Budki lęgowe dla jerzyków na muralu "Okna na Bazar Różyckiego" na południowej ścianie budynku Targowa 56, alternatywnie na ścianie wschodniej budynku Ząbkowska 6 nad parkingiem lub ścianie południowo-zachodniej nad parkingiem pomiędzy budynkami S. Okrzei 29 i ks. I. Kłopotowskiego 28

1921
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Witold Stróżewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
82 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zabudowa budek na południowo-wschodniej pustej elewacji pawilonu szkoleniowego Centrum Kreatywności na muralu imitującym balkony i okna zrewitalizowanych ścian oficyny Targowej 56 na tyłach budynków Ząbkowska 4i 2.
Balkony to namalowane ażurowe kopie zabytkowego balkonu nad bramą wejściową Targowa 56. Budki lęgowe imitują szyby okienne wkomponowane w zarys okien naśladujących okna tej oficyny-podwórka wbudowanego w dziedziniec Centrum Kreatywności.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Targowa 56 - elewacja południowa pawilonu szkoleniowego Centrum Kreatywności od strony Bazaru Różyckiego, alternatywnie ściana wschodnia budynku Ząbkowska 6 nad parkingiem lub ściana południowo-zachodnia nad parkingiem pomiędzy budynkami S. Okrzei 29 i Ks. I. Kłopotowskiego 28
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zabudowa budek na południowo-wschodniej pustej elewacji pawilonu szkoleniowego Centrum Kreatywności na muralu imitującym balkony i okna zrewitalizowanych ścian oficyny Targowej 56 na tyłach budynków Ząbkowska 4i 2.
Balkony to namalowane ażurowe kopie zabytkowego balkonu nad bramą wejściową Targowa 56. Budki lęgowe imitują szyby okienne wkomponowane w zarys okien naśladujących okna tej oficyny-podwórka wbudowanego w dziedziniec Centrum Kreatywności.
Opis projektu
Projekt przewiduje zabudowę zespołów 3-budkowych wmontowanych w namalowane imitacje ram okiennych naśladujących okoliczne okna, pasujące architektonicznie wielkością i charakterem do okien znajdujących się w pobliżu pustej obecnie białek ściany. Ściana została oddana do użytku we wrześniu 2016, więc straci gwarancję wykonawcy w lutym 2022.

Trzy-budkowe jasno-niebiesko-szare skrzynkowe segmenty mocowane tylnymi ściankami do muru ściany budynku dwoma wkrętami o odpowiedniej wytrzymałości będą instalowane w najprostszy sposób, jeden nad drugim z niewielkim odstępem, aby uniemożliwić gniazdowanie koczujących pobliskich gołębi - taki sposób montażu będzie najszybszy i najtańszy. Kolejno układany poziom będzie umożliwiał korekcję poziomowania i pionowania nadbudowywanego segmentu.

Tworzenie muralu i instalowanie budek mogłoby być realizowane równocześnie wykorzystując to samo rusztowanie. Instalowanie segmentów budek należałoby przeprowadzić od wysokości ok. 5-6 metrów nad poziomem terenu - dokładna wysokość jest zależna od dokładnych pomiarów poziomu pobliskich okien nad instalacją budek. W projekcie jest to określone elastycznie dla wykonawców. Minimalna wysokość 5 m wynika z potrzeb jerzyków do swobodnego wylotu. Najniższe budki mogą być alternatywnie zastąpione budkami dla sikorek lub innych ptaków - istotne jest, aby wymiarowo pasowały do wyżej montowanych budek przewidzianych dla jerzyków.

Ważne dla bezpieczeństwa ptaków są zaoblenia łbów śrub wewnętrznie mocujących skrzynki, aby nie miały ostrych krawędzi - wskazany jest montaż z wykorzystaniem miseczkowatych podkładek montażowych i zastosowanie plastikowych obłych kulistych nakładek na łby śrub mocujących budki do muru ściany.

Wymiary zewnętrzne imitacji ram to szerokość 1,1 m i wysokość 1,9 m nawiązują do wymiarów okien nad dziedzińcem pawilonu Centrum. Podział odległości pomiędzy osiami okien to 2,2 m (1,1 m okno od okna). Imitacja balkonu to skrajna szerokość 2,5 m i skrajna wysokość 1,2 m.

Do budek dla zwiększenia komfortu wylęgu przewidziane są ramkowe wkładki w formie zagłębionych platform lęgowych, ułatwiających i przyspieszających budowę gniazda do złożenia jajek.

Celowość instalacji tak dużej ilości budek (270 sztuk) jest jednoznacznie związana z potrzebą odbudowy populacji jerzyków, ich gniazdowaniem w dużych koloniach, gdzie czują się najbezpieczniej i przede wszystkim z dużym skupiskiem mieszkańców tego rejonu Warszawy oraz okolicą terenów zielonych, gdzie występują duże ilości insektów nierzadko roznoszących różne infekcje. Loty jerzyków odbywają się na dużych odległościach, więc skorzystają z tej instalacji także mieszkańcy całej Warszawy i okolic podmiejskich.
Projektowanie uniwersalne
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu
Ocieplenia budynków wyeliminowały jerzyki gniazdujące w budynkach całej Warszawy. Jerzyki zjadają wielkie ilości owadów, w tym insektów uciążliwych dla mieszkańców (nawet 20 tysięcy owadów dziennie - komarów, much, meszek, pająków i kleszczy) potrzebnych do nakarmienia kolejnego lęgu piskląt - jerzyki wracają corocznie do tego samego gniazda. Udokumentowany dzienny zasięg lotów jerzyków to krąg o średnicy 120 km - świadczą o tym badania jerzyków przelatujących znad Wielkiej Brytanii do Francji po pożywienie dla piskląt.

Umiejscowienie dużej ilości budek w centralnej części miasta w pobliżu Portu Praskiego i terenów zielonych Parku Praskiego i Skaryszewskiego, Ogrodu Zoologicznego oraz brzegów Wisły zabezpieczy mieszkańców Warszawy na dużym obszarze zagęszczonej zabudowy nad insektami przenoszącymi infekcje.

Jerzyki są wyjątkowo czystymi ptakami. Pisklęta karmione są wydzieliną przetrawioną w wolach (podgardlach) tych ptaków, więc odchodów praktycznie "nie produkują". Potwierdzone jest naukowo, że wszystkie ewentualne ptasie odchody w pobliżu budek to są odchody innych ptaków.

Segmentowa zabudowa budek wyeliminuje możliwość gniazdowania gołębi zanieczyszczających miasto. Jerzyki są ptakami gromadnymi najchętniej gniazdującymi w koloniach, w których czują się najbezpieczniej. Wymiary budek przewidziane w projekcie, minimalnie powiększone od ciasnych standardowych, pozwolą na zwiększenie liczebności lęgów - w większych budkach ptaki chętniej składają po 3 jajeczka do wylęgu i rosną szybciej, dzięki większej przestrzeni wewnątrz budki - łatwiejsze i szybsze karmienie piskląt, więcej miejsca do ćwiczeń przed pierwszym wylotem.

Do budek dla zwiększenia komfortu wylęgu przewidziane są ramkowe wkładki w formie zagłębionych platform lęgowych, ułatwiających i przyspieszających budowę gniazda dla złożenia jajek. Dla przyspieszenia pierwszych zasiedleń wskazane jest zainstalowanie tymczasowo na dachu w pobliżu skrajnych budek dwóch wabików jerzyków. Po kilkunastu zasiedleniach można te wabiki zdjąć i przeznaczyć je do innych instalacji. Kolorowy mural uatrakcyjni i wzbogaci wizerunek miasta widoczny w centralnej części historycznej zabudowy Pragi.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
zakup 270 szt. skrzynek dla jerzyków wraz z montażem (metoda alpinistyczna) - 67500 zł, projekt muralu wraz z wykonaniem 15000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
82 500,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Realizacja projektu w proponowanej przez autora lokalizacji tj.: "okna na Bazar Różyckiego" nie uzyskała akceptacji Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. W uzasadnieniu podano między innymi fakt, że historycznie nie ma uzasadnienia tworzenia okien, których w miejscu tym nie było. Jednocześnie ze względów przyrodniczych tj. warunków niezbędnych dla życia konkretnego gatunku ptaków w tym przypadku jerzyków proponowana lokalizacja nie spełnia wymogów dla ich życia. Zostały przeanalizowane wszystkie możliwe pod względem biologii i wymagań tego gatunku ptaków lokalizacje i w tej konkretnej strefie nie znaleziono odpowiedniej (przy podstawowym założeniu mural+skrzynki lęgowe). Ponadto należy dodać, że jerzyki - ptaki które żyją w koloniach nie tak licznych jak zaproponowana ilość - mają duże wymagania co do lokalizacji siedlisk zastępczych. Wymagania te dotyczą nie tylko stron świata, ale również wysokości na której montowane są skrzynki oraz dużej otwartej przestrzeni umożliwiającej bezpieczny wylot i co równie ważne bazy pokarmowej. W związku z powyższym projekt oceniono negatywnie.

Modyfikacje

21.04.2022 13:25
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany