Chcemy więcej dzikości! Utworzenie stref dzikiej przyrody w parkach miejskich

1452
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Agnieszka Liszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada utworzenie w wybranych parkach stref dzikiej przyrody, czyli miniaturowych (20x20 metrów) obszarów, gdzie natura rządzi się sama. Nie kosimy, nie grabimy liści, nie przycinamy krzewów i drzew. Absolutne minimum ingerencji, a w zamian maksimum korzyści - wzmocnienie bioróżnorodności i zachowanie ciągłości procesów przyrodniczych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
10 wybranych parków miejskich w różnych dzielnicach Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie w wybranych parkach stref dzikiej przyrody, czyli miniaturowych (20x20 metrów) obszarów, gdzie natura rządzi się sama. Nie kosimy, nie grabimy liści, nie przycinamy krzewów i drzew. Absolutne minimum ingerencji, a w zamian maksimum korzyści - wzmocnienie bioróżnorodności i zachowanie ciągłości procesów przyrodniczych.
Opis projektu
Strefy dzikiej przyrody to miejsca, w których dbamy o dzikie życie. Powstaną w 10 wybranych warszawskich parkach miejskich, które mają największy potencjał zachowania i wspierania bioróżnorodności.

Projekt zakłada:
1. Przeprowadzenie prac badawczych, mających na celu inwentaryzację miejsc przyrodniczo cennych w wybranych warszawskich parkach. W wyniku tych badań wytypowane zostaną dokładne lokalizacje stref.
2. Wyznaczenie stref dzikiej przyrody, spełniających następujące założenia:
- obszar co najmniej 20x20 metrów, wyłączony z funkcji rekreacyjnej oraz z zabiegów ogrodniczych (poza niezbędnymi, zapewniającymi bezpieczeństwo)
- granice oznaczone naturalną barierą dla psów (chrust, wiklina)
- tablice informacyjne dla mieszkańców
3. Zorganizowanie dla Mieszkańców Warszawy spacerów edukacyjnych (jeden dla każdej z lokalizacji), na których specjaliści opowiedzą o ciekawych gatunkach występujących w danej strefie.

Projekt łączy podejście badawcze oraz edukacyjne, a wyznaczone enklawy przyrodnicze staną się ważnym elementem ekosystemu miasta. Będzie to krok w kierunku bardziej zrównoważonej relacji człowieka z miejską przyrodą.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wbrew pozorom, w parkach miejskich jest wiele miejsc ciekawych i cennych przyrodniczo. Są niedoceniane, często niezauważone, a bywa także, że nieumyślnie niszczone. Warto o nie zadbać, ochronić - i lepiej poznać. Takie małe mateczniki mogą stać się 'rozsadnikiem' lokalnych populacji różnych organizmów, stwarzając oazy dzikiej przyrody. W dobie kryzysu bioróżnorodności jest to działanie potrzebne i

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
200 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - opinia negatywna. Założeniem projektu jest utworzenie "stref dzikości" i pozostawienie ich samym sobie. Tworzenie tego rodzaju obszarów w miejscach, gdzie nie przeprowadzono drobiazgowej inwentaryzacji przyrodniczej i zaniechanie jakichkolwiek prac polegających np. na usuwaniu podrostu czy gatunków inwazyjnych będzie prowadziło do ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się oraz sukcesji, co jest sprzeczne z ideą zwiększania różnorodności biologicznej, a efekty te są łatwe do przewidzenia. Utworzenie takich stref o podanych wymiarach nie jest realne. Strefy, gdzie ograniczono prace pielęgnacyjne zostały już utworzone w wielu parkach, jednak zostało to poprzedzone inwentaryzacją i jest to proces częściowo kontrolowany.

Modyfikacje

29.04.2022 11:10
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany