Fun Run Mokotów - Zabawa z Mapą.

1335
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
7 810 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Fun Run to impreza edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. To doskonała alternatywa dla komputera i smartfonów.
Ideą projektu jest integracja społeczna, pokoleniowe i aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Morskie Oko i Park Promenada
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Fun Run to impreza edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. To doskonała alternatywa dla komputera i smartfonów.
Ideą projektu jest integracja społeczna, pokoleniowe i aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację.
Opis projektu
Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców dzielnicy w zakresie wypoczynku na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowe.

Zasady „Fun Run Zabawa z Mapą” są bardzo proste. Dla młodszych uczestników może się to kojarzyć
z poszukiwaniem skarbów. Startować możne każdy, bez względu na wiek; indywidualnie, w grupie przyjaciół lub rodzinnie z dziećmi. Na starcie zespół otrzymuje kartę startową (w postaci elektronicznego chipa) oraz mapę z zaznaczonymi za pomocą kółek miejscami, do których trzeba dotrzeć. W określonych w ten sposób lokalizacjach w terenie ustawione są specjalne, przestrzenne lampiony (tzw. punkty kontrolne w skrócie PK), przy których znajdują się elektroniczne stacje do potwierdzania pobytu. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie wszystkich PK w wyznaczonej kolejności i potwierdzenie swojego pobytu poprzez zbliżenie karty startowej z elektronicznym chipem do stacji kontrolnej znajdującej się na każdym PK.

Celem dostosowania poziomu trudności do osób o różnych preferencjach i umiejętnościach przygotowane zostaną 4 trasy o różnej długości, liczbie PK i stopniu trudności. Każdy, najlepiej indywidualnie (wtedy jest największa satysfakcja), wybiera sobie własną drogę dotarcia do kolejnego PK.

Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas łącząc rekreację z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracją społeczną. Osoby biorące udział w „Fun Run - Zabawa z Mapą” cenią sobie kontakt z przyrodą i chcą aktywnie wypocząć wśród otaczającej nas zieleni, przy okazji sprawdzając swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą. Chcą także w niebanalny sposób spędzić wolny czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół.
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców Warszawy. Nie planujemy ograniczenia ilościowego uczestników.

Zakładamy, że w projekcie weźmie udział około 200 osób. Uczestnicy zgłaszać się będą za pomocą specjalnie opracowanego na potrzeby projektu formularza udostępnionego na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Zgłoszenia ruszą co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem i trwać będą do dnia, w którym ono się odbędzie. Zapisać będzie się można również w dniu imprezy bezpośrednio w sekretariacie.

Wydarzenie będzie promowane przede wszystkim za pomocą elektronicznych nośników informacji (strona www, profil facebook, media społecznościowe, dostępne u wykonawcy bazy danych e-mail) jak również poprzez lokalne media tradycyjne (radio, prasa lokalna, telewizja). Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy, dlatego zakłada wydrukowanie plakatów informacyjnych i wywieszenie ich na terenie dzielnicy w jak największej liczbie: na tablicach ogłoszeniowych, w blokach znajdujących się na terenie dzielnicy oraz w lokalnych sklepach i zakładach usługowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Społeczeństwo polskie jest w coraz większym stopniu społeczeństwem konsumpcyjnym, coraz więcej pracującym,
w związku z czym coraz mniej integrującym się. Mieszkańcy Warszawy często utożsamiają miasto jedynie z miejscem pracy i snu, często nie wiedzą nawet o możliwości spędzenia czasu na łonie natury czy wręcz o istnieniu parków i terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy czy miejsca zamieszkania. Nie mają też ciekawej oferty spędzenia czasu, które wiązałoby się z wypoczynkiem na terenach parkowych.

Ponadto mieszkańcy dużych miast, jak Warszawa, często nie radzą sobie poza miastem. Nie potrafią odnaleźć się w terenie bez urządzeń nawigacyjnych i GPS-a. Nie potrafią czytać mapy i korzystać z naturalnych sposobów nawigacji, często pozostając bezradnymi, co może doprowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza w górach.

Wychodząc naprzeciw temu trendowi niniejszy projekt wspiera rozwój społeczności lokalnej w formie aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach na terenie Warszawy poprzez organizację imprezy plenerowej o charakterze rekreacyjno-sportowym, będącej idealną okazją na integrację i zacieśnienie więzów społeczności lokalnych.

Proponowany projekt „Fun Run – Zabawa z Mapą”, jak pokazują doświadczenia z innych miast, są coraz bardziej popularną formą niebanalnego spędzania wolnego czasu. Projekty typu „Fun Run” łączą w sobie turystkę aktywną ze zdrową sportową rywalizacją. Pozwalają na sprawdzenie swoich umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem na terenach parków, zieleńców jak również w „miejskiej dżungli”. Dodatkowo są doskonałą okazją do poznania naturalnego środowiska dostępnego dla każdego mieszkańca, którego często nie mają oni świadomości istnienia.

Projekty typu „Fun Run – Zabawa z Mapą” cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród rodzin z dziećmi, które startując na najprostszej trasie stanowią większość uczestników. Biorą w nich udział także grupy znajomych, przyjaciół, a także pracownicy przeróżnych firm, traktując imprezę jako formę niestandardowej integracji.

Biorąc pod uwagę powyższe proponowany projekt odpowiada przede wszystkim na potrzebę integracji społecznej i międzypokoleniowej (rodziny z dziećmi i dziadkami; sąsiedzi; grupy znajomych) jak również na potrzebę codziennego wypoczynku i spędzenia czasu na łonie natury, z dala od telewizora, komputera czy wycieczek na zakupy w wielkogabarytowych sklepach. Nie należy zapominać również o wartościach poznawczych, jakie niesie realizacja projektu w postaci przybliżenia mieszkańcom (zwłaszcza młodemu pokoleniu) oferty miejskich parków i zieleńców.

Wartością edukacyjną projektu będzie wzrost umiejętności czytania mapy, orientacji w terenie i posługiwania się kompasem. Projekt wpłynie też korzystnie na zdrowie uczestników dzięki ich zaangażowaniu w aktywne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szczegółowy kosztorys:
I Koszty realizacji działań
I.1 Poczęstunek dla uczestników, nagrody, medale, mapy 1650
I.2 Opracowanie kartograficzne mapy terenu i budowa tras 1700
I.3 Materiały biurowe, plakaty, koszty organizacyjne, promocja projektu 410
I.3 Transport 1100
I.3 Wynajem sprzętu do pomiaru czasu SportIdent 1400
I.5 Obsługa projektu 850
II Koszty administracyjne: koordynator, obsługa księgowa projektu 700
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7810
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
7 810,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt wpłynie poprawę kondycji fizycznej mieszkańców, propagowanie aktywnego trybu życia i postaw prozdrowotnych.

Modyfikacje

22.04.2022 10:53
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów
02.06.2022 09:40
Koordynator dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany