Pjus toujours vif - kursy języka migowego

1796
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
93 500 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ma na celu upamiętnić nieżyjącego już Karola Pjusa Nowakowskiego: wyjątkowego warszawiaka, artystę, działacza na rzecz osób głuchych,lokalnego patriotę i działacza na rzecz osób głuchych. Autor projektu chcąc uczcić pamięć wspomnianego warszawiaka zaproponował w ramach budżetu obywatelskiego ufundowanie kursów podstaw polskiego języka migowego (PJM) , dla osób chętnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kursy powinny odbywać się w miejscu zorganizowanym przez firmę lub organizację która wygra przetarg i spełni kryteria realizacyjne. Oczywiście w przypadku, kiedy projekt zostanie wybrany w głosowaniu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu upamiętnić nieżyjącego już Karola Pjusa Nowakowskiego: wyjątkowego warszawiaka, artystę, działacza na rzecz osób głuchych,lokalnego patriotę i działacza na rzecz osób głuchych. Autor projektu chcąc uczcić pamięć wspomnianego warszawiaka zaproponował w ramach budżetu obywatelskiego ufundowanie kursów podstaw polskiego języka migowego (PJM) , dla osób chętnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.
Opis projektu
Kurs podstaw Polskiego Języka Migowego dla chętnych warszawianek i warszawiaków, obejmujący m.in. alfabet, cyfry, liczby, podstawowe słowa i zwroty przydatne w codziennej komunikacji. Kurs będzie się składać z 10 zajęć ( z możliwością dopasowania jego czasu z semestrami nauki w szkołach , uczelniach i osobami aktywnymi zawodowo ). Pojedyncze zajęcia mają trwać ok. 1 godziny zegarowej. Aby umożliwić skorzystanie z kursu różnorodnej grupie mieszkańców , powinny zostać zorganizowane w różnych porach dnia i lokalizacjach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Osoby posługujące się PJM, pomimo rozwoju technologii pozwalającej komunikować się także w inne sposoby, spotykają się z barierami wynikającymi z braku znajomości PJM poza środowiskiem osób głuchych. Znajomość podstaw języka migowego pozwala na sprawne i dużo bardziej naturalne komunikowanie się z osobami posługującymi się PJM.Po ukończeniu kursu mieszkańcy mogą poszerzyć swoje kompetencje i możliwość komunikacji z osobami głuchymi. Może to być bardzo pomocna umiejętność dla osób zajmujących się wszelkiego rodzaju obsługą klientów czy interesantów. Dzięki kursowi wśród swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, uczelni czy pracy może dojść do zmniejszenia bariery we wzajemnych relacjach i kontaktach z osobami głuchymi..Zajęcia powinny odbywać się w trybie stacjonarnym, ale proponuję uwzględnić również tryb zdalny w zależności od okoliczności (pandemia) lub inne ryzyka takie jak aktualna sytuacja.Zajęcia powinny stymulować rozwój osobowy uczestników, kształtować kompetencje społeczne i zawodowe w zakresie poszerzenia umiejętności kontaktu z osobami głuchymi i niedosłyszącymi. Rozpowszechnienie podstaw PJM jest projektem mogącym zmniejszać i likwidować bariery międzyludzkie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
opracowanie i dystrybucja materiałów informujących o kursie 500 złotych, kurs języka migowego 10 godzin stacjonarnie , koszt całego kursu na osobę 200 złotych , kwota łączna 60.000 zł ,kurs języka migowego (10h stacjonarnie)200*300zł= 60.000 zł , wynajem sali (10 grup x 10 spotkań po 1h)=24.000 złotych , materiały szkoleniowe 25 złotych * liczba osób 300=7500 złotych, napoje5 zł * liczba osób 300 = 1500 złotych ,Łączny koszt realizacji projektu wynosi 93.500 złotych

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
93 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Rozpowszechnienie podstaw Polskiego Języka Migowego (PJM), pozwoli na łatwiejszy udział osób posługujących się językiem migowym w codziennym życiu Warszawy. Znajomość podstaw języka migowego pozwala na sprawne i bardziej naturalne komunikowanie się z osobami posługującymi się Polskim Językiem Migowym. Poznanie podstaw może pomóc podnieść kompetencje społeczne odbiorców projektu oraz minimalizować bariery w kontaktach . Poznanie języka migowego zmniejsza bariery społeczne i przyczynia się do rozwoju osobistego mieszkańców.

Modyfikacje

21.04.2022 13:37
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
21.04.2022 15:13
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
25.04.2022 11:49
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
25.04.2022 12:07
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
26.04.2022 10:20
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • NIE
    ponownie zgłoszony w tej edycji BO kurs migowy - jak alegro - jeden sprzedawca a 25 witryn
    Mieszkaniec31407  21.06.2022 13:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany