Jadłodzielnia przy Teatrze Powszechnym

1375
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Jacek Malicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na wybudowaniu wolnostojącej, dostępnej całodobowo Jadłodzielni, wyposażonej w lodówkę i regał, zabezpieczonej przed całorocznymi warunkami pogodowymi na terenie przylegającym do Teatru Powszechnego od strony Al. Zielenieckiej. W tym miejscu od wielu lat istnieje już Jadłodzielnia założona przez Foodsharing Warszawa, jest to niewielka szafka, bez możliwości korzystania z lodówki.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zamoyskiego 20
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na wybudowaniu wolnostojącej, dostępnej całodobowo Jadłodzielni, wyposażonej w lodówkę i regał, zabezpieczonej przed całorocznymi warunkami pogodowymi na terenie przylegającym do Teatru Powszechnego od strony Al. Zielenieckiej. W tym miejscu od wielu lat istnieje już Jadłodzielnia założona przez Foodsharing Warszawa, jest to niewielka szafka, bez możliwości korzystania z lodówki.
Opis projektu
Jadłodzielnia to miejsce do wymiany jedzenia, którego sami nie zagospodarujemy, a nie chcemy wyrzucać. Celem działania Jadłodzielni jest bezpośrednie zapobieganie zjawisku marnowania jedzenia oraz edukacja w duchu zero waste/less waste i gospodarki obiegu zamkniętego, mająca przeciwdziałać negatywnym dla środowiska naturalnego skutkom konsumpcjonizmu i nadprodukcji żywności. Z Jadłodzielni może korzystać każda chętna osoba. Szczegółowe zasady korzystania z Jadłodzielni określa regulamin, który wyraźnie określa, jakie produkty nie mogą się w niej znaleźć, np. produkty po terminie przydatności do spożycia ("należy spożyć do") czy też produkty zagrożone szybkim zepsuciem (np. surowe mięso). Nad Jadłodzielnią stałą pieczę będzie pełnił opiekun. Projekt przewiduje zatrudnienie opiekuna z uwzględnieniem klauzuli społecznej, wynikającej z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zatrudnienie przy realizacji projektu osoby należącej do grupy osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, m.in. osób bezrobotnych. Opiekun będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku, nadzór nad stanem technicznym lodówki, kontrolę terminów przydatności do spożycia, dezynfekcję ze względów epidemicznych, promocję działaności Jadłodzielni w społeczności lokalnej oraz w mediach społecznościowych, nawiązywanie współpracy z partnerami, którzy mogą dostarczać niewykorzystaną żywność do Jadłodzielni. Budowa, projekt, wyposażenie i konserwacja Jadłodzielni - 25000 zł, środki na roczne wynagrodzenie opiekuna (kwota sumuje koszty pracownika i pracodawcy oraz kwotę netto) - 75000 zł.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
- ograniczenie marnowania żywności, edukacja
- ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów spożywczych
- zatrudnienie w oparciu o klauzulę społeczną, chroniące przed wykluczeniem
- wsparcie osób o niskich dochodach
- budowanie wspólnoty lokalnej

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
wyposażenie i konserwacja Jadłodzielni - 25000 zł, środki na roczne wynagrodzenie opiekuna (kwota sumuje koszty pracownika i pracodawcy oraz kwotę netto) - 75000 zł. Łączny koszt 100.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Konieczność zabezpieczenia w budżetach na lata następne środków na roczne wynagrodzenie opiekuna - 75000 zł. /na rok

Modyfikacje

28.03.2022 12:02
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany