Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji

910
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon B
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
45 420 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i działaczami demokracji lokalnej, których aktywność pokazuje, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon B
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon B
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt ma być realizowany docelowo w 15 szkołach na Mokotowie - gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoły podzielone są na prowadzące spotkania (gospodarze, Rejon B) oraz biorące udział w spotkaniach za pomocą technologii komunikacyjnych (systemy telekonferencyjne). Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez udział mieszkańców - ogólnodostępność Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół na Mokotowie oraz do mieszkańców Warszawy. Gospodarzami spotkań będą Gimnazjum im. Tadeusza Reytana, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana, XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. Na terenie tych szkół odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w spotkaniach udział wezmą uczniowie innych mokotowskich szkół (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Nagrania będzie można zobaczyć na kanale Youtube projektu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i działaczami demokracji lokalnej, których aktywność pokazuje, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.
Opis projektu
Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są niewystarczające dla zainteresowania ich tematem. Empiryczne poznanie zagadnienia jest sposobem na uzupełnienie wiedzy szkolnej, pobudza młodzież do podejmowania działań ukierunkowanych na partycypację społeczną i budowę demokracji od dołu. Gimnazjaliści i uczniowie ponadgimnazjalni urodzili się w demokracji i nie mogą jej porównać do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom tego, jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzież może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji. Spotkania podzielone są na trzy zakresy tematyczne reprezentowane przez:

1) youtubera (rówieśnik młodzieży, posiadający ok. milion subskrypcji), którego działanie wynika z wolności słowa w Internecie

2) dziennikarz/reporter wojenny, który zajmie się tematem demokracji w krajach objętych konfliktami

3) osoba działająca na rzecz społeczności lokalnej przedstawi tematykę partycypacji społecznej, samorządności, budowy demokracji oddolnie

Zagadnienia demokracji będą obejmować fundamentalne zasady demokracji: suwerenności narodu, pluralizmu, trójpodziału władz, państwa prawa, konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa (reprezentacji), ograniczonych rządów większości /rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości.

Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację i demokratycznym Państwem na Mokotowie - np. areszt śledczy na Rakowieckiej, instytucje państwowe, kluby dyskusyjne, działające w dzielnicy organizacje pozarządowe. Spotkanie będzie miało charakter uczestnictwa bezpośredniego i interaktywnego (dyskusja na miejscu i dzięki udostępnieniu on-line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla innych zainteresowanych szkół / poprzez platformę do komunikacji -telekonferencja i chat/) oraz pośredniego poprzez media strumieniowe i dostęp do przekazu w bibliotekach. Efektem spotkań-przygotowanie przez uczniów projektów partycypacji społecznej. Zostaną nagrodzone wspólnym spacerem po dzielnicy lub grą miejską. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie zwiększają wiedzę o demokracji, zmobilizują się do działania na rzecz jej rozwoju, zdobędą niezbędne na rynku pracy kompetencje technologiczne (innowacyjność projektu).
Uzasadnienie realizacji projektu
Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzież posiada już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować uczniów do działania potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Możliwość dzielenia się "spotkaniem" z innymi szkołami poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji międzyszkolnej, wzmacnia też kompetencje technologiczne uczniów. Mokotów pełen jest miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem” - areszt śledczy, gmachy ministerstw, działające organizacje pozarządowe czy pomoc sąsiedzka to świadectwa historii i codzienność demokratycznego państwa. Stanowią namacalny walor poznawczy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budżet zakłada organizację 9 spotkań zorganizowanych docelowo dla ok. 15 szkół, w tym:

1) Przygotowanie materiałów edukacyjnych o demokracji i scenariuszy lekcji oraz ankiety ewaluacyjnej (dwa warianty dla gimnazjów i liceów) - 10000 zł
2) Całkowite wynagrodzenie dla prelegentów i koszty dojazdu - 18000 zł
3) Całkowite wynagrodzenie dla moderatora dyskusji - 3600 zł
4) Zakup 3 kamer internetowych - szerokokątna full HD - 1500 zł
5) 3 Routery LTE - 1800 zł
6) Internet bezprzewodowy (3 karty) - 600 zł
7) 9 mikrofonów - 900 zł
8) 3 miksery z wejściem komputerowym - 450 zł
8) Obsługa TIK i instalacja darmowego oprogramowania do telekonferencji w szkołach-gospodarzach i zapewnienie sprawnej łączności z pozostałymi szkołami uczestniczącymi + live streaming - 6000 zł
9) Spacer po dzielnicy / gra miejska o demokracji dla uczniów - 2500 zł

Doliczono koszt wykonania oznakowania graficznego – 120,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 420,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

12.03.2016 22:31
Autor projektu
16.03.2016 10:58
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
11.05.2016 16:40
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Czy dla każdego z projektów nazywających się "Yes, we can - szkolne spotkania o demokracji" została zebrana oddzielna lista poparcia?
  Robert Goliński  15.01.2016 17:15
 • Tak.
  Mieszkaniec475  18.01.2016 09:45 Autor projektu
 • naprawdę dobry projekt, życzę aby został wybrany w głosowaniu
  Mieszkaniec2475  22.01.2016 01:07
 • Mam pytanie które zadałem do "analogicznego" projektu na Ochocie ale nie ma odpowiedzi:

  Czy mogę prosić o wyjaśnienie punktu z kosztorysu: "Instalacja bezpłatnego oprogramowania TIK do komunikacji - 20000 zł"? Skąd koszty jeśli oprogramowanie ma być darmowe (rozumiem, że np. Skype jak napisano wcześniej w projekcie)?
  Mieszkaniec1115  21.02.2016 00:34
  • Witaj, dziękuję za pytanie. Samo oprogramowanie zakładamy, że będzie darmowe - nie możemy wskazywać producentów, ale kilku czołowych producentów posiada wersje darmowe dla szkół. Optujemy za oprogramowaniem profesjonalnym ze względu na jakość przekazu i możliwość przeprowadzenia dyskusji on-line i chatu. Zależy nam też na bezpieczeństwie danych. Instalacja oprogramowania w szkole oraz obsługa będzie wymagała budżetu. Po dyskusjach i pytaniach budżet zostanie jeszcze zmodyfikowany i lepiej dostosowany do potrzeb projektu - bardziej klarowny. Chcemy zebrać w pierwszej kolejności uwagi z poszczególnych dzielnic. Wówczas zmodyfikujemy całość.
   Mieszkaniec475  24.02.2016 11:50 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany