Mapa terenów rekreacyjnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

1209
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Monika Baran
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
228 000 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ma na celu sprawdzenie dostępności warszawskich placów zabaw i siłowni plenerowych dla osób o różnym poziomie sprawności oraz opublikowanie warstwy informacyjnej z placami zabaw w miejskim Portalu mapowym oraz w aplikacji mobilnej Warszawa 19115.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Tereny znajdujące się pod zarządem miasta Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu sprawdzenie dostępności warszawskich placów zabaw i siłowni plenerowych dla osób o różnym poziomie sprawności oraz opublikowanie warstwy informacyjnej z placami zabaw w miejskim Portalu mapowym oraz w aplikacji mobilnej Warszawa 19115.
Opis projektu
Zadaniem projektu jest w pierwszej kolejności sprawdzenie dostępności 150 placów zabaw i 50 siłowni plenerowych dla osób o różnym poziomie sprawności. Zadanie to byłoby zrealizowane w drodze audytu tych obiektów. Obiekty zostałyby wytypowanie spośród ponad 400 placów zabaw i 282 siłowni plenerowych. W ramach tego sprawdzenia będzie konieczne wytypowanie tych obiektów do przeprowadzenia audytu dostępności, który byłby przeprowadzony przez specjalistów od inspekcji na placach zabaw i siłowniach plenerowych (zgodnie z PN-EN 1176 – place zabaw oraz 16630 - siłownie plenerowe) i równocześnie specjalistów w zakresie dostępności (badanie zgodnie z kryteriami z raportu CEN/TR 16467:2013 PL - Wyposażenie placów zabaw dostępne dla wszystkich dzieci). Kryteria wyboru będą ustalone na etapie realizacji projektu, wybierając kluczowe lokalizacje wg rozmiarów obiektów np. z podziałem na rejony (dzielnice) i śródmieście - proporcjonalnie do liczby mieszkańców lub w wyniku podziału matematycznego, aby każda dzielnica mogła wziąć udział w audycie.
Drugim etapem realizacji, na początku audytu, będzie stworzenie listy kontrolnej wspólnych kryteriów, według których byłyby audytowane obiekty (np. istnienie nawierzchni umożliwiającej dostęp osobom o różnym poziomie sprawności, istnienie barier architektonicznych uniemożliwiających dotarcie do obiektu oraz poruszanie się po nim, obecność właściwego wyposażenia dostępnego dla osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, prawidłowość oznakowania obiektu dla osób o różnym poziomie percepcji).
Wynikiem końcowym audytu i kolejnym etapem byłoby przygotowanie warstwy informacyjnej do miejskiego Portalu mapowego, gdzie zostałyby naniesione zaudytowane obiekty wraz z informacją o poziomie dostępności dla danych grup użytkowników. W wyniku audytu okazałoby się również, ile obiektów wymaga jedynie nieznacznego dostosowania, by spełnić kryteria, a ile obiektów wymaga reorganizacji i doposażenia.
Mapa dostępnych placów zabaw powinna być w kolejnych latach aktualizowana oraz uzupełniana o nowe miejsca. Byłaby ona wyposażona także w informację o obowiązujących i rekomendowanych standardach dostępności, możliwych do bezpłatnego pobrania, w celu zachęcenia administratorów powstających nowych obiektów lub remontu istniejących do zastosowania wytycznych w praktyce.
Kolejnym etapem byłoby opublikowanie warstwy informacyjnej z warszawskimi placami zabaw w aplikacji mobilnej Warszawa 19115.
Mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów projektu bez ograniczeń czasowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu wiąże się zarówno z korzyściami dla mieszkańców, jak i dla miasta. Efekty realizacji byłyby odczuwalne przez wiele lat po zakończeniu projektu, wpływając realnie na jakość życia osób z niepełnosprawnościami, wyrównanie szans w dostępie do rekreacji na powietrzu, a także włączenie osób wykluczonych do życia społecznego. Dzięki realizacji mapy osoby z niepełnosprawnościami mogłyby łatwiej dotrzeć w miejsce, które spełnia ich oczekiwania.
Dla osób pełnosprawnych realizacja projektu wpłynęłaby przede wszystkim na świadomość o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, a także pozwoliłaby zmieniać aktualne standardy w kontekście postrzegania, projektowania, realizacji, a także remontów i doposażenia istniejących placów zabaw i siłowni plenerowych w sposób umożliwiający dostęp użytkownikom bez względu na ich poziom sprawności.
Osoby, którym zależy na poprawieniu dostępności na placach zabaw z inicjatywy oddolnej, łatwiej mogłyby w takiej sytuacji przyczyniać się do zmian w drodze składania wniosków do BO lub pozyskiwania sponsorów, angażowania fundacji i stowarzyszeń w zmianę tej przestrzeni (np. Stowarzyszenie Spartanie Dzieciom i ich inicjatywa w sfinansowanie integracyjnego placu zabaw w Łazienkach Królewskich).
Dla miasta to przede wszystkim wyraz dbałości o równość, łamanie barier we współpracy z mieszkańcami oraz spełnianie wymogów projektowania uniwersalnego oraz konwencji praw człowieka. Możliwość zgłaszania przez mieszkańców placów zabaw wymagających dostosowania pozwoli długofalowo planować zmiany pod kątem dostępności, a także stworzy platformę do dialogu.
Na początku audytem objętych zostanie 200 lokalizacji, jednak z czasem powinna następować kontynuacja i uzupełnienie o kolejne. W efekcie Miasto dysponować będzie stale uzupełnianą bazą obiektów rekreacyjnych z informacją o ich dostępności. Jednocześnie Miasto Warszawa, spełniając standardy dostępności, stałoby się wzorem do naśladowania przez inne miasta w Polsce i dobra praktyka miałaby szansę objąć również inne lokalizacje. Praktyka Warszawy mogłaby inspirować projektantów, by już na wczesnym etapie planowania obiektu rekreacyjnego, projektować go uniwersalnie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
220 000 zł – stworzenie kryteriów dostępności placów zabaw i siłowni plenerowych wg polskich norm oraz wykonanie audytów 150 placów zabaw i 50 siłowni plenerowych wraz z opracowaniem wyników,
8 000 zł – udostępnienie warstwy informacyjnej z placami zabaw w aplikacji mobilnej Warszawa 19115,
0 zł promocja, oznakowanie graficzne projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (bezkosztowe, ujęte w poprzednim punkcie).
Wartość całkowita projektu: 228 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
228 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
• wyrównanie szans w dostępie do placów zabaw dla osób z niepełnosprawnościami
• włączenie osób wykluczonych do życia społecznego
• zwiększenie świadomości mieszkańców na potrzeby osób z niepełnosprawnościami na placach zabaw

Modyfikacje

21.04.2022 11:52
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
22.04.2022 13:02
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
25.04.2022 12:49
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
27.04.2022 15:34
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • NIE
  Jeśli ktoś ma taki pomysł i jest grupa potrzebujących to niech zrobi bezpłatną akcję i w jeden weekend oznaczą wsztystkie place i na to nie potrzeba pieniędzy tylko chęć zadziałania.
  TE projekty to rzucanie pomysłów aby ktoś inny je zrealizował zamiast zabranie się samemu do pracy
  Mieszkaniec31407  21.06.2022 13:16
  • Dziękuję za zainteresowanie projektem. Na własny użytek oczywiście każdy, kto zmaga się z niepełnosprawnością posiada taką "mapę" miejsc z których korzysta - chcemy jednak, żeby audyt został przeprowadzony profesjonalnie i udostępniony dla osób, które np. chcą odwiedzić inną dzielnicę niż zamieszkują albo szukają miejsca gdzie będzie dla nich dogodnie się wprowadzić.
   Monika Baran  21.06.2022 16:33 Autor projektu
 • Nie chodzi mi sensowność takiej mapy, tylko sposób jej wykonania a potem i aktualizowania. Projekt jest roczny więc mapa straci ważność po roku. Założenie np grupy na Faceb.... gdzie każdy podzieli się swoimi mapami i będzie je aktualizował latami jest szybsze, prostrze i bardziej zjednoczy grupę. Akcja BO będzie jednorazowa a potem wszystko padnie, bo to nie ławeczki raz postawione czy drzewo zasadzone ale to zmienna w czasie informacja.
  Mieszkaniec31407  21.06.2022 23:20
 • Padł słuszny głos dotyczący aktualności takiej mapy. Niestety, dotyczy to także 19115!
  Tego typu problem pojawił się przy mapie toalet w aplikacji Warszawskiego Centrum Kontaktu.
  Niestety, dane zostały załadowane wybitnie jednorazowo - z pominięciem wielu miejsc. I niestety, nie można się doprosić aktualizacji mapy, bo też był to projekt z BO :(
  Wojciech Zawiliński  28.06.2022 20:50
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany