Chronimy ptaki warszawskich lasów – zawieszenie skrzynek lęgowych oraz utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek już istniejących

1868
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
99 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • ochrona prawnie chronionych gatunków ptaków
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada powieszenie w omawianych lasach, w szczególności w dzielnicy Bemowo, 200 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków różnych typów, jak również kontrolę, połączoną z oczyszczeniem i konserwacją, około 2000 takich skrzynek zawieszonych w przeszłości na wymienionych terenach w siedmiu dzielnicach Warszawy – celem utrzymania osiągniętego efektu ekologicznego omawianego zabiegu czynnej ochrony ptaków.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
lasy komunalne, położone w siedmiu dzielnicach Warszawy, administrowane przez Lasy Miejskie Warszawa:
- Bemowo - Las Bemowo oraz Las przy ul. Obrońców Tobruku,
- Białołęka – lasy w Białołęce Dworskiej, w Choszczówce, Las Wiśniewo, Las Henryków, lasy na Wydmie Żerańskiej i wzdłuż Kanału Żerańskiego, las ochronny wokół Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Czajka”, las w Górach Skierdowskich, Las Olesin,
- Bielany – Las Bielański, Las Lindego, Dęby Młocińskie, Las Nowa Warszawa, Park Młociński, północna część Lasu Bemowo, położona na Bielanach,
- Praga Południe – Las Olszynka Grochowska,
- Targówek – Las Bródnowski, Las na Utracie,
- Wawer – Las Sobieskiego, Las im. Matki Mojej, lasy Anina, Międzylesia, Radości, Miedzeszyna, Aleksandrowa oraz Zakola Wawerskiego i położone nad Wisłą – w Falenicy,
- Wesoła – kompleks leśny części Lasu Sobieskiego, położonej w tej dzielnicy i pozostałe lasy komunalne w tej dzielnicy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada powieszenie w omawianych lasach, w szczególności w dzielnicy Bemowo, 200 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków różnych typów, jak również kontrolę, połączoną z oczyszczeniem i konserwacją, około 2000 takich skrzynek zawieszonych w przeszłości na wymienionych terenach w siedmiu dzielnicach Warszawy – celem utrzymania osiągniętego efektu ekologicznego omawianego zabiegu czynnej ochrony ptaków.
Opis projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków w warszawskich lasach, administrowanych przez Miasto St. Warszawę. Pozwoli to na zachowanie cennej awifauny tych terenów, jak również zapewni dalszą lasach – o własności komunalnej – co pozwoli na zachowanie tamtejszej, cennej w skali Mazowsza awifauny oraz na kontynuację skutecznej ochrony biologicznej tych lasów – np. przed szkodliwymi owadami, których larwy niszczą drzewostan, a zarazem są chętnie spożywane przez ptaki licznie zajmujące na gniazdowanie skrzynki lęgowe – np. sikory.
W projekcie przewidziano:
1) Zawieszenie – w III lub IV kwartale 2023r. 200 sztuk nowych skrzynek lęgowych różnych typów („A”, „B”, „K” - dla kowalika oraz „E” – dla puszczyka) – przede wszystkim w Lesie Bemowo oraz w lesie przy ul. Obrońców Tobruku na Bemowie – czyli tam, gdzie dotychczasowa liczba tych skrzynek jest nie wystarczająca,
2) Kontrolę około 2.000 skrzynek, połączoną z usunięciem z nich starych, niepotrzebnych już ptakom gniazd oraz z konserwacją (= sprawdzenie stanu technicznego skrzynki, dokonanie drobnych napraw) - rozwieszonych w wymienionych lasach w przeszłości. Kontrola ta będzie przeprowadzona – w zależności od terenu – jedno-krotnie (IV kwartał 2023r.) lub dwukrotnie (I i IV kwartał 2023r.). Liczba takich kontroli (1 lub 2) uzależniona będzie od tego, czy w danym lesie skrzynki zostały oczyszczone przez Lasy Miejskie Warszawa – po sezonie lęgowym 2022r., czy też nie.
3) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, włącznie z wykonaniem mapy w GIS rozwieszonych nowych skrzynek
4) Sprawowanie nadzoru ornitologicznego nad pracami w terenie – polegające w szczególności na: kontroli wykonania i zawieszenia nowych skrzynek, wyznaczeniu lokalizacji ich rozmieszczenia oraz sprawdzeniu czynności oczyszczenia skrzynek – usunięcia z nich starych gniazd i weryfikacji sporządzonego przez wykonawcę sprawozdania z przeprowadzonych działań. Kontrola ta będzie sprawowana przez specjalistę – ornitologa niezależnego od podmiotu (lub podmiotów) wykonujących przedstawione w poprzednich pkt. 1-3 prace.
Projektowanie uniwersalne
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu
Doświadczenia nad zastosowaniem skrzynek lęgowych dla ptaków w lasach, w szczególności sosnowych, o młodym i średnio-wiekowym drzewostanie, zebrane także z lasów miejskich Warszawy, wskazują jednoznacznie, że skrzynki te są chętnie i masowo zajmowane przez około 10 gatunków ptaków, zazwyczaj budujących gniazda w dziuplach drzew, których liczba w wielu lasach warszawskich jest wciąż niedostateczna – z uwagi na usuwanie starych drzew w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego, czy też młody wiek drzewostanów w niektórych dzielnicach (np. na Białołęce i Wawrze). Ponadto - prawie wszystkie gatunki ptaków, zajmujące postulowane do realizacji skrzynki, są owadożerne. Tym samym ograniczają one nadmierne występowanie wielu szkodników owadzich drzew, co poprawia zdrowotność warszawskich leśnych drzewostanów. Natomiast puszczyk tępi znaczne ilości gryzoni – w tym szczurów i nornic. Większość ptaków zajmujących skrzynki charakteryzuje się w też w ich porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata umila nam pobyt i odpoczynek w lasach.
Doświadczenia zebrane w trakcie zastosowania skrzynek lęgowych, także na terenie Warszawy – jednoznacznie wskazują, że zdecydowana większość ptaków, wykorzystujących skrzynki na gniazdowanie – nie zajmuje ich ponownie (= w następnych latach), jeżeli znajdują się w nich stare gniazda. Dlatego też niezbędne jest oczyszczenie skrzynek już istniejących w miejskich lasach – co zapewni ich dalsze, bezpieczne wykorzystanie przez ptaki. Bowiem – gdy skrzynka jest cała wypełniona materiałem gniazdowym – łatwiejszy jest wtedy dostęp drapieżnika (np. kuny) do jej wnętrza – co zagraża ptakom, np. w trakcie ich nocowania w skrzynkach w okresie zimowym. Jednocześnie – ponieważ można rozpoznać gatunek, który zajmował skrzynkę w poprzednim roku – po wyglądzie gniazda – oczyszczenie skrzynek poszerzy wiedzę o skuteczności tego typu czynnej ochrony ptaków w lasach, która zostanie podsumowana w sprawozdaniu ornitologa. Natomiast przewidziane w projekcie przegląd stanu technicznego i dokonanie ewentualnych jej napraw – przedłużą żywotność skrzynek do kilkunastu lat, jak również zapewnią ich bezpieczne przymocowanie do drzewa – tak aby stara skrzynka nie zagrażała upadkiem publiczności. Wykonawca czyszczenia – aby bezproblemowo dotrzeć do wszystkich zawieszonych w przeszłości skrzynek – otrzyma od Zleceniodawcy aktualną mapę w GIS ich rozmieszczenia w terenie, posiadaną przez Lasy Miejskie Warszawa.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
99.000 zł brutto, w tym:
- koszt wykonania (zakupu) 200 sztuk skrzynek lęgowych i ich rozwieszenia w lasach – 25.000 zł – uwzględniając dalszy wzrost cen budulca (drewna) do 2023r.,
- koszt kontroli (jedno lub dwu-krotnej – w zależności od terenu) około 2.000 sztuk skrzynek (w tym około 400 sztuk – dwu-krotnej) – 60.000 zł – z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu kosztów tej usługi w 2023r.,
- koszt wykonania mapy w GIS dotyczącej rozmieszczenia zawieszonych 200 nowych skrzynek – 1.500 zł,
- koszt sporządzenia sprawozdania z wykonanych czynności, wraz z wnioskami nt. zajęcia skrzynek na lęgi i/lub na nocowanie przez ptaki w lasach Warszawy – z rozbiciem na poszczególne lasy – 2.500 zł,
- koszt sprawowania nadzoru ornitologicznego nad prawidłowością wykonania skrzynek i wszelkimi, przewidzianymi w projekcie pracami w terenie – 10.000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
99 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa warunków bytowania ptaków. Uzyskanie informacji o zasiedleniu budek.

Modyfikacje

27.04.2022 07:55
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Jedną z lokalizacji w tym projekcie jest:
  - Praga Południe – Las Olszynka Grochowska,

  Olszynka Grochowska nie jest zwykłym lasem, ale rezerwatem.
  Wydaje się, że w lasach, a w szczególności w rezerwatach (Olszynka nim jest) przyroda, w tym ptaki powinny sobie radzić same. Jest tam wystarczająco dużo drzew by mogły uwić sobie gniazda.
  Krzysztof Orliński  10.05.2022 11:35
 • skoro jest to projekt ogolnomiejski to fajnie jakby nie był Bemowo + coś wrzuce żeby był ogólnomiejski. Rozszerzony projekt o inne parki (nie rezerwaty) i bedzie super.
  Mieszkanka30615  03.06.2022 10:27
 • Warszawa bez robali. Drzewnym i kwiatowym szkodnikom powiedzmy NIE!
  Mieszkanka29282  04.06.2022 21:35
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany