Rolkowisko pod wiaduktem Dolinki Służewieckiej

1613
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Sławomir Boksz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
600 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt utworzenia rolkowiska pod wiaduktem Dolinki Służewiackiej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac pod wiaduktem Doliny Służewieckiej pomiędzy dwiema nitkami drogi rowerowej/chodnika
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt utworzenia rolkowiska pod wiaduktem Dolinki Służewiackiej
Opis projektu
Rolkowisko wykonane z asfaltu lub betonu położone pod wiaduktem Dolinki Służewieckiej, pomiędzy istniejącymi ścieżkami rowerowymi na placu o rozmiarach ok 16x40m. Po środku w miejscu nasłonecznionym proponuję rozważenie niewielkiego klombu z zielenią wokół którego można będzie jeździć. Przy torze ustawione ławki oraz kosze na śmieci.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na Ursynowie nie istenieje tego typu obiekt sportowy, a większość osiedlowych alejek jest wykonanych z kostki, która nie nadaje się do jazdy na rolkach czy wrotkach.

Nie ma również miejsc stwarzających warunki do bezpiecznej i komfortowej nauki jazdy na rolkach i wrotkach - DDR'y nie są do tego odpowiednim miejscem, a jedyny skatepark na Natolinie jest zwykle dość zatłoczony.

Budowa rolkowiska przyczyni się do propagowania sportu i zdrowego trybu życia

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
600 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W mpzp wskazany pod projekt teren ma oznaczenie 1 KD-GP (klasa drogi główna ruchu przyspieszonego). W myśl Ustawy o drogach publicznych zgodnie z Art. 39.1. Zabrania się w pasie drogowym lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zgodnie z § 40 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budowa obiektów rekreacyjnych powinna wynosić co najmniej 10 m od linii rozgraniczających ulicę. Niespełnienie powyższych aktów prawa nie pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację prac związanych z budową obiektu rekreacyjnego jakim jest rolkowisko.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany