Warsztaty przeciwdziałania przemocy oraz treningi samoobrony

1651
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Sylwia Makulska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
315 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Przeprowadzenie dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach dla uczniów warszawskich szkół. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz warsztatów dla kobiet, rodziców, nauczycieli i chętnych mieszkańców Warszawy na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie Warszawy w szkołach publicznych z przynajmniej 3 dzielnic, zrekrutowanych do projektu. Treningi samoobrony dla kobiet i zajęcia warsztatowe dla kobiet, rodziców, nauczycieli i chętnych mieszkańców Warszawy będą się odbywać w salach udostępnionych przez szkoły lub ośrodki sportowe, domy kultury, ogrody jordanowskie czy miejsca aktywności lokalnej zlokalizowane na terenie Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą i udostępnieniem sal. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami, muszą być dostosowane do ich potrzeb i wymagań.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach dla uczniów warszawskich szkół. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz warsztatów dla kobiet, rodziców, nauczycieli i chętnych mieszkańców Warszawy na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy.
Opis projektu
Projekt będzie się składał z czterech części:

1.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i dziewcząt od 16 r.ż. Zajęcia będą prowadzone dla 9 grup kobiet (8h treningów dla każdej grupy), w tym grup przeznaczonych dla osób niedowidzących, niewidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących i niesłyszących.
Liczebność grup do 20 osób, w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 5 osób

2. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną i/lub której zachowania przejawiają znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej i nie tylko). Zajęcia zostaną prowadzone w sposób spójny ze scenariuszami, sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach z samoobrony. Zajęcia zostaną prowadzone dla 9 grup kobiet (8h warsztatów dla każdej grupy) w tym grup przeznaczonych dla osób niedowidzących, niewidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących i niesłyszących. Liczebność grup warsztatowych do 20 osób.

3. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku uczestników, warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy, zainteresowanych udziałem w projekcie. Tematyka warsztatów:
- techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy,
- rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy,
- stawianie granic,
- asertywność,
- kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych.
Przeprowadzonych zostanie 400 godzin lekcyjnych dla ok. 100 klas/grup uczniów (w zależności od grupy wiekowej cykl warsztatów będzie obejmować do 4 godzin lekcyjnych). Prowadzący warsztaty muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży,
Każde zajęcia będą prowadzone przez 2 prowadzących.

4. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz w miarę wolnych miejsc chętnych dorosłych mieszkańców Warszawy.
Liczebność grupy warsztatowej do 30 osób, minimum 2 godziny zegarowe.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez realizatora projektu, na bieżąco przed naborem do konkretnych grup, mailowo, poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu miasta i urzędów poszczególnych dzielnic oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Zajęcia w szkołach dla uczniów oraz dla rodziców/nauczycieli będą prowadzone w roku szkolnym, od marca do czerwca i od września/października do grudnia.
Zapisy na warsztaty dla uczniów będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy/grupy. Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenia przez szkołę zainteresowanych rodziców/nauczycieli lub rodzice/nauczyciele będą się mogli zgłaszać samodzielnie.
Zajęcia dla dorosłych mogą odbywać się przez cały rok od wiosny, także w miesiącach wakacyjnych, jeśli uda się zrekrutować uczestników. Osoby zainteresowane treningami samoobrony oraz warsztatami dla kobiet będą zapisywać się mailowo.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić.
Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i potencjalnego zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się, jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną, a także metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie dla osób prowadzących treningi samoobrony:
– dla kobiet (9 grup po 8 godzin, tj. 72 h x 150 zł/h x 2 instruktorów) 21 600 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty:
– dla kobiet: (9 grup po 8 godzin, tj. 72 h x 250 zł/h x 2 prowadzących): 36 000 zł
– dla rodziców i nauczycieli: (2 h x 250 zł/h x 2 prowadzących): 1 000 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci
– warsztaty dla dzieci do 13 roku życia i młodzieży do 19 roku życia: (400 h lekcyjnych x (średnio) 250 zł/h x 2 prowadzących) 200 000 zł
Scenariusze warsztatów dla różnych grup wiekowych 3 x 1500 zł = 4 500 zł
Koszt zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – ryczałt 6 900 zł
Koszt udostępnienia i obsługi sal na treningi i warsztaty: 20 500 zł
Ubezpieczenie OC: 1 500 zł
Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych, oznakowanie: 3 500 zł
Koordynacja projektu, rekrutacja, promocja, rozliczenie: 13 000 zł
Materiały na warsztaty, na treningi, artykuły dla uczestników: 6 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
315 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i potencjalnego zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się, jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną, a także metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Modyfikacje

25.01.2022 22:44
Autor projektu
14.04.2022 13:39
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Myślę, że fajny pomysł. Pokazano, że agresji można zapobiec również słowem a nie tylko biciem się, co świadczy o dobrym zrozumieniu zjawiska. Cena też jest niewysoka jak na inne projekty.
    Mieszkanka29282  21.03.2022 00:19
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany