Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej na Bemowie

1245
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Katarzyna Tarasiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
64 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem jest bezpłatne wsparcie psychologicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach bibliotecznych na Bemowie. Profesjonalna pomoc psychologa, aby wyrównać deficyty natury psychologicznej, emocjonalnej związanej z izolacją społeczną, koniecznością zdobywania wiedzy zdalnie oraz innymi czynnikami bezpośrednio związanymi z pandemią, które mają negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i psychikę dzieci i młodzieży.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki Biblioteczne w dzielnicy Bemowo.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem jest bezpłatne wsparcie psychologicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach bibliotecznych na Bemowie. Profesjonalna pomoc psychologa, aby wyrównać deficyty natury psychologicznej, emocjonalnej związanej z izolacją społeczną, koniecznością zdobywania wiedzy zdalnie oraz innymi czynnikami bezpośrednio związanymi z pandemią, które mają negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i psychikę dzieci i młodzieży.
Opis projektu
Realizacja projektu pozwoli znaczącej liczbie dzieci i młodzieży bezpłatnie skorzystać z indywidualnej pomocy psychologicznej u specjalistów z tej dziedziny. Wsparcie psychologiczne w obecnej sytuacji pandemicznej powodującej izolacje jest niezbędnym dla dzieci i młodzieży, która szczególnie została pokrzywdzona w związku z koniecznością nauki zdalnej i tym samym izolacją. Czynniki te wiążą się z brakiem możliwości utrzymywania bezpośrednich kontaktów społecznych, ich naturalnego rozwoju, a tym samym zachowania zdrowia psychicznego. Negatywny, długofalowy wpływ w/w czynników jest już szeroko omawiany wśród środowisk szkolnych i lekarskich. Dla wielu z dzieci wsparcie psychologiczne udzielone przez specjalistę z tego zakresu jest niezbędne, aby pomóc im zachować stabilność psychiczną i emocjonalną w rozwoju i nauce, a także by pomóc uniknąć lub wyjść z depresji.
Obowiązkiem naszej społeczności jest zagwarantowaniem dzieciom i młodzieży możliwie prawidłowego funkcjonowania w tej trudnej dla wszystkich sytuacji w jakiej się znalazły. Zajęcia będą prowadzone w dogodnych lokalizacjach w sieci placówek Bibliotek na terenie całego Bemowa, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników. Celem jest zapewnienie pomocy psychologicznej w różnych placówkach Bibliotek na terenie całego Bemowa dla dzieci i młodzieży, tak aby z pomocy mogła skorzystać jak największa ich ilość.
Placówki biblioteczne dostosowane są do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dlatego też wszystkie zajęcia będą otwarte i w pełni dostępne. Informacja o możliwości uczestnictwa w zajęciach będzie szeroko dostępna (w tym również poprzez współpracę ze szkołami oraz Akademią Młodego Bemowiaka).
Projekt przewiduje realizację spotkań od połowy lutego 2023 roku do połowy grudnia 2023 roku (bez okresu wakacyjnego) po 4 razy w miesiącu:

Kosztorys projektu:
I. Miesięczne wynagrodzenia specjalistów:
Stawka za 1,5h pracy specjalisty – 400,00 zł brutto

Wsparcie psychologiczne w 2 placówkach: 4 razy w miesiącu po 3h (2 konsultacje po 1,5 h) x 400,00 zł = 3 200,00 zł x 2 placówki = 6 400,00 zł.
Łączne wynagrodzenie specjalistów w 2 placówkach za okres od połowy lutego 2022r. do połowy grudnia 2022 r., z wyłączeniem lipca i sierpnia = 51 200,00 zł

II. Zakup materiałów oraz innych pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych: 8 000,00 zł
III. Promocja zajęć: 5 000,00 zł.

Łączny, szacunkowy koszt projektu: 64 200,00 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Większość z nas zaobserwowała ogromnie negatywny wpływ skutków pandemii na funkcjonowanie dzieci oraz ich pogarszający się wciąż stan psychiczny. Liczne problemy z tym związane są szeroko omawiane w mediach, szkołach co potwierdzają przepełnione szpitale i poradnie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Problemem narasta. Należy działać szybko i wielopłaszczyznowo, aby zapobiegać depresjom i jej skutkom wśród dzieci i młodzieży. To nasze młode pokolenie! Z powodu bardzo dużych ograniczeń w dostępie do profesjonalnego wsparcia specjalistów w dziedzinie psychologii dziecięcej w Przychodniach na terenie miasta Warszawy niezbędne jest uruchomienie dzielnicowych ośrodków wsparcia. Placówki Biblioteczne wychodzą naprzeciw tym potrzebom deklarując pomoc w organizacji i pełne zaangażowanie w tym zakresie.
Rolą dorosłych jest zagwarantować przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży , która została w obecnej sytuacji pozbawiona realnego wsparcia i musi borykać się z problemami, których dzieci w tym wieku nie powinny doświadczać. Niestety negatywny wpływ tych zjawisk niesie za sobą ogromnie ujemny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży. Podjęcie działań w celu wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży jest niezbędne i konieczne, aby młode pokolenie mogło rozwijać się prawidłowo w zdrowie i poczuciu bezpieczeństwa. W skrajnych wypadkach pomoc specjalisty jest jedyną deską ratunku przed najgorszymi skutkami. Nie wolno nam pozostawić dzieci bez pomocy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
64200,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
64 200,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wsparcie psychologiczne dla wielu z dzieci udzielone przez specjalistę jest niezbędne, aby pomóc im zachować stabilność psychiczną i emocjonalną w rozwoju i nauce, a także by pomóc uniknąć lub wyjść z depresji.

Modyfikacje

07.02.2022 15:43
Koordynator w Dzielnicy Bemowo
20.04.2022 12:16
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej Dzielnicy Bemowo
01.06.2022 14:17
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany