Chronimy ptaki parków i skwerów Mokotowa – utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych.

1922
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
158 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada kontrole, połączoną z dwu-krotnym oczyszczeniem i konserwacją, około 1.000 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków, zawieszonych w przeszłości na wymienionych terenach Mokotowa – celem utrzymania osiągniętego efektu ekologicznego omawianego zabiegu czynnej ochrony ptaków.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
parki, skwery i zieleńce Mokotowa: Park Sielecki, Park Dolina Służewska, Park przy Stawie Służewskim, Park Szczubełka, Park Arkadia (Górna i Dolna), Park Morskie Oko, Park Promenada, Park Dreszera, Park Cm. Żołnierzy Radzieckich, Park Bartłomieja, Skwer Starszych Panów, otoczenie Jez. Czerniakowskiego, otoczenie stawu przy ul. Dolnej, zieleniec przy ul. Idzikowskiego, Skwer im. Grupy AK „Granat”, Skwer im. Słonimskiego, zadrzewienia I i II Ogrodu Jordanowskiego, zadrzewienia wokół Liceum Ogólnokształcącego Nr XLIX im. Goethego, przy ZSP nr 1 oraz przy X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi, teren przedszkoli – „Czterolistna Koniczynka”, Nr 189 „Na Wierzbnie”, nr 117, nr 149, nr 391, nr 275, nr 196, nr 278, zadrzewienia wzdłuż ulicy J. Curie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada kontrole, połączoną z dwu-krotnym oczyszczeniem i konserwacją, około 1.000 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków, zawieszonych w przeszłości na wymienionych terenach Mokotowa – celem utrzymania osiągniętego efektu ekologicznego omawianego zabiegu czynnej ochrony ptaków.
Opis projektu
W projekcie przewidziano:
1) Kontrolę do 1.000 sztuk rozwieszonych w przeszłości skrzynek lęgowych, połączoną z usunięciem z nich starych, niepotrzebnych już ptakom gniazd oraz z konserwacją (= sprawdzenie stanu technicznego skrzynki, dokonanie drobnych napraw, w tym przymocowanie ocynkowanej blachy na daszku skrzynki – celem jego zabezpieczenia przed wilgocią – w tych budkach, które jeszcze takowego zabezpieczenia nie posiadają). Kontrola ta będzie przeprowadzona dwukrotnie (w I i w IV kwartale 2023r.),
2) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, włącznie z uaktualnieniem sporządzonej w przeszłości przez Zarząd Zieleni Warszawy mapy w GIS skontrolowanych skrzynek, która będzie udostępniona Wykonawcy projektu,
3) Sprawowanie nadzoru ornitologa nad pracami w terenie – który w szczególności będzie polegać na: sprawdzeniu prawidłowego oczyszczenia skrzynek – usunięcia z nich starych gniazd, oznaczenia przynależności gatunkowej usuwanego gniazda, jak również na kontroli niezbędnych drobnych napraw.
Wykonawca czyszczenia – aby bezproblemowo dotrzeć do wszystkich zawieszonych w przeszłości skrzynek – otrzyma od Zleceniodawcy aktualną mapę w GIS ich rozmieszczenia w terenie, posiadaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jak również – uaktualni tę mapę wg stanu na koniec 2023r.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków, gniazdujących od dawna w skrzynkach lęgowych, zawieszonych w zieleni miejskiej Mokotowa. Doświadczenia nad zastosowaniem skrzynek lęgowych dla ptaków w zieleni miejskiej, także na Mokotowie, wskazują jednoznacznie, że skrzynki te są chętnie i masowo zajmowane przez około 10 gatunków ptaków, zazwyczaj budujących gniazda w dziuplach drzew – których z uwagi na usuwanie starych drzew w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego, jest w mieście coraz mniej. Ponadto - prawie wszystkie gatunki ptaków, zajmujące postulowane do realizacji skrzynki, są owadożerne. Tym samym ograniczają one nadmierne występowanie wielu szkodników owadzich drzew, co poprawia zdrowotność warszawskich drzewostanów. Natomiast puszczyk tępi znaczne ilości gryzoni – w tym szczurów i nornic. Większość ptaków zajmujących skrzynki charakteryzuje się w też w ich porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata umila nam pobyt i odpoczynek w ogólnie dostępnych parkach miejskich.
Jednocześnie - zdecydowana większość ptaków, wykorzystujących skrzynki na gniazdowanie – nie zajmuje ich w następnych latach, jeżeli znajdują się w nich stare gniazda. Dlatego też niezbędne jest oczyszczenie mokotowskich skrzynek – co zapewni ich dalsze, bezpieczne wykorzystanie przez ptaki. Bowiem – gdy skrzynka jest wypełniona materiałem gniazdowym – łatwiejszy dostęp do jej wnętrza mają wtedy drapieżniki (np. kuny) - co znacząco zagraża ptakom, np. w trakcie ich nocowania w skrzynkach w okresie zimowym. Jednocześnie – ponieważ można rozpoznać gatunek, który zajmował skrzynkę w poprzednim roku – po wyglądzie gniazda – oczyszczenie skrzynek poszerzy wiedzę o skuteczności tego typu czynnej ochrony ptaków na Mokotowie, która zostanie sformułowana w sprawozdaniu ornitologa. Natomiast przewidziane w projekcie dokonanie przeglądu stanu technicznego i ewentualnych jej napraw, w tym również zabezpieczenie od zewnątrz daszka stalową, ocynkowaną blachą (o grubości 0,5 mm) – przedłużą żywotność skrzynek do kilkunastu lat, jak również zapewnią ich bezpieczne przymocowanie do drzewa – tak aby stara skrzynka nie zagrażała upadkiem publiczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- koszt dwukrotnej kontroli, oczyszczenia oraz bieżącej konserwacji i dokonania drobnych napraw około 1.000 sztuk skrzynek wraz z kosztem nadzoru ornitologicznego – 150.000 zł – z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu kosztów tej usługi w 2023r.,
- koszt uaktualnienia mapy w GIS dotyczącej rozmieszczenia omawianych około 1.000 sztuk skrzynek – 2.000 zł,
- koszt sporządzenia sprawozdania z wykonanych czynności, wraz z wnioskami nt. zajęcia skrzynek na lęgi i/lub na nocowanie przez ptaki w parkach Mokotowa – 6.000 zł,
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
158 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt pozwoli na zinwentaryzowanie gatunków ptaków i innych zwierząt zamieszkujących budki lęgowe na terenie Mokotowa.
Oczyszczone budki będą chętniej zajmowane przez ptaki oraz zapewnią im większe bezpieczeństwo oraz zdrowie.
Dzięki wyremontowaniu budki będą bezpieczniejsze dla zamieszkujących je zwierząt.

Modyfikacje

28.01.2022 11:48
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
27.04.2022 13:38
Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany