Więcej parku, mniej lunaparku - zadbajmy o tereny Parku Górczewska do wolnej rekreacji

1440
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Aleksandra Krugły
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
180 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu zadbanie o tereny zielone Parku Górczewska do swobodnego odpoczynku i wolnej rekreacji, bez kolejnych urządzeń rekreacyjnych. Planowane jest wykonanie opracowania obejmującego m.in. inwentaryzację istniejących obiektów małej architektury i innych obiektów, w celu określenia wielkości powierzchni biologicznie czynnej w Parku Górczewska. Planowane jest zintensyfikowanie pielęgnacji terenów trawiastych, nasadzeń oraz górek, aby pośród coraz gęstszej sieci urządzeń typu tężnia, place zabaw czy grille, były nadal dostępne dobrej jakości niezagospodarowane infrastrukturą przestrzenie rekreacyjne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Górczewska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt obejmuje całość terenów Parku Górczewska, administrowanych przez dzielnice Bemowo.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zadbanie o tereny zielone Parku Górczewska do swobodnego odpoczynku i wolnej rekreacji, bez kolejnych urządzeń rekreacyjnych. Planowane jest wykonanie opracowania obejmującego m.in. inwentaryzację istniejących obiektów małej architektury i innych obiektów, w celu określenia wielkości powierzchni biologicznie czynnej w Parku Górczewska. Planowane jest zintensyfikowanie pielęgnacji terenów trawiastych, nasadzeń oraz górek, aby pośród coraz gęstszej sieci urządzeń typu tężnia, place zabaw czy grille, były nadal dostępne dobrej jakości niezagospodarowane infrastrukturą przestrzenie rekreacyjne.
Opis projektu
Park Górczewska jako jedyny duży teren zielony przeznaczony do rekreacji w okolicy, od kilku lat jest coraz intensywniej zagospodarowywany urządzeniami rekreacyjnymi (huśtawki i taras widokowy na górce, tężnia, place zabaw, paleniska do grilla, kosze do discgolfa etc., planowana na 2023 r. budowa boiska, sztucznej plaży itp.), aż zaczyna brakować terenów wolnych od instalacji, przeznaczonych po prostu do odpoczynku na trawie i wolnej rekreacji.

Niniejszy projekt wychodzi na przeciw potrzebom licznych mieszkańców artykułowanym m.in. na internetowych forach oraz w uchwale Komisji Ochrony Środowiska Rady Bemowa dot. ochrony terenów zielonych Parku - ma na celu zadbanie o tereny zielone, trawiaste, abyśmy mieli otwartą przestrzeń, wolną od kolejnych instalacji. Projekt wpisuje się w realizowane w ostatnich latach także w ramach budżetu obywatelskiego projekty nasadzeń nowych drzew i krzewów w parku, skupiając się na większej pielęgnacji i ochronie już dostępnych trawników i górek. Ma na celu zwiększenie działań pielęgnacyjnych dotyczących terenów nieurządzonych w Parku Górczewska, w tym m.in.:
- regularny przegląd stanu trawników, uzupełnianie ubytków trawy, równanie powstałych dołów,
- przed zimą przegląd stanu parkowych górek pod kątem przygotowania do sezonu saneczkowego (identyfikacja najpopularniejszych tras zjazdowych, ich przegląd pod kątem bezpieczeństwa - wyrównanie dołków, usuniecie wystających kamieni etc.),
- intensyfikacja działań pielęgnacyjnych dotyczących już nasadzonych drzew i krzewów - poza standardowymi działaniami związanymi z utrzymaniem zieleni parkowej, częstszy przegląd stanu zieleni i trawników oraz podejmowanie interwencyjnych prac pielęgnacyjnych, których zakres i intensywność uzależniona będzie od pogody etc.
- wykonanie opracowania obejmującego m.in. inwentaryzację istniejących obiektów małej architektury i innych obiektów, w celu określenia wielkości powierzchni biologicznie czynnej w Parku Górczewska. Opracowanie pozwoli pozyskać nam wiedzę jaka jest w chwili obecnej powierzchnia biologicznie czynna (opracowanie tabelaryczne, mapa z rozbiciem terenu na dane sekcje/strefy zgodnie z m.p.z.p Parku Górczewska). Orientacyjny koszt to ok. 30.000,00 zł.
Wydział Ochrony Środowiska będzie odpowiedzialny za realizację projektu i monitoring zakresu prac przekazanych do realizacji przez Wykonawcę

Dzięki realizacji projektu Park Górczewska będzie bardziej zielony, zadbany i przyjazny osobom, które szukają tu wolnej rekreacji, niekoniecznie związanej z korzystaniem z urządzonych atrakcji. Pozwoli zadbać o zachowanie równowagi miedzy zaspokojeniem różnorodnych potrzeb mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Potrzeba ograniczenia zabierania kolejnych terenów zielonych Parku pod mniejsze i większe urządzenia artykułowana jest przez wielu mieszkańców, w rozmowach, ale i m.in. w mediach społecznościowych na lokalnych grupach FB. Głosy te dotarły również do radnych dzielnicy - w listopadzie 2021 Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo podjęła specjalną uchwałę "w sprawie podjęcia działań w zakresie dalszej zabudowy Parku Górczewska obiektami architektury rekreacyjnej jak na przykład: tężnia, strefy sportów i place zabaw itp., na rzecz zachowania ograniczonych zasobów zielonej przestrzeni parkowej z jej bioróżnorodnością".
Park Górczewska powinien być przestrzenią dostępną dla wszystkich - zarówno użytkowników placów zabaw, boisk, tężni czy grilli, jak i wielbicieli swobodnego wypoczynku na otwartej przestrzeni, niezagospodarowanej jakąkolwiek infrastrukturą do rozrywki.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- wykonanie opracowania, mającego na celu określenie wielkości powierzchni biologicznie czynnej w Parku Górczewska – 30.000,00 zł,
- regularny przegląd i pielęgnacja terenów trawiastych, nasadzonych już drzew i krzewów oraz parkowych górek, uzupełnianie ubytków – 150.000,00 zł,
Łączna kwota: 180.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
180 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zadbanie o tereny w Parku Górczewska do wolnej rekreacji.

Modyfikacje

21.04.2022 13:39
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Jestem jak najbardziej "za" tym pomysłem. Dość dalszej dewastacji naszego parku!
  Mieszkanka30234  10.02.2022 11:00
 • Świetny projekt Olu!
  Mieszkaniec172  09.06.2022 10:31
 • Bardzo dziwny projekt. Pielęgnacja i łatanie ubytków na górkach za 180 tys???? Czy pracę ogrodnicze i zasypane dołka na górce tyle kosztuje? I bez tego projektu Park wygląda pięknie, samo się nie robi, ktoś już o to dba. Po co więc kolejne wyciąganie kasy na pielęgnację? Przecież Park Górczewska to właściwie trawa i garstka drzew. Aby wdrożyć pielęgnację, to najpierw należy zwiększyć liczbę drzew , krzewów etc. Dołki i tzw ubytki w trasach saneczkowych poprawię ZA DARMO. Pieniądze w ten sposob zaoszczedzone przeznaczcie na roślinność.
  Mieszkanka27030  20.06.2022 00:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany