Rekreacja i zabawa w Zerzniu dla najmłodszych i tych starszych przy SP 109

1917
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Patrycja Sochaczewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
413 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
W ramach działań projektowych zostanie zmodernizowany teren istniejącego placu zabaw. Plan modernizacyjno-rozwojowy zakłada wymianę wyeksploatowanej nawierzchni syntetycznej oraz wykonanie bezpiecznej, syntetycznej nawierzchni we wschodniej części placu zabaw. Ponadto, zaplanowano przygotowanie zadaszenia przeciwsłonecznego części placu zabaw oraz jego oświetlenie, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z atrakcji znajdujących się na placu. Projekt przewiduje również instalację na placu zabaw dodatkowego urządzenia dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, oraz montaż dodatkowych koszy na śmieci, zakup i ustawienie dodatkowych ławek zewnętrznych wokół placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie bezpośrednio przyległym do placu zabaw.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zlokalizowany jest na terenie administrowanym przez Szkołę Podstawową Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, co potwierdza oświadczenie Dyrekcji Szkoły, załączone do niniejszego wniosku.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W ramach działań projektowych zostanie zmodernizowany teren istniejącego placu zabaw. Plan modernizacyjno-rozwojowy zakłada wymianę wyeksploatowanej nawierzchni syntetycznej oraz wykonanie bezpiecznej, syntetycznej nawierzchni we wschodniej części placu zabaw. Ponadto, zaplanowano przygotowanie zadaszenia przeciwsłonecznego części placu zabaw oraz jego oświetlenie, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z atrakcji znajdujących się na placu. Projekt przewiduje również instalację na placu zabaw dodatkowego urządzenia dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, oraz montaż dodatkowych koszy na śmieci, zakup i ustawienie dodatkowych ławek zewnętrznych wokół placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie bezpośrednio przyległym do placu zabaw.
Opis projektu
W ramach działań projektowych zostanie zmodernizowany teren istniejącego placu zabaw. Plan modernizacyjno-rozwojowy zakłada wymianę wyeksploatowanej nawierzchni syntetycznej oraz wykonanie bezpiecznej, syntetycznej nawierzchni we wschodniej części placu zabaw. Ponadto, zaplanowano przygotowanie zadaszenia przeciwsłonecznego części placu zabaw oraz jego oświetlenie, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z atrakcji znajdujących się na placu. Projekt przewiduje również instalację na placu zabaw dodatkowego urządzenia dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, oraz montaż dodatkowych koszy na śmieci, zakup i ustawienie dodatkowych ławek zewnętrznych wokół placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie bezpośrednio przyległym do placu zabaw.

Niezwykle ważnym elementem projektu jest utworzenie na terenie bezpośrednio sąsiadującym z placem zabaw Zielonego Zakątka relaksu dla mieszkańców dzielnicy. W ramach ww. zadania zostanie uprzątnięty i wyrównany teren oraz wytyczone ścieżki i miejsca pod nasadzenia roślin. Ścieżki wraz z mini-placykiem zostaną wyłożone kostką brukową. W centralnym miejscu Zakątka zaplanowano montaż stołu. Przy ścieżkach zostaną ustawione kolorowe ławki oraz kosze na śmieci. W założeniu, poza funkcją rekreacyjną, zielona strefa relaksu ma służyć również edukacji ekologicznej. Projekt zakłada bowiem nasadzenia roślinności charakterystycznej dla terenów nadwiślanych i przygotowanie oraz montaż specjalnych tablic informacyjnych, opisujące krótko poszczególne gatunki roślin.
Zmodernizowana i rozbudowana Strefa Rekreacji i Zabawy będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców dzielnicy przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 – 21.00
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
stniejący plac zabaw przy S.P. 109 na ul. Przygodnej na stałe wpisał się w krajobraz Wawra, stając się atrakcją dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Od pewnego czasu mieszkańcy okolicznych osiedli wskazują jednak na pilną potrzebę jego modernizacji i rozbudowy, służącej przede wszystkim poszerzeniu możliwości wykorzystania tego miejsca dla potrzeb rekreacji i zabawy, ale także budowy i wzmacnianie więzi sąsiedzkich w ramach lokalnej społeczności. Z jednej strony bowiem, szybki rozwój dzielnicy spowodował zauważalny wzrost liczby młodych rodzin z małymi dziećmi, którzy poszukują ciekawych oraz bezpiecznych i wygodnych form spędzania wolnego czasu ze swoimi pociechami. Z drugiej zaś strony, Wawer cierpi na deficyt kameralnych, a jednocześnie estetycznych i atrakcyjnych miejsc użyteczności publicznej, w których młodzież oraz starsi mieszkańcy mogliby na świeżym powietrzu spotykać się z rodziną czy znajomymi lub po prostu odpocząć.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt techniczny - 5 000 zł
Wymiana nawierzchni (w tym wywóz, utylizacja, korytowanie, reprofilacja podbudowy, dowóz i montaż) 390 m2 x 700 zł -273 000 zł
Huśtawka SWING 1 szt. - 8 000 zł
Kosze ażurowe w części zwią zanej z placem zabaw 2 szt. x 1 500 zł - 3 000 zł
Ławki wolnostojące w części związanej z placem zabaw 4 szt. x 2 500 zł - 10 000 zł
Remont ogrodzenia 30 mb x 1 230 zł - 36 900 zł
Oświetlenie placu zabaw lampy 2 szt x 3 000zł - 6 000 zł
Zadaszenie żagiel 20 000 zł
Nasadzenia 6 500 zł
Stół tęcza 3 500 zł
Kosze na śmieci 9 szt. x 1 500 zł - 13 500 zł
Ławka tęczowa zakręcona - 2 500 zł
Ławka tęczowa z oparciem - 3 100 zł
Rośliny - 2 500 zł
Etykiety - 2 000 zł
Nawierzchnia utwardzona, przepuszczalna (płyty betonowe imitujące drewno i żwirowo-gliniasta) w tym korytowanie, podbudowa, obrzeża, wywóz ziemi itp ok. 50 m2 x 200 zł -
10 000 zł
Tablica BO 2023 - 1 000 zł
Tablica regulaminowa - 1 000 zł
Utrzymanie w pierwszym roku po wykonaniu 6 000 zł
SUMA 413 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
413 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wzmocnienie zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców osiedla Zerzeń i innych mieszkańców, którzy będą korzystać z miejsca rekreacji i zabawy.
Wzmocnienie kontaktów i więzi sąsiedzkich.

Modyfikacje

28.01.2022 11:05
Koordynator w dzielnicy Wawer
23.03.2022 15:44
Koordynator w Dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany