Zimowe dokarmianie ptactwa i wiewiórek w parkach i w zadrzewieniach Pragi-Południe

1877
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
20 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • ochrona prawnie chronionych gatunków zwierząt
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje zakup ziarna odpowiedniego dla dokarmiania dziko żyjących ptaków – w szczególności słonecznika pastewnego, pszenicy, prosa. Ziarno te będzie zgromadzone przez jednostkę Miasta realizującą projekt, zaś następnie przekazywane sukcesywnie wolontariuszom prowadzącym dokarmianie zimowe w dzielnicy – w przeciągu pierwszego oraz czwartego kwartału 2023r.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne przy al. Waszyngtona, Park Obwodu Praga AK ul. Podskarbińska, Park im. J. Polińskiego przy ul. Szaserów, Park i.m. Szypowskiego "Leśnika", Park nad Balatonem, Park Znicza,drzewostan wśród zabudowy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje zakup ziarna odpowiedniego dla dokarmiania dziko żyjących ptaków – w szczególności słonecznika pastewnego, pszenicy, prosa. Ziarno te będzie zgromadzone przez jednostkę Miasta realizującą projekt, zaś następnie przekazywane sukcesywnie wolontariuszom prowadzącym dokarmianie zimowe w dzielnicy – w przeciągu pierwszego oraz czwartego kwartału 2023r.
Opis projektu
Projekt służy poprawie warunków bytowania drobnych ptaków (owadożernych – np. sikor i łuszczaków – np. wróbla, mazurka i dzwońca), jak również kaczek krzyżówek, wiewiórek, występujących w parkach miejskich Pragi Południe w okresie zimowym. Polega na zakupie wysoko kalorycznego ziarna, chętnie spożywanego przez większość spośród zimujących w mieście gatunków ptaków. Będzie to przede wszystkim słonecznik (zarówno nie łuskany, jak i łuskany – aby można było zapobiec „śmieceniu” przez ptaki jego łuskami, pszenica oraz proso i konopie. Ziarno te będzie sukcesywnie przekazywane wolontariuszom, którzy zgłoszą gotowość regularnego dokarmiania ptactwa na terenach zieleni komunalnej dzielnicy – w taki sposób aby było ono prowadzone fachowo – to znaczy nie powodowało zanieczyszczeń terenu, zaś pokarm był wsypywany wyłącznie do karmników, nie zaś rozrzucany po ziemi, gdzie szybko moknie i ulega zepsuciu, czy też może być spożyty przez zwierzęta, których nie powinno się wspierać – np. szczury. Ponadto ptactwo powinno być dokarmiane zimą w miejscach gdzie masowo nie występują dziko żyjące koty. W sumie zaplanowano zakup 2.000 kg słonecznika pastewnego, 200 kg łuskanego słonecznika spożywczego, 3.000 kg pszenicy, 200 kg prosa i 50 kg ziaren konopi. Zimowe dokarmianie ptaków powinno odbywać się w miejscach ogólno-dostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.
20.000 zł brutto – z uwzględnieniem potencjalnego wzrostu cen ziarna do 2023r.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W okresie zimowym, w warunkach krótkiego dnia świetlnego i przy niesprzyjającej dla drobnych ptaków pogodzie (np. mgły, oszronienie konarów, opady deszczu i/lub śniegu) – bardzo ważnym jest odpowiednie uzupełnienie zasobów pokarmowych ptaków przebywających w zieleni parkowej. Środowisko, często młodych wiekiem, parków Pragi Południe, w szczególności ich drzewostan – nie zapewnia wystarczającej bazy pokarmowej dla drobnego ptactwa, licznego w parkach dzięki zawieszeniu skrzynek lęgowych. Zimą brakuje tutejszym sikorom ich naturalnego pokarmu – owadów i innych drobnych bezkręgowców. Podczas zimy cierpią także ptaki odżywiające się regularnie nasionami chwastów (np. wróble, mazurki i dzwońce). Z dokarmiania zbożem (pszenicą) skorzystają również dzikie kaczki krzyżówki i łabędzie nieme, zimujące na zbiornikach parkowych Pragi Południe, dotychczas często nieprawidłowo karmione pieczywem i odpadkami spożywczymi. Realizacja projektu wspomoże również nie zapadające w mieście w sen zimowy wiewiórki – które zimą, z uwagi na brak ich naturalnego pożywienia (np. orzechów leszczyny) - zdane są wyłącznie na pomoc człowieka. Dlatego też regularnie prowadzone zimowe dokarmianie, zgodnie z założeniami niniejszego projektu – zapewni większą przeżywalność pożytecznych i lubianych przez mieszkańców miasta gatunków, które wiosną zachwycają swoim urokliwym śpiewem. Ponadto przedstawione działanie poszerzy wiedzę mieszkańców o ptakach zimujących w mieście i ich potrzebach – gdyż najłatwiej można z bliska obserwować poszczególne, wyżej wymienione gatunki – właśnie w porze zimowej – przy karmnikach.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
3000 kg pszenicy 8 000,00 zł.
2000 kg słonecznika 9 000,00 zł.
200 kg słonecznika łuskanego 2 100,00 zł.
200 kg prosa 500,00 zł.
50 kg konopi 400,00 zł.
Razem 20 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pomoc ptakom w okresie zimowym przyczyni się do większej przeżywalności i poprawi ich kondycję. spowoduje to zwiększenie populacji ptaków na terenie miasta.

Modyfikacje

26.01.2022 13:56
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
28.01.2022 15:11
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
15.04.2022 10:20
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany