Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej

1639
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Anna Stypich
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
202 100 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest przygotowanie i dostosowanie Górki przy ul. Strażackiej do letniej i zimowej rekreacji w bezpiecznych warunkach. Wymaga to realizacji niezbędnych prac ziemnych. Górka będzie wówczas wykorzystywana do rekreacji dla starszych i młodszych dzieci z rodzinami. Górka będzie mogła służyć też jako miejsce na letnie kino "pod chmurką".

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Górka na terenach zielonych między ulicami Kordiana, Strażacką i Roty w Rembertowie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Osiedle Stary Rembertów. Górka na terenach zielonych między ulicami Kordiana, Strażacką i Roty jedynie w zakresie położonym na działce 18/7, obręb 30919, należącym do m.st. Warszawy (w sytuacji braku dostępności na cele inwestycyjne działki 18/17, która jest własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest przygotowanie i dostosowanie Górki przy ul. Strażackiej do letniej i zimowej rekreacji w bezpiecznych warunkach. Wymaga to realizacji niezbędnych prac ziemnych. Górka będzie wówczas wykorzystywana do rekreacji dla starszych i młodszych dzieci z rodzinami. Górka będzie mogła służyć też jako miejsce na letnie kino "pod chmurką".
Opis projektu
W wyniku projektu powstanie Górka wysokości 10 m, usypana z ziemi z istniejącej pryzmy, odpowiednio ukształtowana:
a) stok o wystawie płn-zachodniej użytkowy - o nachyleniu 1:4;
b) pozostałe skarpy górki strome - w założeniu nieużytkowe, o nachyleniu 1:1,5;
przy zachowaniu nachylenia nie przekraczającego 1:1,5 nie wymagają one zastosowania umocnień technicznych, ponadto takie nachylenie minimalizuje ryzyko upadku i umożliwia koszenie zieleni za pomocą wykaszarek ręcznych.
Nasyp w całej objętości ma być zagęszczany na bieżąco warstwami, do uzyskania współczynnika zagęszczenia 0,95. Po ukształtowaniu nasypu, na jego koronie i stoku zjazdowym ma być rozścielona 10 cm warstwa ziemi urodzajnej, a następnie na całej powierzchni górki założone zostaną trawniki, przez wysiew mieszanki nasion traw typu ekstensywnego - z przewagą kostrzewy, odpornej na suszę, wolno rosnącej i niewymagającej intensywnej pielęgnacji.
Teren po usunięciu istniejącej hałdy oraz pozostały teren w zasięgu robót ma zostać wyrównany, a następnie mają być na nim założone siewem trawniki ekstensywne (j/w).
Zagospodarowanie Górki znacznie wzbogaci program użytkowy przestrzeni społecznej i spełni oczekiwania okolicznych mieszkańców. Stok zjazdowy planowanej górki może być wykorzystywany zarówno w okresie zimowym jak i w sezonie letnim, do organizowania plenerowych seansów filmowych i innych wydarzeń, dla których potrzebne będzie rozstawienie sceny na końcu
zjazdu. Projekt wpisuje się w planowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Strażackiej.
W ramach projektu nie przewiduje się oświetlenia, doprowadzania mediów ani budowy obiektów małej architektury.
Inwestycja zostanie zrealizowana jedynie na działce 18/7 (jeśli Dzielnica Rembertów nie może pozyskać działki 18/17 od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego).
Realizacja projektu może ułatwić pozyskanie działki 18/17 na podstawie zgody Wojewody Mazowieckiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Górka w obecnym stanie nie nadaje się do bezpiecznej rekreacji.
Obszar działki nr 18/7 jest obecnie wykorzystywany przez Mieszkańców rekreacyjnie, lecz istniejąca hałda ziemi nie nadaje się do użytkowania rekreacyjnego.
W wyniku wbudowania urobku pochodzącego z korytowania pod boiska zrealizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 217, główny stok (płn-zachodni) został bardzo silnie wypłaszczony; natomiast nachylenie stoków pozostałych jest na to zbyt duże. Ze stromych skarp wystaje też w kilku miejscach gruz betonowy, który stwarza zagrożenie dla użytkowników. Większość gruntu tworzącego istniejącą hałdę może posłużyć właśnie do realizacji przedmiotowego projektu.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
opracowanie dokumentacji projektowej = 3 600,00 zł
wyrównanie skarp z odwozem nadmiaru ziemi = 3000 m2x60 zł = 180 000,00 zł
obsianie trawą skarp = 3000m2x 6zł =18 000,00 zł
oznakowanie graficzne 500,00 zł
razem 202 100,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
202 100,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt uporządkuje teren od dawna wykorzystywany "na dziko" przez mieszkańców dzielnicy. Po właściwym zagospodarowaniu bezie mógł na wiele sposobów wykorzystywany do uprawiania rekreacyjnie sportu oraz organizowania imprez plenerowych przez Urząd dzielnicy.

Modyfikacje

22.04.2022 13:25
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
26.04.2022 15:40
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Nieładnie kopiować cudzy projekt sprzed kilku lat nie podając oryginalnych autorów opracowania, ani się z nimi nawet nie kontaktując. Podpisywanie się pod cudzą pracą nie świadczy o "autorach" projektu zbyt dobrze. Oto projekt sprzed kilku lat, pod którym "autorzy" się podpisali:
  https://bo.um.warszawa.pl/projekt/11873?user=
  Mieszkaniec32544  30.06.2022 21:57
  • Szanowny Mieszkańcu32544,
   Jak już wiemy projekt „Zagospodarowanie „Górki” przy ul. Strażackiej” został wybrany do realizacji w 2023 roku.
   Było to już czwarte podejście rodziców z SP217 z tą inicjatywą do budżetu obywatelskiego (być może też i z Tobą Mieszkańcu32544 współtworzyliśmy te wnioski w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego). Pierwsze było w 2017 roku, drugie w 2020, trzecie w 2021 i teraz czwarte w 2022.
   Wszystkie listy poparcia dla tych składanych projektów mam dostępne w oryginałach, pod którymi wspólnie z rodzicami zbieraliśmy podpisy (być może i Twój podpis Mieszkańcu32544 jest na tych listach poparcie).
   Projekty z lat 2017, 2020 i 2021 zostały negatywnie oceniany przez Urząd Dzielnicy Rembertów i w wyniku tego wycofywane przez wnioskodawcę. Dlatego też corocznie treści wniosku ewoluowały przez kolejne edycje, aby zwiększyć szanse na realizację projektu.
   W tym roku się wreszcie udało.
   Od początku tych starań projekt związany z zagospodarowaniem górki przy ul. Strażackiej był wspólną inicjatywą rodziców z SP217, przygotowany przez grupę rodziców z SP217 i składany przez grupę rodziców z SP217. Myślę, że każdy ze współautorów tych inicjatyw może się czuć „ojcem sukcesu”.
   Jeśli ktokolwiek ze współautorów poczuł się przy którejkolwiek z inicjatyw w kolejnych latach nieodpowiednio potraktowany, nie poinformowany lub nie zapytany o zgodę, to w imieniu grupy rodziców SP217 pragnę serdecznie przeprosić i zapewnić, że nadal wspólnie będziemy tworzyć projekty i wpływać na kształt ich realizacji.
   W razie pytań zachęcam do kontaktu.
   Arek Piotrowski
   Przewodniczący Rady Rodziców SP217
   Arkadiusz Piotrowski  23.07.2022 21:20
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany