Tak dla bioróżnorodności. Inwentaryzacja przyrodnicza Parku Stawy Kellera

1476
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Ewa Turek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Jak bogaty jest ekosystem nieco zagospodarowanego już Parku Stawy Kellera dowiemy się z raportu przewidzianej niniejszym projektem inwentaryzacji przyrodniczej. Poznajmy naturę tej enklawy zieleni, by móc zgłębić ich potrzeby dla zachowania gatunków (w tym rzadkich), które wg wielu opracowań tam bytują. Chrońmy bioróżnorodność!

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Stawy Kellera - obręb 70408, działka gruntu 61/12
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Jak bogaty jest ekosystem nieco zagospodarowanego już Parku Stawy Kellera dowiemy się z raportu przewidzianej niniejszym projektem inwentaryzacji przyrodniczej. Poznajmy naturę tej enklawy zieleni, by móc zgłębić ich potrzeby dla zachowania gatunków (w tym rzadkich), które wg wielu opracowań tam bytują. Chrońmy bioróżnorodność!
Opis projektu
Park Stawy Kellera, zagospodarowany, uporządkowany pod wypoczynek i rekreację dla mieszkańców. Jednakże, jest to teren bardzo ważny dla zachowania równowagi biologicznej w mieście, ważne też z uwagi na bioróżnorodność, względy retencyjne, mające też niebagatelny wpływ na jakość powietrza.
Inwentaryzacja przyrodnicza - badanie biologiczne, mające na celu zarejestrowanie wszystkich gatunków żyjących na wyznaczonym obszarze. Projekt zakłada przeprowadzenie intensywnych badań terenowych przez naukowców. Można włączyć do tych działań wolontariuszy - miłośników przyrody (mieszkańców Bielan), wg uznania jednostki realizującej projekt.

Naukowcy, którzy przeprowadzą inwentaryzację to: botanik, dendrolog, entomolog, ornitolog, herpetolog, chiropterolog, lichenolog, ichtiolog (Park Stawy Kellera), inni - zgodnie z wymaganymi procedurami dla określonych ekosystemów.
Wynikiem inwentaryzacji jest sporządzenie profesjonalnego opracowania/raportu.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Tereny zielone Marymontu to nasze historyczne dziedzictwo. Warto zadbać o ich dobrostan, o zachowanie rzadkich gatunków flory i fauny, a takie były na tych terenach obserwowane. Wiedza o występowaniu "perełek" natury na wskazanych terenach pozwoli właściwie zadbać o to, by długo cieszyły nas - mieszkańców oraz pozwoli na ustalenie proekologicznego kierunku działania, w tym zasadność ustanowienia nowych form ochrony przyrody – pomników przyrody, użytków ekologicznych czy marymonckiego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
75 000,00 zł - zatrudnienie specjalistów-przyrodników;
15 000,00 zł - wydanie badań przyrodniczych w formie raportu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozyskanie wiedzy o wartości przyrodniczej Parku Stawy Kellera. Edukacja ekologiczna uczestników badań przyrodniczych.

Modyfikacje

21.04.2022 12:31
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
21.04.2022 13:51
Koordynator w Dzielnicy Bielany
01.06.2022 13:59
Koordynator w Dzielnicy Bielany
01.06.2022 14:00
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany