"Wypoczywaj i relaksuj się wśród śpiewu ptaków i szumu drzew" - remont alejek parkowych w lasku - parku przyszpitalnym wraz z wykonaniem nowego ich oświetlenia i montażem ławek wypoczynkowych

1433
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Leszek Pawlak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 200 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • służba zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Remont alejek parkowych w lasku - parku przyszpitalnym wraz z wykonaniem nowego ich oświetlenia i montażem ławek wypoczynkowych - rewitalizacja parku polegająca na: odtworzeniu alejek parkowych - ok.1800 m kw., wykonaniu oświetlenia (instalacja, ustawienie latarni), montażu ławek wypoczynkowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cegłowska 80
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka ew. nr 18/1 obręb 7-05-01 Dysponent terenu: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Remont alejek parkowych w lasku - parku przyszpitalnym wraz z wykonaniem nowego ich oświetlenia i montażem ławek wypoczynkowych - rewitalizacja parku polegająca na: odtworzeniu alejek parkowych - ok.1800 m kw., wykonaniu oświetlenia (instalacja, ustawienie latarni), montażu ławek wypoczynkowych.
Opis projektu
Park wokół szpitala powstał 60 lat temu wraz z jego otwarciem służył pacjentom odwiedzającym przez wiele lat jako miejsce relaksu. Jednak upływ czasu, rozrost drzew spowodował, że nawierzchnia alejek uległa degradacji, a wrastające korzenie drzew rozkruszyły nawierzchnię. Powstałe nierówności uniemożliwiają swobodny i bezpieczny spacer po parku. Również oświetlenie alejek uległo degradacji. Słupy latarni i oprawy oświetleniowe są skorodowane, a okablowanie elektryczne po latach stało się niebezpieczne i zostało odłączone od zasilania.
Rewitalizacja parku polegać będzie na: odtworzeniu alejek - ok.1800 m kw. (zdjęcie warstwy asfaltowej, wykonanie przepuszczalnej podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki), wykonaniu oświetlenia (ułożenie nowej instalacji, ustawienie nowych latarni oświetleniowych - ledowych), montażu ławek wypoczynkowych. Rewitalizacja parku spowoduje, że okoliczni mieszkańcy i pacjenci szpitala np. oddziału rehabilitacyjnego będą mogli spacerować, czy w ciszy drzew relaksować się słuchając śpiewu ptaków i podziwiając zwinność wiewiórek. Miejsce to, po rewitalizacji, umożliwi dzieciom oddziału pediatrycznego spacer na świeżym powietrzu. Teren parku będzie dostępny dla wszystkich m.in. pacjentów, odwiedzających i mieszkańców dzielnicy Bielany, a także innych osób, dostępność projektu - w godzinach od 7:00 do zmroku
Zamówienie publiczne (strona internetowa, BIP, 2022 r)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Rewitalizacja parku stworzy możliwość odpoczynku i relaksu na łonie natury zarówno pacjentom szpitala, odwiedzającym jak i innym osobom, co może pozytywnie przyczynić się także do procesu zdrowienia i kondycji psychicznej.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu, w tym opracowanie koncepcji, odtworzenie alejek - ok.1800 m kw. (zdjęcie warstwy asfaltowej, wykonanie przepuszczalnej podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki), wykonanie oświetlenia (ułożenie nowej instalacji, ustawienie nowych latarni oświetleniowych - ledowych), montaż ławek wypoczynkowych oraz oznakowanie projektu wynosi 1 200 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 200 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Rewitalizacja parku stworzy możliwość odpoczynku i relaksu na łonie natury zarówno pacjentom Szpitala, odwiedzającym jak i pozostałym mieszkańcom, co może pozytywnie przyczynić się także do procesu zdrowienia i kondycji psychicznej.

Modyfikacje

29.04.2022 10:47
Wydział Inwestycji w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Jeśli obiekt jest na Bielanach, dlaczego jest to projekt ogólnomiejski? Z dróg wybudowanych w określonych dzielnicach, zasobów bibliotek i parków, mogą korzystać też mieszkańcy innych dzielnic, a takie projekty są klasyfikowane jako dzielnicowe.
    Mieszkanka29282  20.03.2022 23:21
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany