Bezpłatne zajęcia dla dzieci z elementami integracji sensorycznej

1320
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Aleksandra Krugły
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
37 700 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci mających problem z nieprawidłowym
przetwarzaniem wrażeń zmysłowych i potrzebujących specjalistycznych zajęć z elementami integracji sensorycznej. Obecnie coraz więcej dzieci ma tego typu problemy, a dostęp do bezpłatnych zajęć w tym zakresie jest ograniczony.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej ul. Irzykowskiego 1a , 01-317 Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej ul. Irzykowskiego 1a, która dysponuje salą do integracji sensorycznej . Dyrektor szkoły wyraziła zgodę na realizację projektu (w załączeniu).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci mających problem z nieprawidłowym
przetwarzaniem wrażeń zmysłowych i potrzebujących specjalistycznych zajęć z elementami integracji sensorycznej. Obecnie coraz więcej dzieci ma tego typu problemy, a dostęp do bezpłatnych zajęć w tym zakresie jest ograniczony.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do dzieci z terenu Dzielnicy Bemowo, które mają wskazania do zajęć z elementami integracji sensorycznej.
Każdy człowiek odbiera świat poprzez zmysły. Jeśli dziecko nie odbiera prawidłowo napływających z zewnątrz informacji to bardzo mu trudno odnaleźć się w otaczającym go świecie, nawiązać relacje
międzyludzkie. Jeśli dziecko jest nieporadne, niezgrabnie biega, nie lubi się huśtać, często się potyka, przewraca przedmioty po które sięga, to może mieć kłopot ze zmysłami. Zajęcia z integracji sensorycznej są po to, aby pomóc dziecku zaprzyjaźnić się z otaczającym go światem, zrozumieć go tak, aby mógł w nim funkcjonować. Polega ona na indywidualnie dobranych ćwiczeniach, tak aby mózg nauczył się właściwie odbierać i przetwarzać bodźce zewnętrzne. Dlatego proponujemy aktywne, bezpłatne zajęcia, dzięki którym dziecko będzie sobie lepiej radziło na co dzień, a w przyszłości będzie miało mniej problemów w szkole i w życiu codziennym.
Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci mających problem z nieprawidłowym przetwarzaniem wrażeń zmysłowych i potrzebujących specjalistycznych zajęć z elementami integracji sensorycznej.
Realizację projektu przewidziano w sali terapeutycznej SI, którą posiada szkoła . Sala jest dobrze wyposażona, przede wszystkim w sprzęt do zajęć SI dla dzieci w wieku szkolnym. W projekcie założono dodatkowe doposażenie sali .
W placówce wyznaczony będzie Koordynator, który ustali harmonogram pracy gabinetu, będzie koordynował zapisy, ustali regulamin korzystania i sposób tworzenia grup w zależności od potrzeb i zainteresowania.

Rekrutacja:
Z projektu skorzystają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymagające wsparcia w zakresie przetwarzania wrażeń zmysłowych, zamieszkałe na terenie całej dzielnicy. Zajęcia będą się odbywały w Szkole Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w godzinach popołudniowych, 30 godzin w miesiącu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. W pierwszej kolejności korzystać z niej będą dzieci, które mają wskazania do zajęć z elementami integracji sensorycznej, ale nie są objęte takim wspomaganiem. W zajęciach będą mogły brać udział wszystkie chętne dzieci, ale w pierwszej kolejności korzystać z niej będą dzieci, które nie korzystają z terapii SI w przedszkolach, szkołach lub poradni psychologicznej.
Rekrutacja będzie się odbywała na początku roku – na przełomie miesięcy: styczeń/luty 2023 r. Szczegóły rekrutacji (dokładny termin, czas przyjmowania zgłoszeń, formularz) zostaną podane na etapie realizacji projektu. Informacja o rekrutacji będzie udostępniania na stronie internetowej szkoły oraz Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej na co dzień pracuje z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła jest w stanie zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Szacunkowy kosztorys:
- Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia aktywnych zajęć z elementami integracji sensorycznej 1800 zł x 8 miesięcy = 14 400 zł
- Doposażenie sali: pomoce dydaktyczne do realizacji projektu = 12 000 zł
- Sprzątanie, zatrudnienie pracownika 800 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 6400 zł
- Energia: 200 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 1600 zł
- Środki czystości (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło, ścierki, mop, środki do utrzymania czystości, środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, ochraniacze na buty) 400 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 3200 zł
- koszt oznaczenia graficznego projektu - 100 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dyrektor szkoły odnotowała duże zainteresowanie rodziców możliwością wykorzystania sali do
terapii SI, która znajduje się w placówce. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 350 prowadzone
są zajęcia z terapii SI, dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapotrzebowanie objęcia dzieci mających wskazania do
zajęć z elementami SI jest znacznie większe. Celem projektu jest stworzenie warunków pozwalających większej liczbie dzieci z Bemowa skorzystać z możliwości uczestniczenia w
zajęciach SI.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
37700,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
37 700,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Organizacja zajęć z integracji sensorycznej pozwoli kontynuować zajęcia prowadzone w szkole. Skorzysta z nich więcej dzieci potrzebujących wsparcia w zakresie przetwarzania wrażeń zmysłowych.

Modyfikacje

30.03.2022 11:21
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo
29.04.2022 10:52
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany