„Chronimy jerzyki i wróble na Pradze Południe – konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków”

1886
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
72 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • ochrona prawnie chronionych gatunków ptaków
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego około 270 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w przeszłości na ścianach 27 budynków komunalnych Pragi Południe, koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczenie – poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków – które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki. W miejsce skrzynek zużytych technicznie – zostaną zawieszone nowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
budynki komunalne, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe, o następujących adresach: Bliska 23, Grochowska 73, 215, 302, Kamionkowska 18, Kobielska 80, 88/92, Lubelska 23, Mińska 4/6, Podskarbińska 6, Skaryszewska 13, Stanisława Augusta 10, Zamoyskiego 43, Czapelska 44, 46, Igańska 4A, Ostrobramska 38, Osiecka 56, 62, Ostrołęcka 16, Pustelnicka 20, 27, 28, Sulejkowska 45, Walewska 4, Zamieniecka 81, 83.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego około 270 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w przeszłości na ścianach 27 budynków komunalnych Pragi Południe, koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczenie – poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków – które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki. W miejsce skrzynek zużytych technicznie – zostaną zawieszone nowe.
Opis projektu
W projekcie przewidziano przeprowadzenie – w okresie od połowy października do końca listopada 2023r. kontroli około 270 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli zawieszonych w 2018r. na ścianach zewnętrznych 27 budynków Kontrola ta obejmie:
- sprawdzenie stanu technicznego każdej skrzynki, w szczególności jej stanu przymocowania (kotwienia) do ściany budynku,
- ponowne mocowanie skrzynki na ścianie – poprzez jej zakotwienie, w tym także wymianę kotw – w przypadkach jeżeli okaże się, że dotychczasowe mocowanie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (= skrzynka chwieje się lub odstaje od ściany kamienicy) – co nie powinno mieć miejsca. W takich okolicznościach ubytki w ścianie po wyjęciu starych kotw zostaną uzupełnione tynkiem,
- oczyszczenie skrzynek ze starych gniazd wróbli, mazurków lub szpaków – w szczególności jeżeli okaże się, że nasłany przez te ptaki materiał gniazdowy wypełnia całkowicie skrzynkę, co blokuje miejsce na założenie kolejnych gniazd. W zamian za usunięte gniazda do kontrolowanej skrzynki wsypane będą trociny – które zachęcają jerzyki do jej zajęcia. UWAGA – w przypadku potwierdzenia w skrzynce gniazd jerzyków – nie zostaną one usunięte, gdyż są wykorzystywane przez ten gatunek przez wiele lat. Dowodem przeprowadzenia kontroli będzie każdorazowo wykonane zdjęcie – przedstawiające stan budki po jej otworzeniu,
- wykonaniu (lub zakupie) oraz zawieszeniu 40 nowych skrzynek (drewnianych, jednokomorowych) dla jerzyków – na ścianach (głównie – szczytowych) – przede wszystkim w zamian za stare skrzynki, które nie będą nadawały się do naprawy lub – jeżeli takowych nie będzie – nowe budki zostaną rozmieszczone na nieruchomościach wskazanych przez jednostkę Miasta, która będzie realizować opisywany projekt. Szczegółowe zasady i wymiary skrzynki typu „J” dla jerzyka – zostały podane w załączniku do niniejszego projektu,
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, wraz z dokumentacją fotograficzną wszystkich gniazd znalezionych w skontrolowanych skrzynkach oraz wyszczególnieniem skrzynek poddanych naprawom, zajęcia skrzynek na gniazdowanie przez jerzyki, wróble, szpaki, ewentualnie także inne gatunki, których gniazda zostały znalezione lub nietoperze, wraz z opracowaniem wniosków z tego typu czynnej ochrony jerzyków/wróbli na Pradze Południe.
Kontrola skrzynek w okresie poza-lęgowym i ich konieczne naprawy, jak również powieszenie 40 nowych skrzynek (w zamian za zużyte technicznie – lub w nowych lokalizacjach) – przeprowadzane będą z użyciem podnośnika koszowego lub z wykorzystaniem pracy alpinistów.
Powyższe działania będą prowadzone pod nadzorem specjalisty – ornitologa, pełniącego rolę nadzoru inwestorskiego, niezależnego od głównego wykonawcy projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie pożytecznych, owadożernych jerzyków, jak również korzystających też często ze skrzynek umieszczonych na budynkach wróbli. Ponadto wymóg kontroli prawidłowości mocowania omawianych skrzynek na ścianach zewnętrznych budynków wynika z potrzeby dalszego bezpiecznego ich użytkowania przez ptaki, jak również – z drugiej strony – z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, wymagających okresowego sprawdzenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów budowli. Ponadto – skrzynki te, powieszone w 2018r., nie były dotychczas oczyszczane – co sprawia, że w przeciągu pięciu ostatnich lat nagromadził się w ich większości przyniesiony przez wróble obfity materiał gniazdowy, który w najbliższym czasie może zablokować wnętrza omawianych budek. To z kolei – uniemożliwi zajęcie skrzynek w przyszłości nie tylko przez wróble lecz przede wszystkim – przez jerzyki, dla których zostały one przede wszystkim przeznaczone.
Jerzyk jest ptakiem niezmiernie pożytecznym w środowisku miejskim, gdyż odżywia się wyłącznie owadami, w tym także krwiopijnymi, uciążliwymi latem dla ludzi. Ptaki te wymagają w Warszawie szczególnej ochrony – przede wszystkim z uwagi na postępujące w miejsce termo-modernizacje ścian zewnętrznych budynków, podczas których są likwidowane ich tradycyjne miejsca lęgowe – ukrycia we wnękach i/lub pęknięciach elewacji tych ścian, czy też znajdujące się w tak zwanych stropodachach, zakrywanych od zewnątrz przez administratorów bloków kratkami. Prawidłowe i sprawne wykonanie omawianego projektu zapewni sprawowany przez specjalistę – ornitologa nadzór inwestorki, który będzie niezależny instytucjonalnie od głównego wykonawcy.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
koszty przeglądu technicznego i napraw około 270 skrzynek zawieszonych na budynkach w przeszłości – przy użyciu podnośnika koszowego lub z wykorzystaniem pracy alpinistów – 55.000 zł,
- koszt wykonania (zakupu) oraz zawieszenia na ścianach zewnętrznych budynków 40 sztuk nowych, drewnianych skrzynek dla jerzyków – 9.000 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego, sprawowanego przez specjalistę ornitologa – 5.000 zł,
- koszt sporządzenia końcowego sprawozdania wykonawcy projektu z działań przeprowadzonych w projekcie, wraz z dokumentacją fotograficzną – 3.000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
72 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie ptaków.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Ech, dlaczego ty nie potrafisz myslec o ludziach. Nalezalo napisac, ze im wiecej tych ptaszkow w miescie tym mniej much i komarow w upalne dni.
    Mieszkaniec14282  30.06.2022 14:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany