Chronimy i poznajemy nietoperze Lasu Kabackiego - rozwieszenie skrzynek

1888
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
59 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje czynną ochronę nietoperzy – poprzez rozwieszenie 150 sztuk skrzynek służących tym zwierzętom jako miejsce ich dziennego odpoczynku. Ponadto zostanie wykonana inwentaryzacja występowania nietoperzy w tym lesie, która posłuży do sporządzenia ekspertyzy nt. stanu i potrzeb ich ochrony w tym rezerwacie i jego otulinie. Dla popularyzacji ochrony tych zwierząt – odbędą się wycieczki ze specjalistą – chiropterologiem, który zaprezentuje także sposoby identyfikacji nietoperzy w terenie za pomocą detektora ultradźwięków.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rezerwat przyrody Las Kabacki w dzielnicy Ursynów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje czynną ochronę nietoperzy – poprzez rozwieszenie 150 sztuk skrzynek służących tym zwierzętom jako miejsce ich dziennego odpoczynku. Ponadto zostanie wykonana inwentaryzacja występowania nietoperzy w tym lesie, która posłuży do sporządzenia ekspertyzy nt. stanu i potrzeb ich ochrony w tym rezerwacie i jego otulinie. Dla popularyzacji ochrony tych zwierząt – odbędą się wycieczki ze specjalistą – chiropterologiem, który zaprezentuje także sposoby identyfikacji nietoperzy w terenie za pomocą detektora ultradźwięków.
Opis projektu
W projekcie przewidziano:
- przeprowadzenie w Lesie Kabackim inwentaryzacji nietoperzy latem 2023r., która umożliwi ustalenie aktualnego składu gatunkowego tej grupy ssaków w omawianym rezerwacie. Inwentaryzacja ta będzie przeprowadzona przed wszystkim za pomocą detektora ultradźwięków oraz - w razie zaistnienia takiej potrzeby - poprzez przeprowadzenie odłowów tych zwierząt – z użyciem sieci – z zachowaniem zasad zapewnienia bezpieczeństwa złapanym nietoperzom i wykluczeniem ich znakowania – które na potrzeby tej inwentaryzacji jest zbyteczne. Szczegółowa metodyka badań zostanie sprecyzowana przez jednostkę realizującą projekt – „Lasy Miejskie Warszawa”. Na wymienione czynności wymagana będzie zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- organizację czterech wycieczek - w grupach do 20 osób – w wieku powyżej 10 lat - które będą uczestniczyć pod kierunkiem specjalisty chiropterologa w wyżej opisanych badaniach tych mało znanych mieszkańcom Warszawy zwierząt. Informacja o wycieczkach i możliwości zapisu uczestnictwa w nich będzie publikowana zawczasu w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów Miejskich Warszawa – jednostki Miasta, administrującej Lasem Kabackim, która będzie też prowadziła elektroniczną rekrutację osób chętnych na te wycieczki – począwszy od czerwca 2023r.
- sporządzenie ekspertyzy, podsumowującej wyniki inwentaryzacji, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczących zagrożeń dla nietoperzy bytujących w Lesie Kabackim oraz z podaniem sposobów minimalizacji tych zagrożeń i konkretnych wskazań dla ochrony, w szczególności dotyczących wytycznych dla zagospodarowania otuliny rezerwatu pod kątem wymogów środowiskowych tej grupy zwierząt, realizacji zadań, związanych z przebudową drzewostanu w tym rezerwacie, jak również – określenie miejsc (lokalizacja w GIS) zawieszenia przewidzianych w projekcie 150 skrzynek dla nietoperzy,
- zawieszenie w miejscach wskazanych w ekspertyzie 150 sztuk skrzynek dla nietoperzy różnych typów (np. Strattman i Issel) – pod nadzorem chiropterologa – w IV kwartale 2023r., jak również sporządzenie mapy w GIS z lokalizacją powieszonych skrzynek.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 59000 zł, w tym:
- przeprowadzenie badań terenowych i sporządzenie na ich postawie ekspertyzy, opisanej w projekcie – 30.000 zł,
- przeprowadzenie czterech 3-4 godzinnych, wieczornych wycieczek „na nietoperze” latem 2023r. – 5.000 zł,
- zakup oraz rozwieszenie 150 sztuk skrzynek – typów ISSEL i STRATTMAN, ewentualnie także typu "szczelinowego", wraz ze sporządzeniem mapy w GIS ich lokalizacji – 20.000 zł,
- nadzór inwestorski (specjalisty – chiropterologa) nad sporządzeniem i zawieszeniem skrzynek – 4.000 zł.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Nietoperze są najbardziej zagrożoną w mieście grupą ssaków – bardzo pożytecznych, bo w 100% owadożernych, jednocześnie są to zwierzęta raczej mało znane mieszkańcom Warszawy. Ich występowanie w Lesie Kabackim jest zagrożone przede wszystkim postępującą zabudową otoczenia tego rezerwatu i wprowadzaniem w jego otulinę źródeł sztucznego światła, zazwyczaj nie tolerowanego przez omawiane zwierzęta. Także obowiązujący aktualnie plan ochrony rezerwatu „Las Kabacki”, na podstawie którego realizowana jest tak zwana „przebudowa” drzewostanu tego lasu – nie uwzględnia wystarczająco wymogów ochrony nietoperzy. Dlatego też zachodzi pilna konieczność zmiany tego stanu rzeczy. W tym celu niezbędne jest poznanie aktualnego składu gatunkowego nietoperzy w Lesie Kabackim – poprzez przeprowadzenie badań przez doświadczonego specjalistę chiropterologa. Wyniki tych badań pokażą rozmieszczenie ich poszczególnych gatunków w różnych częściach rezerwatu – największego na Mazowszu (około 800 ha lasu), jak również posłużą do sprecyzowania istniejących i potencjalnych zagrożeń dla tej grupy zwierząt. Wskażą też sposoby minimalizacji zagrożeń, jak również miejsca zawieszenia skrzynek różnych typów - dedykowanych nietoperzom w niniejszym projekcie. Ponadto – w niektórych lustracjach terenowych związanych z wymienionymi badaniami będą mogli uczestniczyć mieszkańcy Warszawy – w celu zapoznania się z tymi tajemniczymi zwierzętami o wybitnie nocnym trybie życia, jak również – z metodami identyfikacji gatunkowej nietoperzy w terenie – z użyciem specjalnych detektorów ultradźwięków. Tak więc – realizacja projektu spełni trzy podstawowe, jego ważne cele:
- określenia konkretnych zagrożeń dla nietoperzy Lasu Kabackiego, wraz z podaniem środków minimalizacji lub eliminacji tych zagrożeń, w tym wskazań planistycznych dla zagospodarowania otoczenia (otuliny) tego rezerwatu, aktualnie stanowiącej w dużej mierze niezabudowane grunty rolne lub nieużytki,
- czynnej ochrony nietoperzy w Lesie Kabackim, w warunkach prowadzonej tam przebudowy drzewostanów – poprzez rozmieszczenie 150 skrzynek dla dziennego spoczynku tych zwierząt,
- edukacji ekologicznej w zakresie poznania tej grupy zwierząt i przybliżenia problemów ich ochrony.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt realizacji projektu: 59000 zł, w tym:
- przeprowadzenie badań terenowych i sporządzenie na ich postawie ekspertyzy, opisanej w projekcie – 30.000 zł,
- przeprowadzenie czterech 3-4 godzinnych, wieczornych wycieczek „na nietoperze” latem 2023r. – 5.000 zł,
- zakup oraz rozwieszenie 150 sztuk skrzynek – typów ISSEL i STRATTMAN, ewentualnie także typu "szczelinowego", wraz ze sporządzeniem mapy w GIS ich lokalizacji – 20.000 zł,
- nadzór inwestorski (specjalisty – chiropterologa) nad sporządzeniem i zawieszeniem skrzynek – 4.000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
59 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Ppoznanie aktualnego składu gatunkowego nietoperzy w Lesie Kabackim – poprzez przeprowadzenie badań przez doświadczonego specjalistę chiropterologa. Wyniki tych badań posłużą do sprecyzowania istniejących i potencjalnych zagrożeń dla tej grupy zwierząt. Wskażą też sposoby minimalizacji zagrożeń, jak również miejsca zawieszenia skrzynek różnych typów - dedykowanych nietoperzom w niniejszym projekcie. Realizacja projektu spełni trzy podstawowe, jego ważne cele:
- określenia konkretnych zagrożeń dla nietoperzy Lasu Kabackiego, wraz z podaniem środków minimalizacji lub eliminacji tych zagrożeń, w tym wskazań planistycznych dla zagospodarowania otoczenia (otuliny) tego rezerwatu, aktualnie stanowiącej w dużej mierze niezabudowane grunty rolne lub nieużytki,
- czynnej ochrony nietoperzy w Lesie Kabackim, w warunkach prowadzonej tam przebudowy drzewostanów – poprzez rozmieszczenie 150 skrzynek dla dziennego spoczynku tych zwierząt,
- edukacji ekologicznej w zakresie poznania tej grupy zwierząt i przybliżenia problemów ich ochrony.

Modyfikacje

15.04.2022 09:32
Koordynator w Lasach Miejskich
27.04.2022 07:53
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany