Po pierwsze Bezpieczeństwo – kładka dla pieszych i rowerzystów nad torami kolejowymi linii Warszawa – Radom

1313
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Joanna Obiegałka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 132 500 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników – przechodniów i rowerzystów, rolkarzy poprzez stworzenie kładki łączącej
ciągi piesze i rowerowe nad torami kolejowymi linii Warszawa – Radom
w obrębie "Osiedle Wyględów" i ul. 1 sierpnia.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- Osiedle Wyględów – Dzielnica Mokotów
- Dzielnica Włochy
- ul. 1 sierpnia
- ul. Woronicza
- ul. Żwirki i Wigury
- przystanki: Etiudy Rewolucyjnej, Wyględowska, Wyjazd (Mokotów), Novotel (Wlochy)
- stacje kolejki i SKM Żwirki i Wigury
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników – przechodniów i rowerzystów, rolkarzy poprzez stworzenie kładki łączącej
ciągi piesze i rowerowe nad torami kolejowymi linii Warszawa – Radom
w obrębie "Osiedle Wyględów" i ul. 1 sierpnia.
Opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej dla użytkowników – przechodniów i rowerzystów, rolkarzy (użytkowników pojazdów kołowych
niemotorycznych), poprzez stworzenie kładki łączącej ciągi
piesze i rowerowe nad torami kolejowymi linii Warszawa – Radom
w obrębie "Osiedle Wyględów" i ul. 1 sierpnia.

Zostanie stworzony pomost o szerokości:
– część dla pieszych – 2x0,75 m =1,5 m,
– część dla rowerzystów 2x1 m = 2 m
– długość pomostu/kładki 25 m

Pomost zostanie ulokowany nad torami kolejowymi (2 tory).
Pomost zostanie osadzony w wykopie z wykonanym odwodnieniem,
konstrukcja przęsła prosta (typowa) o rozpiętości niewielkiej
(bez podwieszenia) na podporach, wpisana w teren na obu nabrzeżach
wykopu, ze skrajnią nad linią kolejową z trakcją elektryczną.

Konstrukcja pomostu charakteryzująca się niewielkim wzniesieniem łukowym z jednej strony, z drugiej spadkiem, co sprawi że będzie ona przyjazna dla osób z trudnościami w przemieszczaniu się m.in.: osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, osób z bagażem, rodziców z wózkiem, rowerzystów.
Pomost połączy ciągi piesze i rowerowe pomiędzy ul. Woronicza i Żwirki i Wigury, linie komunikacji miejskiej - przystanki Etiudy Rewolucyjnej i Wyględowska, Wyjazd (Mokotów), Novotel (Włochy) i stacje kolejki i SKM Żwirki i Wigury.

Koszt przedsięwzięcia jest stosunkowo niewielki, a efekt użytkowy i korzyść społeczna niezwykle istotna dla społeczności lokalnej, miejskiej, pracowniczej i mieszkańców przyległych osiedli mieszkalnych. Przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, ponadto planowana
Szerokość pomostu/kładki w sumie 3,5 m (ciąg pieszy 2 m i rowerowy
1,5m) pozwoli na przejazd w nagłym przypadku karetki pogotowia bądź
małej jednostki strażackiej.

Dostępność:
- osoby poruszające się pieszo
- osoby poruszające się pieszo z bagażem
- rowerzyści, rolkarze
- rodziny z dziećmi
- osoby starsze z trudnościami w poruszaniu się
- osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózku inwalidzkim
Dostępność bez ograniczeń czasowych dla wszystkich grup społecznych i wiekowych.

Szacunkowy koszt realizacji projektu kładki / pomostu wynosi:
przygotowanie projektu – 20 000,00 pln
promocja / tablice informacyjne – 5000,00 pln
przygotowanie zamówienia publicznego 5000,00 pln

Koszt budowy kładki:
Szerokość 3,5m x długość 25m x 9000,00 pln - koszt 1m (pomostu) + 3,5m x 20m x 0,5 x 9000,00 pln - koszt nasypu z chodnikiem (zejście i wejście)
9000,00 = koszt metra budowy pomostu / kładki zgodnie z informacją od Związku Mostowców RP na rok 2022
Szacunkowy koszt samej budowy wynosi 122,5 x 9000,00 pln =1102500,00 pln

Całościowy koszt projektu wynosi: 1132500,00 pln
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt kładki – pomostu nad torami kolejowymi trasy Warszawa – Radom na styku dzielnic Mokotów i Włochy jest niezwykle istotny z punktu widzenia infrastruktury komunikacyjnej miejskiej i bezpieczeństwa mieszkańców miasta, przyległych dzielnic, pracowników zlokalizowanych na tym obszarze instytucji i firm oraz lokalnej społeczności okolicznych osiedli. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nie tylko poprawi się łączność komunikacyjna, ale i zostaną stworzone bezpieczne warunki dla przemieszczania się osób pieszych i rowerzystów, w tym osób cechujących się problemami w poruszaniu się, starszych, niepełnosprawnych fizycznie (na wózku inwalidzkim), rodziców z dziećmi w wózku. Bezpieczeństwo na drodze to jedna z najbardziej istotnych spraw dla społeczności mieszkańców miasta Warszawa. Realizacja planowanego przedsięwzięcia zmniejszy prawdopodobieństwo wypadków z udziałem osób pieszych i rowerzystów oraz pozwoli na poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej, co przełoży się na większe zadowolenie jej użytkowników.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 132 500,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
M.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany - część nieruchomości, na których miałaby powstać kładka należy do PKP. Jednocześnie nie ma możliwości poprowadzenia kładki nad torami w taki sposób, aby nie wchodzić w teren PKP.
Z uwagi na złożoność i skalę przedsięwzięcia, nie jest możliwe zrealizowanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego. Realizacja projektu wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej (od 7 do kilkunastu miesięcy). Dokumentację opracowuje firma wybrana w przetargu (czas trwania postępowania to ok. 2 miesiące). Po odebraniu uzgodnionej dokumentacji konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Z kolei sama budowa zajmuje od 3 do kilkunastu miesięcy. Łącznie, przyjmując najkrótsze podane terminy, czas realizacji kładki to około półtora roku.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany