Poznajemy i chronimy ptaki Lasku na Kole – utrzymanie (w tym oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych tego terenu

1876
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
55 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada przeprowadzenie wiosną 2023r. inwentaryzacji ptaków (= awifauny lęgowej) zamieszkujących Lasek na Kole – o łącznej powierzchni około 45 ha. Na podstawie tych badań zostanie opracowana ekspertyza nt. zagrożeń dla tej ważnej w przyrodzie grupy zwierząt, wskazująca także konkretne sposoby ich ochrony. Ponadto dwu-krotnie – w pierwszym oraz czwartym kwartale 2023r. - zostanie skontrolowanych około 100 skrzynek lęgowych dla ptaków, zawieszonych w przeszłości na tym terenie; w trakcie kontroli skrzynki zostaną one oczyszczone ze starych, niepotrzebnych już ptakom, gniazd, jak również poddane niezbędnej konserwacji. W przypadku złego stanu skrzynek istniejących – projekt przewiduje ich demontaż.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lasek na Kole – położony w północno – zachodniej części Woli, na północ od osiedla Koło.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie wiosną 2023r. inwentaryzacji ptaków (= awifauny lęgowej) zamieszkujących Lasek na Kole – o łącznej powierzchni około 45 ha. Na podstawie tych badań zostanie opracowana ekspertyza nt. zagrożeń dla tej ważnej w przyrodzie grupy zwierząt, wskazująca także konkretne sposoby ich ochrony. Ponadto dwu-krotnie – w pierwszym oraz czwartym kwartale 2023r. - zostanie skontrolowanych około 100 skrzynek lęgowych dla ptaków, zawieszonych w przeszłości na tym terenie; w trakcie kontroli skrzynki zostaną one oczyszczone ze starych, niepotrzebnych już ptakom, gniazd, jak również poddane niezbędnej konserwacji. W przypadku złego stanu skrzynek istniejących – projekt przewiduje ich demontaż.
Opis projektu
1) Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej Lasku na Kole w celu poznania składu gatunkowego gniazdujących tam ptaków – w okresie od marca do końca czerwca 2023r. Inwentaryzacja ta będzie polegać na odbyciu co najmniej czterech liczeń ptaków na wymienionym terenie, zgodnie ze szczegółową metodyką wskazaną przez Zamawiającego („Lasy Miejskie Warszawa”),

2) Wykonanie (latem 2023r.) ekspertyzy, w której zostaną opracowane wyniki tej inwentaryzacji, wraz ze wskazaniem istniejących i potencjalnych zagrożeń dla ptaków żyjących na omawianym terenie i w jego bliskim sąsiedztwie, wynikających – przykładowo – z postępującej urbanizacji otoczenia, czy też zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie – przeprowadzanych często w terminach kolidujących z sezonem lęgowym. W ekspertyzie tej zostaną opracowane środki zaradcze, jak również wskazania dla dalszego zastosowania skrzynek lęgowych dla ptaków w tym lesie – sporządzone na podstawie wyników pierwszego (I-II 2023r.) oczyszczenia tych skrzynek, przewidzianego w projekcie,

1) Dwu-krotne oczyszczenie (wraz z niezbędną konserwacją i drobnymi naprawami) około 100 skrzynek lęgowych, zawieszonych w Lasku na Kole w 2021r.; pierwsze czyszczenie będzie przeprowadzone do końca lutego 2023r., zaś drugie (po sezonie lęgowym) – od 15 października do 15 grudnia 2023r. Z czynności tych zostanie sporządzone sprawozdanie, w którym dokona się oceny – jakie gatunki oraz w jakim udziale zajmują poszczególne typy omawianych skrzynek, wraz z wnioskami – np. w zakresie stanu technicznego skrzynek oraz ewentualnej potrzeby zwiększenia w tym lesie liczby tego typu sztucznych miejsc lęgowych. Przegląd, wraz z oczyszczeniem wymienionych skrzynek, zostanie przeprowadzony pod nadzorem specjalisty – ornitologa, niezależnego od podmiotu, który będzie kontrolował budki.
Projekt spełnia warunek ogólnej dostępności – gdyż zazwyczaj mało płochliwe ptaki można łatwo zazwyczaj obserwować bez trudu z ziemi przy ich skrzynkach na powszechnie dostępnym, omawianym terenie leśnym.Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków żyjących w jedynym na Woli lesie – Lasku na Kole – co pozwoli na zachowanie tamtejszej awifauny oraz na lepszą niż dotychczas ochronę biologiczną tych lasów – np. przed szkodliwymi owadami. Ptaki, żyjące w Lasku na Kole nie zostały dotychczas poznane – nie wiemy więc jakie ich gatunki aktualnie tam występują oraz w jakiej liczbie. Ich inwentaryzacja dostarczy nie tylko wiedzy o nich, lecz przede wszystkim – pozwoli na sprecyzowanie aktualnych zagrożeń dla tej grupy zwierząt, żyjących w jedynym na Woli lesie. Wskaże także sposoby minimalizacji lub elimanacji tych zagrożeń, które – jak aktualnie tylko można się domyślać – mogą pochodzić od wykonywanej na tym terenie gospodarki leśnej (drzewostanem), czy też zachowania publiczności i obecności ruchliwych tras komunikacyjnych – linii kolejowej oraz arterii drogowych szybkiego ruchu.
Natomiast jesienno – zimowa, planowana 2-krotnie konserwacja 100 skrzynek lęgowych dla ptaków, rozwieszonych w przeszłości w tym lesie, połączona z usunięciem z nich starych gniazd – przyczyni się do określenia efektu ekologicznego, osiągniętego na skutek rozwieszenia tych skrzynek w 2021r., jak również pozwoli utrzymać ten efekt w dalszych latach – gdyż większość gatunków (np. sikory) nie zajmuje przeznaczonych dla nich skrzynek – gdy zalegają w nich stare, niepotrzebne ptakom gniazda, blokujące miejsce na posłanie nowego. Na podstawie omawianej kontroli mogą też zostać sformułowane wnioski o potrzebie dowieszenia w Lasku na Kole dalszych skrzynek, jeżeli tylko zostanie potwierdzona taka potrzeba. Podkreślić też należy, że ptaki zajmujące skrzynki charakteryzują się w ich porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata jest atrakcją dla pobytu i odpoczynku w lesie.
Dzięki realizacji projektu powstaną również zalecenia planistyczne dla możliwie jak najbardziej przyjaznego ptakom zagospodarowania otoczenia Lasku na Kole, który w coraz to większym stopniu jest zagrożony postępującą urbanizacją.


Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – 55.000 zł brutto, w tym:
- koszt inwentaryzacji ornitologicznej, wraz ze sporządzeniem ekspertyzy – 40.000 zł,
- koszt dwu-krotnego oczyszczenia i konserwacji około 100 sztuk skrzynek lęgowych – 6.000 zł – z uwzględnieniem potencjalnego, dalszego wzrostu cen tego typu usługi do 2023r.,
- zdjęcie skrzynek nienadających się do dalszego zasiedlania – 1.000zł
- koszt sporządzenia sprawozdania z czynności oczyszczenia skrzynek – 2.000 zł,
- koszt sprawowania nadzoru ornitologicznego nad oczyszczaniem skrzynek – 6.000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 55 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
55 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków żyjących w jedynym na Woli lesie – Lasku na Kole – co pozwoli na zachowanie tamtejszej awifauny oraz na lepszą niż dotychczas ochronę biologiczną tych lasów – np. przed szkodliwymi owadami. Ptaki, żyjące w Lasku na Kole nie zostały dotychczas poznane – nie wiemy więc jakie ich gatunki aktualnie tam występują oraz w jakiej liczbie. Ich inwentaryzacja dostarczy nie tylko wiedzy o nich, lecz przede wszystkim – pozwoli na sprecyzowanie aktualnych zagrożeń dla tej grupy zwierząt, żyjących w jedynym na Woli lesie. Wskaże także sposoby minimalizacji lub elimanacji tych zagrożeń, które – jak aktualnie tylko można się domyślać – mogą pochodzić od wykonywanej na tym terenie gospodarki leśnej (drzewostanem), czy też zachowania publiczności i obecności ruchliwych tras komunikacyjnych – linii kolejowej oraz arterii drogowych szybkiego ruchu.
Natomiast jesienno – zimowa, planowana 2-krotnie konserwacja 100 skrzynek lęgowych dla ptaków, rozwieszonych w przeszłości w tym lesie, połączona z usunięciem z nich starych gniazd – przyczyni się do określenia efektu ekologicznego, osiągniętego na skutek rozwieszenia tych skrzynek w 2021r., jak również pozwoli utrzymać ten efekt w dalszych latach – gdyż większość gatunków (np. sikory) nie zajmuje przeznaczonych dla nich skrzynek – gdy zalegają w nich stare, niepotrzebne ptakom gniazda, blokujące miejsce na posłanie nowego. Na podstawie omawianej kontroli mogą też zostać sformułowane wnioski o potrzebie dowieszenia w Lasku na Kole dalszych skrzynek, jeżeli tylko zostanie potwierdzona taka potrzeba. Podkreślić też należy, że ptaki zajmujące skrzynki charakteryzują się w ich porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata jest atrakcją dla pobytu i odpoczynku w lesie.
Dzięki realizacji projektu powstaną również zalecenia planistyczne dla możliwie jak najbardziej przyjaznego ptakom zagospodarowania otoczenia Lasku na Kole, który w coraz to większym stopniu jest zagrożony postępującą urbanizacją.

Modyfikacje

26.01.2022 15:29
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
20.04.2022 14:51
Koordynator w Lasach Miejskich
27.04.2022 07:50
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany