Zajęcia sportowe dla seniorów i osób niepełnosprawnych +50, +60, +70.

1923
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Irena Rocka - Januszko
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
27 648 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Uczestnictwo w zajęciach będzie ogólnodostępne. Zajęcia będą prowadzone w godzinach wieczornych, tak aby nie kolidowały z godzinami pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego.
Poniedziałek i środa I grupa w godzinach 18,10 do 19,00
II grupa w godzinach 19,10 do 20,00
w zajęciach w I grupie uczestniczyć będą osoby + 50 i młodsi niepełnosprawni,
w zajęciach w II grupie uczestniczyć będą osoby +60, +70 w tym osoby niepełnosprawne

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice Bartycka, Bluszczańska, Siekierkowska, Gościniec, Polska, Antoniewska, AK Północ, Ku Wiśle, Figowa, Ananasowa, Cytrynowa i inne w tym rejonie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego, Warszawa, ul. Gościniec 53, Sala gimnastyczna, boisko szkolne

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uczestnictwo w zajęciach będzie ogólnodostępne. Zajęcia będą prowadzone w godzinach wieczornych, tak aby nie kolidowały z godzinami pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego.
Poniedziałek i środa I grupa w godzinach 18,10 do 19,00
II grupa w godzinach 19,10 do 20,00
w zajęciach w I grupie uczestniczyć będą osoby + 50 i młodsi niepełnosprawni,
w zajęciach w II grupie uczestniczyć będą osoby +60, +70 w tym osoby niepełnosprawne
Opis projektu
Otwarte, bezpłatne dla mieszkańców zajęcia gimnastyczne typu Pilates, zdrowy kręgosłup, zumba i ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Gościniec 53. Zajęcia prowadzone będą od 20 lutego 2023 r. do 22 listopada 2023 r z wyłączeniem okresu wakacyjnego od 1.07.2023 r do 31.08 2023 r dwa razy w tygodniu po 2 godz.
W godzinach późno-popołudniowych aby umożliwić uczestnictwo w nich osobom pracującym -seniorom opiekującym się wnukami i osobami niepełnosprawnymi w podeszłym wieku.
Proponowana godz. zajęć 18,10 – 20,00 w poniedziałki i środy.
W proponowanych godzinach zajęcia gimnastyczne nie kolidują z zajęciami szkolnymi.
Przewidywana liczba osób uczestniczących w każdej grupie wiekowej 25-30 osób – ograniczenie to wynika z powierzchni sali gimnastycznej. Promocja poprzez:
* rozwieszenie plakatów na terenie Osiedla Siekierki a także na terenie Dzielnicy Mokotów. Plakaty zostaną wydrukowane pod koniec stycznia 2023 r. i pod koniec stycznia zostaną rozwieszone:
• Na tablicy ogłoszeń usytuowanej w Szkole Podstawowej nr. 3 i w Domu Kultury „Dorożkarnia”, Sali Fundacji „Bo warto”, Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej i ul. Wiśniowej
• Na słupach ogłoszeniowych usytuowanych na terenie Osiedla Siekierki i Dzielnicy Mokotów.
* zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy i na fb Urzędu
* zamieszczenie informacji w Gazecie Siekierkowskiej
* „pocztę pantoflową” poprzez powiadomienie wszystkich uczestników uczęszczających na zajęcia w 2022 r.

Rekrutacja: Ilość miejsc ograniczona, więc o zapisie na zajęcia zadecyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Po wyczerpaniu miejsc będą zapisy na listę rezerwową.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt „Zajęcia sportowe dla seniorów – fitness +50, +60, +70” promuje zdrowie, propaguje uprawianie
gimnastyki rehabilitacyjnej i rekreacji wśród seniorów.
Ćwiczenia na zajęciach są zróżnicowane w zależności od predyspozycji osób w nich uczestniczących.
Zajęcia sportowe w 2023 r stanowić będą kontynuację zajęć prowadzonych dla seniorów w latach 2013 – 2020.
Na terenie Osady Siekierki istnieje wielka potrzeba kontynuacji zajęć sportowych podnoszących sprawność
seniorów a także zajęć rehabilitacyjnych.
Zajęcia dla seniorów w ramach budżetu obywatelskiego odbywają się od początku jego istnienia. Sala
wypełniona jest zawsze maksymalnie. W lecie istnieje możliwość aby zajęcia odbywały się na terenie otwartym
– boisku szkolnym.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, integrują społeczność osiedlową, zmuszając ją do aktywnego życia, uprawiania sportu i zajęć rehabilitacyjnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
KOSZTORYS
- wynagrodzenie trenera fitness 150 zł brutto x 116 = 17 400,00 zł
- koszty przygotowania sali: udostępnienie Sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, dozór szkoły,
zużycie prądu, posprzątanie sali – 78,00 brutto x 116 = 9 048,00 zł.
- promocja – projekt i druk plakatu 50 szt. A 2 kolor – 1 200,00 zł.
Razem brutto - 27 648,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
27 648,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zapewnienie możliwości integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej mieszkańców poprzez zapewnienie bezpłatnej dla nich oferty zajęć gimnastycznych. Profilaktyka zdrowotna.

Modyfikacje

22.04.2022 11:13
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany