( 'Trudna Dzielnica Śródmieście' :( :( --- :) :) ) Nazwa formalna projektu: „DŹWIĘKO- I MUZYKO-TERAPIA DLA OSÓB POGRĄŻONYCH W DEPRESJI” – warsztaty i terapeutyczne zajęcia grupowe dla mieszkańców Warszawy w dowolnym wieku

1373
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
33 150 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • ZDROWIE (psychiczne)
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Nazwa (tytuł) projektu w zasadzie podaje zarówno przedmiot, specjalizację zajęć grupowych jak i główną grupę docelową, tj. OSOBY W GŁĘBSZEJ CHWILOWEJ LUB DŁUGOFALOWEJ DEPRESJI.

Bardzo mile widzianymi uczestnikami zajęć grupowych tego projektu są osoby dotknięte bardzo nieoczekiwaną depresją w związku z takimi nowymi ostatnio zjawiskami jak LONG COVID, czy INFLACJA.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Realizacja projektu będzie mogła mieć miejsce w więcej niż jednej lokalizacji na poziomie dzielnicy Śródmieście. Ze względu na wymogi akustyczno-techniczne co do sal zajęciowych jako tzw. Plan A brane są pod uwagę sale do zajęć fitness lub/i zajęć tanecznych w ośrodkach miejskiej sieci AKTYWNA WARSZAWA, ze szczególnym uwzględnieniem następujących lokalizacji:
SOLEC 71
INFLANCKA 8
ROZBRAT 26
GRZYBOWSKA 35A

Rezerwowo w przypadku problemów z zajętością sal można też brać pod uwagę odp. sale w miejskiej sieci ośrodków pomocy społecznej ( www.pomocy.waw.pl ) np. sala zajęciowa na 1-szym piętrze Centrum Pomocy Społecznej na ul. Świętojerskiej 12a.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Kluczowe kryterium wyboru sali (sala fitness / taneczna) w ramach sieci AKTYWNA WARSZAWA lub miejskiej(warszawskiej) sieci tzw. ośrodków pomocy społecznej (OPS-y) to standard akustyczny i techniczny sali. Autor projektu deklaruje pomoc odp. urzędnikom z Wydziału ZDROWIA oraz Wydziału SPORTU i REKREACJI w ocenie stanu / poziomu przydatności poszczególnych prostą, sprawdzoną i zawsze pewną metodą tzw. wizji lokalnej, w czym autor projektu ma duże doświadczenie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Nazwa (tytuł) projektu w zasadzie podaje zarówno przedmiot, specjalizację zajęć grupowych jak i główną grupę docelową, tj. OSOBY W GŁĘBSZEJ CHWILOWEJ LUB DŁUGOFALOWEJ DEPRESJI.

Bardzo mile widzianymi uczestnikami zajęć grupowych tego projektu są osoby dotknięte bardzo nieoczekiwaną depresją w związku z takimi nowymi ostatnio zjawiskami jak LONG COVID, czy INFLACJA.

Opis projektu
Na wstępie opisu projektu warto zaznaczyć jak duży odsetek osób pogrążonych w depresji na warszawskim rynku pracy to pracownicy i mikro-przedsiębiorcy na co dzień pracujący właśnie w ŚRÓDMIEŚCIU Warszawy ! Wielu z nich to osoby do niedawna zdrowe, dotknięte przez tę gigantyczną tzw. chorobę cywilizacyjną nagle i zupełnie ostatnio w wyniku takich kataklizmów jak Pandemia COVID-19, czy galopująca INFLACJA.

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA OSÓB W DEPRESJI: Zajęcia grupowe w ramach projektu prowadzone są przez odpowiednio doświadczone i przeszkolone osoby z zakresu DŹWIĘKO- I MUZYKO-TERAPII.
Okres trwania łącznej serii tych zajęć to okres od 1-szej połowy marca do przełomu listopad/grudzień roku 2023.
Jedne / pojedyncze zajęcia to odpowiednik dwóch godzin lekcyjnych/trenerskich/instruktorskich !!
Szczegółowe dni i godziny tych zajęć będą podane do publicznej wiadomości na ponad miesiąc przez ich rozpoczęciem !

MODUŁ WARSZTATOWY: Zajęcia grupowe dla osób z depresją poprzedzają na początku roku kalendarzowego (2023) specjalne warsztaty dla osób, które swoje kwalifikacje chciałyby poszerzyć o doświadczenie związane z dźwięko- muzyko-terapię i w przyszłości robić coś na terenie miasta w tym jakże bardzo pro-zdrowotnym i pro-społecznym kierunku.

Zarówno warsztaty (ok. 9 osób), jak i zajęcia grupowe terapetyczne (grupy 15+ osobowe) odbywają się w odpowiedniej jakości sali (odp. akustyka, odp. jakość powietrza i standard techniczny sali) w co najmniej jednym z obiektów w ramach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA lub warszawskiej sieci tzw. ośrodków pomocy społecznej.
Projekt byłby realizowany w ścisłej współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej oraz Biurem Sportu i Rekreacji M. St. Warszawy.

Czas trwania projektu: około 11 miesięcy od momentu uruchomienia pierwszych warsztatów, w tym łączny okres zajęć dla osób w depresji ok. 9 miesięcy. Projekt kończy się nie później niż w 2-gim tygodniu grudnia 2023 r.

Ilość osób – ochotników uczestniczących w warsztatach specjalistycznych: Jedna 8-9 osobowa grupa osób + prowadzący. W tego rodzaju specjalistycznych warsztatach mogłyby uczestniczyć minimum trzy osoby uprawiające na co dzień zawodu muzyczne lub wykonujące pracę zawodową związaną z obszarami techniki dźwięku (dźwiękowcy, technicy od udźwiękowienia, instrumentaliści, wokaliści, kompozytorzy, specjaliści od emisji głosu itp.) i minimum dwóch psychologów społecznych współpracujących z miastem. Autor projektu deklaruje pomoc miastu w znalezieniu takich osób - uczestników warsztatów.
Czas trwania warsztatów: ok. 9 tygodni (8 warsztatów)

ILOŚĆ OSÓB – ochotników deklarujących depresję i uczestniczących w terapeutycznych zajęciach grupowych: Trzy kilkunasto-osobowe grupy (15+) osób z depresją z dowolnej dzielnicy/części miasta Warszawy
ŁĄCZNY OKRES TRWANIA SERII ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA OSÓB W DEPRESJI: 9 - 9,5 miesiąca

Częstotliwość terapeutycznych zajęć grupowych : jeden raz co dwa tygodnie dla jednej z grup, raz w tygodniu (co tydzień) dla drugiej z grup i dwa razy tygodniowo dla trzeciej z grup. Taki specyficzny podział na trzy grupy ze względu na częstotliwość zajęć wynika zarówno z preferencji samych uczestników-ochotników (nie każdy może i chce trzy razy w tygodniu), jak i również ze specyfiki wątku B+R projektu.

BUDŻET / kosztorys realizacji projektu:
- Koszt warsztatów specjalistycznych (Dźwięko- i muzyko-terapia): 1 200 zł
- Koszt grupowych zajęć terapeutycznych (Dźwięko- i muzyko-terapia) dla trzech odrębnych grup zajęciowych: 25 950 zł
- Koszt trwającej jeden miesiąc (przed rozpoczęciem zajęć grupowych) kampanii składającej się z działań promocyjnych, informacyjnych, pro-edukacyjnych i innych działań rozpowszechniających projekt NA POZIOMIE DZIELNICOWYM ŚRÓDMIEŚCIA ( w tym m. in. promocja w lokalnych stacjach radiowych, domach kultury, lokalnym Centrum Pomocy Społecznej, w lokalnych mediach społecznościowych, na lokalnych stronach www, plakaty do rozwieszenia na terenie dzielnicy Śródmieście): 6000 zł
ŁĄCZNIE: 33 150 zł


Projekt pomyślany jest w kontekście czasów bezpośrednio po-pandemicznych i zarazem w czasie głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego, który niestety potrwa dłużej niż sama Pandemia Covid-19. Sama epidemia Covid-19 i jej masowość spowodowały już rekordowe przyrosty w krótkim czasie ludzi popadających w depresję i inne schorzenia neurologiczne. Ten bardzo trudny czas post-pandemiczny będzie nadal w latach 2022-2023 zbierał rekordowo złe żniwo w odniesieniu do odsetka i liczby osób popadających w depresję i pogrążonych w depresji. Jest to więc projekt pro-zdrowotny skrojony dokładnie na czas bardzo społecznie trudnego roku 2023.

A warto też dodać i zaznaczyć, że ŚRÓDMIEŚCIE jako dzielnica Warszawy ze względu na specyfikę lokalnego rynku pracy (podobnie jak część Mokotowa) jest dzielnicą szczególnie istotną w kontekście gwałtownego ostatnio przyrostu liczby osób (pracowników i mikro-przedsiębiorców) pogrążonych w depresji !
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Depresja to jedna z trzech najczęściej występujących na naszej planecie tzw. chorób cywilizacyjnych i niestety w ostatnich latach, w dużym stopniu za sprawą Pandemii Covid-19, najszybciej rozpowszechniająca się tego typu choroba. Niestety w absolutnej większości przypadków próby wychodzenia z depresji ograniczają się jedynie do konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i zażywania środków farmaceutycznych (co wiąże się często z dodatkowym ryzykami zdrowotnymi), pomimo tego, że w zależności od lokalizacji od dziesiątek, setek, a nawet tysięcy lat znane są skuteczne i zdrowotnie bezpieczne poza-farmakologiczne metody stopniowej redukcji, a także całkowitego wychodzenia z depresji. Jedną z takich metodologii jest tzw. DŹWIĘKO-TERAPIA I MUZYKOTERAPIA. Ze względu na małą wciąż ilość terapeutów o tej specjalizacji zajęcia grupowe tego rodzaju wciąż są albo trudno dostępne na poziomie lokalnym, albo relatywnie drogie dla przeciętnego mieszkańca. Projekt ten wychodzi na przeciw temu problemowi a także znacząco poszerza zakres pomocy społecznej i profilaktyki zdrowia psychicznego lokalnych mieszkańców, co z kolei znacząco przyczynia się do ogólnej poprawy jakości życia na poziomie miasta, czy jego części. Uczestnicy warsztatów i zajęć terapeutycznych uczą się (wątek edukacyjny) jak samemu w warunkach domowych używać różnych metod i rozwiązań z zakresu dźwięko- i muzyko-autoterapii.

W przypadku ogromnej ilości ludzi coraz bardziej istotne we współczesnym świecie stają się niefarmakologiczne, bezpieczne (brak skutków ubocznych) i sprawdzone metody przeciwdziałania i redukcji depresji. Jedną z nich jest właśnie DŹWIĘKO- I MUZYKO-TERAPIA !!

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
33 150,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Lista poparcia jest niepoprawnie wypełniona
Projekt został przyporządkowany do niewłaściwego poziomu
Inne: Projekt nie mógł zostać zrealizowany na terenie dzielnicy a autor został o tym powiadomiony mailowo i telefonicznie i poproszony o dostarczenie listy brakujących podpisów do projektu ogólnomiejskiego. Nie wywiązał się z tego w podanym terminie 4 dni od momentu otrzymania wezwania.

Modyfikacje

25.01.2022 19:42
Autor projektu
25.02.2022 15:30
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany