławki z podłokietnikami i podparciem pod plecy
• zaprojektowanie i umieszczenie tablicy informacyjnej
• uzupełnienie i nasadzenia roślin
• zaprojektowanie nowych nawierzchni, w tym nawierzchni bezpiecznej zgodnie z PN-EN 1176, przy urządzeniach zabawowych oraz na terenie placów
• montaż dwóch stolików piknikowych z grafiką do gry w szachy i / lub warcaby
• doposażenie placu w nowe urządzenia min. 3 wybrane urządzenia integracyjne dla każdej lokalizacji (Bujak integracyjny, Karuzela integracyjna, Labirynt integracyjny, Piaskownica integracyjna podwyższona, Koło integracyjne, Tablica integracyjna geometryczna, Tablica integracyjna muzyczna, Huśtawka bocianie gniazdo)
W wyniku drugiego działania zostanie opracowany i opublikowany poradnik z wytycznymi, oraz inspiracjami placów zabaw dostępnych dla wszystkich. Przykłady zdjęć z Polski i z innych krajów pokażą place zabaw z perspektywy dzieci i opiekunów. Poradnik rozwinie kwestie jak stworzyć tożsamość nowych oraz istniejących placów zabaw, tak aby mógłby pełnić funkcje integracyjne, jak również edukacyjne, wspierające prawidłowy rozwój psycho – motoryczny dzieci. Poradnik zwiększy świadomość projektowania, oraz przebudowywania istniejących placów zabaw w mieście w Warszawie z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, osób ze szczególnymi potrzebami, zarówno dzieci jak i opiekunów.
W ramach prac przewidujemy:
Dla przebudowy 4 istniejących placów zabaw
1) Wyłonienie Projektanta / Projektantów, który / którzy wykonają opracowanie projektu wykonawczego wraz ze zgłoszeniem robót przebudowy placu zabaw w 4 Dzielnicach
a) Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji placów zabaw, w tym instalacji, nawierzchni, urządzeń zabawowych i małej architektury
b) Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego z inwentaryzacją wraz ze zgłoszeniem
2) Wyłonienie firmy Wykonawczej w przetargu inwestycyjnym na roboty przebudowy placu i realizacja robót
3) Audyt pod kątem dostępności powykonawczy placów zabaw
Dla poradnika „Dostępne place zabaw dla wszystkich w m.st. Warszawie: wytyczne do projektowania i realizacji”
1) Wyłonienie Wykonawcy opracowania poradnika, wraz z przeprowadzeniem audytów i analizy potrzeb użytkowników
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dlaczego warto opracować poradnik dostępnych placów zabaw? Poradnik z wytycznymi do projektowania i realizacji będzie wspierać projektantów oraz wykonawców / developerów w świadomych działaniach modernizujących zaniedbane place oraz budowaniu nowych przyjaznych placów dla wszystkich. Poradnik zostanie opracowany prostym językiem będzie zawierał odniesienie do inspirujących realizacji. Przykłady zdjęć z Polski i z innych krajów pokażą place zabaw z perspektywy dzieci, rodziców. Taki poradnik zwiększy świadomość projektowania, oraz przebudowywania szczególnie istniejących placów zabaw w mieście w Warszawie z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, osób ze szczególnymi potrzebami, zarówno dzieci jak i opiekunów.
Celem jest szerzenie wiedzy, z którego mogliby korzystać urzędnicy, projektanci, wykonawcy, developerzy, mieszkańcy. Poradnik przedstawiłby rekomendacje szczegółowe po audytach, poszerzył wiedzę czym są dostępne place zabaw, jakie wymagania są określone w Standardach dostępności, oraz zawierał przykłady z realizacji w Polsce i Europie kreatywnych rozwiązań, przykładów dobrych praktyk, ciekawych, integracyjnych placów zabaw, które można przenieść na grunt miasta stołecznego Warszawy.
Celem przebudowy i doposażenia placów zabaw jest kompleksowe umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnościami, aktualnie często wykluczonym, zabawy na placu zabaw na równi z dziećmi zdrowymi. Dlaczego warto? Bo zabawa na placu zabaw powinna być dostępna dla każdego dziecka, bez względu na stopień sprawności!
Urządzenia integracyjne, czyli dające możliwość jednoczesnego korzystania przez grupę użytkowników pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, są wciąż rzadkością na placach zabaw, tymczasem powinny być standardem.

Dzieci z niepełnosprawnością potrzebują znacznie więcej okazji do ruchu i kontaktów z rówieśnikami, niż mają szansę otrzymać w trakcie rehabilitacji. Montaż urządzeń, które pozwalają na ćwiczenia fizyczne i intelektualne to dodatkowa możliwość ćwiczenia na co dzień, a tym samym zwiększenie efektywności rehabilitacji, lepsza integracja społeczna i socjalizacja dzieci. Dla pełnosprawnych rówieśników to lekcja empatii, nauka o równości i szacunku dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu korzystają wszyscy.
Doposażenie placu zabaw o urządzenia, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy to oszczędność, bo jeden zestaw urządzeń nadaje się do wykorzystania przez wszystkich.
Dzieci z niepełnosprawnościami muszą pokonać często spore odległości, by dotrzeć na dostosowany plac zabaw. Gdyby istniejące place zabaw zostały lepiej przystosowane do ich potrzeb, uwzględniając jednocześnie potrzeby dzieci pełnosprawnych, mogłyby korzystać z rekreacji na świeżym powietrzu codziennie, na równi z innymi dziećmi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu:
1. opracowanie poradnika 35 000,00 zł
2. wymiana nawierzchni (nowe ścieżki i strefy bezpieczeństwa dla urządzeń) 1 512 000,00 zł
3. remont istniejących urządzeń, malowanie 1 200 000,00 zł
4. wymiana ławeczek 32 000,00 zł
5. tablica informacyjna 4 000,00 zł
6. nasadzenia roślin 120 000,00 zł
7. bujak integracyjny 50 000,00 zł
8. karuzela integracyjna 160 000,00 zł
9. labirynt integracyjny 24 000,00 zł
10. stół z piaskownicą 60 000,00 zł
11.koło integracyjne 40 000,00 zł
12. tablica integracyjna geometryczna 40 000,00 zł
13. tablica integracyjna muzyczna 40 000,00 zł
14. bocianie gniazdo 80 000,00 zł
15. demontaż istniejących urządzeń ponowna ich instalacja 100 000,00 zł
16. stoliki piknikowe 24 000,00 zł
17. projekt i inwentaryzacja 72 000,00 zł
18. audyt powykonawczy 8 000,00 zł

całkowity koszt projektu z 15% rezerwą 4 135 900,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 135 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Dlaczego warto opracować poradnik dostępnych placów zabaw? Poradnik z wytycznymi do projektowania i realizacji będzie wspierać projektantów oraz wykonawców / developerów w świadomych działaniach modernizujących zaniedbane place oraz budowaniu nowych przyjaznych placów dla wszystkich. Poradnik zostanie opracowany prostym językiem będzie zawierał odniesienie do inspirujących realizacji. Przykłady zdjęć z Polski i z innych krajów pokażą place zabaw z perspektywy dzieci, rodziców. Taki poradnik zwiększy świadomość projektowania, oraz przebudowywania szczególnie istniejących placów zabaw w mieście w Warszawie z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, osób ze szczególnymi potrzebami, zarówno dzieci jak i opiekunów.
Celem jest szerzenie wiedzy, z którego mogliby korzystać urzędnicy, projektanci, wykonawcy, developerzy, mieszkańcy. Poradnik przedstawiłby rekomendacje szczegółowe po audytach, poszerzył wiedzę czym są dostępne place zabaw, jakie wymagania są określone w Standardach dostępności, oraz zawierał przykłady z realizacji w Polsce i Europie kreatywnych rozwiązań, przykładów dobrych praktyk, ciekawych, integracyjnych placów zabaw, które można przenieść na grunt miasta stołecznego Warszawy.
Celem przebudowy i doposażenia placów zabaw jest kompleksowe umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnościami, aktualnie często wykluczonym, zabawy na placu zabaw na równi z dziećmi zdrowymi. Dlaczego warto? Bo zabawa na placu zabaw powinna być dostępna dla każdego dziecka, bez względu na stopień sprawności!
Urządzenia integracyjne, czyli dające możliwość jednoczesnego korzystania przez grupę użytkowników pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, są wciąż rzadkością na placach zabaw, tymczasem powinny być standardem.

Dzieci z niepełnosprawnością potrzebują znacznie więcej okazji do ruchu i kontaktów z rówieśnikami, niż mają szansę otrzymać w trakcie rehabilitacji. Montaż urządzeń, które pozwalają na ćwiczenia fizyczne i intelektualne to dodatkowa możliwość ćwiczenia na co dzień, a tym samym zwiększenie efektywności rehabilitacji, lepsza integracja społeczna i socjalizacja dzieci. Dla pełnosprawnych rówieśników to lekcja empatii, nauka o równości i szacunku dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu korzystają wszyscy.
Doposażenie placu zabaw o urządzenia, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy to oszczędność, bo jeden zestaw urządzeń nadaje się do wykorzystania przez wszystkich.
Dzieci z niepełnosprawnościami muszą pokonać często spore odległości, by dotrzeć na dostosowany plac zabaw. Gdyby istniejące place zabaw zostały lepiej przystosowane do ich potrzeb, uwzględniając jednocześnie potrzeby dzieci pełnosprawnych, mogłyby korzystać z rekreacji na świeżym powietrzu codziennie, na równi z innymi dziećmi.

Modyfikacje

25.04.2022 13:51
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
25.04.2022 13:57
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
28.04.2022 09:22
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
28.04.2022 12:55
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Dlaczego wybrała pani te place zabaw? Na naszym żoliborskim walczymy o rozbetonowanie, żadnych mat gumowych, piasek zamiast kamieni, zabawki dla starszych dzieci. Są prowadzone już rozmowy z ZGNem, jest nawet wykonany już wstępny plan! Mieszkańcy (bo to mały placyk zabaw, typowo osiedlowy!) wiedzą co przyda się najbardziej i jaka formuła placu zabaw. Bierzemy pod uwagę nasze dorastające dzieci, jak i te, które tu przychodzą. Obserwujemy, ponieważ to my spędzamy tu większość czasu, i podpowiedzieliśmy w ZGN Żoliborz co tu się jeszcze przyda. Ba, nawet pierwsze prace w rozbetonowaniu zostały już poczynione. Dlaczego pani nie konsultowała tego projektu z Mieszkańcami?
    Mieszkaniec6572  27.06.2022 07:22
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany