"Z maseczką na twarzy - Praktyczne porady i wskazówki" Techniki i triki oddechowe oraz elementy auto-terapii oddechowej dla osób w maseczkach ochronnych

1795
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
110 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • Auto-terapia oddechowa
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
W ramach projektu powstanie poradnik, zawierający informacje oraz przedstawienie graficzne technik prawidłowego, bardziej efektywnego i zdrowszego oddychania w maseczkach ochronnych noszonych w różnych sytuacjach, jak:
• „SMOG WARSZAWSKI”,
• wzmożone nasilenie chorób zakaźnych (COVID-19, grypa, inne infekcje wirusowe),
• przekroczenia norm jakości powietrza z rozmaitych powodów,
• ponadnormatywne zapylenie atmosfery, itp., itd.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dystrybucja "PORADNIKA maseczkowego" zatytułowanego tak samo jak tytuł projektu dla mieszkańców Warszawy na terenie wszystkich dzielnic miasta, w szczególności w podmiotach leczniczych należących do m.st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W ramach projektu powstanie poradnik, zawierający informacje oraz przedstawienie graficzne technik prawidłowego, bardziej efektywnego i zdrowszego oddychania w maseczkach ochronnych noszonych w różnych sytuacjach, jak:
• „SMOG WARSZAWSKI”,
• wzmożone nasilenie chorób zakaźnych (COVID-19, grypa, inne infekcje wirusowe),
• przekroczenia norm jakości powietrza z rozmaitych powodów,
• ponadnormatywne zapylenie atmosfery, itp., itd.
Opis projektu
W ramach projektu będzie przygotowana specjalna publikacja z formacie krótkiego i PRAKTYCZNEGO PORADNIKA w temacie zdrowszego, bardziej znośnego i prawidłowego korzystania z maseczek ochronnych.
Poradnik ten będzie napisany bardzo przystępnym językiem (pozbawionym m.in. slangu specjalistycznego, czy medycznego) i będzie z założenia adresowany dla każdego mieszkańca miasta zainteresowanego wyżej wymienioną tematyką.
Poradnik będzie zawierał informacje dotyczące technik oddechowych podczas noszenia maseczek ochronnych wraz z warstwą ilustracyjną, jak również informacje dotyczące: higieny w przypadku noszenia maseczek, właściwego doboru maseczek, postępowania w przypadku zauważenia negatywnych skutków noszenia maseczek. Poradnik zostanie wydany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i będzie nieodpłatnie dystrybuowany na terenie wszystkich dzielnic Warszawy, m.in. w miejskich podmiotach leczniczych, Urzędach Dzielnic, miejscach publicznego dostępu powiązanych z takimi misjami miasta jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, czy pomoc społeczna (np. lokalne kluby seniora, lokalne DPS-y itd.).
Wersja elektroniczna poradnika zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu M. St. Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ramach nowych globalnych i masowych kataklizmów, klęsk żywiołowych i katastrof, takich jak np. Globalny Kryzys Klimatyczny, czy Pandemia Covid-19, mamy w niektórych krajach o niskiej tzw. dyscyplinie społecznej, w tym niestety w Polsce, na co dzień do czynienia ze złym i niebezpiecznym zdrowotnie zjawiskiem niewłaściwego noszenia maseczki w środkach komunikacji publicznej, szkołach i innego rodzaju pomieszczeniach i budynkach zaliczanych do tzw. miejsc użyteczności publicznej. Zjawisko to po częstokroć wynika z wielu praktycznych problemów oddechowych milionów ludzi w trakcie noszenia różnego rodzaju maseczek ochronnych. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że oprócz wszechobecnego ostatnio wirusa SARS-Cov-2 w różnych wariacjach i mutacjach, ludzkość coraz częściej jest obarczona swego rodzaju ochronno-zdrowotną koniecznością noszenia maseczek ochronnych, chociażby ze względu na skażenie powietrza na obszarach miejskich, czego Polska i Warszawa są dobitnym przykładem na kontynencie europejskim.
Tym bardziej warto zwrócić tu uwagę, że gro osób noszących współcześnie maseczki ochronne nie jest w żaden sposób edukowana, czy też szkolona jak nie tylko maseczki poprawnie nosić, ale, co w kontekście tego projektu dużo istotniejsze, jakie techniki i triki oddechowe stosować aby noszenie maseczek było zarówno bardziej oddechowo efektywne, generalnie zdrowsze, jak i bardziej znośne i dające większy margines komfortu zarówno oddechowego, jak i psychicznego.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
110 000 zł, w tym 10 000zł (koszty autorskie + grafik), 100 000 zł (druk 10 tys. egz. x 10 zł)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
110 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Opracowanie poradnika zwiększy świadomość mieszkańców w zakresie właściwego korzystania z maseczek ochronnych w różnych sytuacjach ich zastosowania. Może przyczynić się również do poprawy komfortu korzystania z maseczek ochronnych.

Modyfikacje

28.04.2022 08:45
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
28.04.2022 12:41
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Z tego projektu mogą wyjątkowo skorzystać naprawdę wszyscy, a jest stosunkowo tani i prozdrowotny.
    Mieszkanka29282  04.06.2022 21:17
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany