Program edukacji zdrowotnej dla nastolatek - spotkania z położną

1562
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
20 640 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest edukacja dziewcząt w wieku nastoletnim dotycząca zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, przekazanie wiarygodnych informacji związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym. W ramach programu odbędą się spotkania uczennic klas IV-VIII z położnymi, które będą obejmowały zagadnienia związane ze zdrowiem, kształtowaniem prawidłowych nawyków w zakresie higieny oraz przebiegiem cyklu miesiączkowego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt realizowany na platformie internetowej w czasie spotkań on-line (cała Warszawa).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest edukacja dziewcząt w wieku nastoletnim dotycząca zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, przekazanie wiarygodnych informacji związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym. W ramach programu odbędą się spotkania uczennic klas IV-VIII z położnymi, które będą obejmowały zagadnienia związane ze zdrowiem, kształtowaniem prawidłowych nawyków w zakresie higieny oraz przebiegiem cyklu miesiączkowego.
Opis projektu
1. Proponowany Program edukacji zdrowotnej dla nastolatek zakłada przeprowadzenie bezpłatnych spotkań w formie on-line z uczennicami szkół podstawowych, obejmujących tematykę w zakresie zmian zachodzących w ciele podczas dojrzewania, higieny intymnej w okresie dojrzewania i przebiegu cyklu miesiączkowego. W spotkaniach mogą wziąć udział również rodzice. Spotkania będą prowadzone przez położne - profesjonalistki, które zajmują się na co dzień kobietami i ich zdrowiem w każdym wieku i są merytorycznie przygotowane do tego, żeby uczyć młode kobiety świadomości swojego ciała od strony medycznej, korzystając z evidence-based medicine i w oparciu o sprawdzone i profesjonalne źródła wiedzy. Prowadzenie zajęć przez praktyków umożliwi usystematyzowanie wiadomości a wygodna i przystępna formuła on-line (umożliwiająca anonimowość uczestniczkom) spowoduje większą otwartość na zadawanie trudnych pytań.

2. Cele szczegółowe projektu:
1) przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego i psychicznego,
2) promocja zachowań sprzyjających zdrowiu,
3) informacja o dostępnych formach opieki medycznej,
4) zachęcanie do prozdrowotnych zachowań

3. Kryteria rekrutacji do projektu:
Rekrutacja do spotkań online będzie przebiegała w formie elektronicznej po rozpowszechnieniu informacji w mediach społecznościowych. Udział w projekcie będą mogły wziąć mieszkanki Warszawy (a także ich rodzice) uczęszczające do klas IV-VIII szkoły podstawowej, które uzyskają pisemną zgodę rodzica.

4. Organizacja projektu:
Prowadzenie edukacji zdrowotnej dla nastolatek obejmuje realizację programu w formie spotkań on-line z położną, w grupie maksymalnie 20-osobowej. Spotkania będą się odbywały "na żywo", z możliwością dyskusji z prowadzącymi na czacie. Program obejmuje jedno spotkanie dla każdej grupy - czas trwania jednego spotkania z położną to 1 godzina. Spotkania będą odbywały się poza godzinami lekcyjnymi.

Projekt przewiduje przeprowadzenie maksymalnie 48 spotkań w przeciągu roku dla grup ok. 20-osobowych.Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wiek nastoletni to szczególny czas w życiu każdego człowieka, podczas którego następuje intensywny rozwój – zarówno psychiczny jak i fizyczny.
Najczęstszym źródłem informacji dla nastolatek stał się internet – który pozwala na anonimowość
i korzystanie z nieograniczonych zasobów wiedzy – często jednak niesprawdzonej i udostępnianej przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Dlatego tak ważne jest, aby umożliwić młodym ludziom dostęp do informacji prezentowanych przez profesjonalistów o odpowiednich kwalifikacjach.
Proponowany Program edukacji zdrowotnej dla nastolatek - spotkania z położną zakłada przeprowadzenie spotkań z uczennicami szkół podstawowych, obejmujących tematykę w zakresie zmian zachodzących w ciele podczas dojrzewania płciowego, higieny intymnej w okresie dojrzewania i przebiegu cyklu miesiączkowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt jednego spotkania: 430 zł.
48 spotkań x 430 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 640,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Edukacja zdrowotna jest najtańszym skutecznym działaniem służącym poprawie stanu zdrowia mieszkańców i mieszkanek m.st. Warszawy.

Modyfikacje

25.01.2022 21:52
Autor projektu
27.04.2022 13:02
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej
27.04.2022 14:50
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • bardzo potrzebny projekt. Trzymam kciuki za realizację
    Alicja Wydro  16.06.2022 12:53
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany