Zielony skwer przy Stawie Zawadowskim

1655
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu Urszula Włodarska-Sęk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
45 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada posadzenie zieleni na części działki nr 3 obręb 1-06-13 od strony ul. Sytej, która wraz z ustawionymi na tym terenie ławkami utworzy zielony skwer, gdzie można będzie przysiąść i odpocząć z widokiem na Staw Zawadowski.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
część działki nr 3, obręb 1-06-13, wokół Stawu Zawadowskiego od ul. Sytej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren objęty zagospodarowaniem określa załącznik graficzny do projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada posadzenie zieleni na części działki nr 3 obręb 1-06-13 od strony ul. Sytej, która wraz z ustawionymi na tym terenie ławkami utworzy zielony skwer, gdzie można będzie przysiąść i odpocząć z widokiem na Staw Zawadowski.
Opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie zielenią cześci działki nr 3 obręb 1-06-13 od strony ul. Sytej przy Stawie Zawadowskim. Pod koniec roku zostały ustawione ławki nad stawem, z których korzystać mogą mieszkańcy. Teren wokół jest jednak zaniedbany i ubogi w roślinność, odsłonięty od ul. Sytej, kóra poruszają się dość szybko auta. Nowa roślinność stanowiłaby naturalny, zielony skwer z ławkami, z kórego mogliby korzystać mieszkańcy i oddzieliła tę częśc od ulicy. Wskazane byłoby nasadzenie krzewów i roślin kwitnących, kóre stanowiłby naturalną izolację od ulicy Sytej. Roślinność winna być tak dobrana, aby spełniała swoją funkcję ochronną (izolującą od ulicy) oraz wkomponowywała się naturalną roślinność wokół Stawu Zawadowskiego. Na pozostałej część można wysiać np. łąkę kwietną.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom, w którym mogliby korzystać z walorów natury. Aby było to możliwe niezbędne jest zagospodarowanie terenu wokół ławek. Posadzenie roślinności oddzielającej tę przestrzeń od ulicy oraz kwitnących roślin, aby wizualnie uatrakcyjnić ten teren.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Oczyszczenie, wyrównanie terenu – 2 000,00 zł
Nasadzenia - 43 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na walory estetyczne wskazanego obszaru i uatrakcyjni go wizualnie. Poprzez stworzenie zielonej otuliny dla bioróżnorodności Stawu Zawadowskiego i izolację przestrzeni od uciążliwości komunikacyjnych ul. Sytej okolica będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Modyfikacje

25.04.2022 13:35
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany