"Tropami przyrody" - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 209 "Zaczarowane Ziarenko".

372
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Koło
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
83 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 249 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada utworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego ścieżki edukacyjno-przyrodniczej oraz montaż szklarni o powierzchni 25 m2.
Projekt ma zaspokajać potrzeby dzieci związane z zainteresowaniami przyrodniczymi, doskonalić umiejętność obserwacji przyrody ożywionej i nieożywionej, wyrabiać właściwy stosunek do ochrony środowiska poprzez kształtowanie nawyków ekologicznych. Chcemy kształtować również umiejętność obserwacji oraz rozwijać zainteresowania proekologiczne.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
06.09.2018 12:37

W ramach projektu zakupiono wyposażenie ścieżki edukacyjnej m.in. stację meteorologiczną, akcesoria ogrodowe i płyty chodnikowe. Zakupiono szklarnię do ogrodu oraz inne pomoce dydaktyczne i gabloty informacyjne. Zamontowano także ogrodzenie oraz domek na narzędzia.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Koło
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Deotymy 52
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren na istniejącym placu zabaw Przedszkola Integracyjnego nr 209 - nr ew. działki 69, 72 z obrębu 6-06-09. Teren pod opieką konserwatora.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego ścieżki edukacyjno-przyrodniczej oraz montaż szklarni o powierzchni 25 m2.
Projekt ma zaspokajać potrzeby dzieci związane z zainteresowaniami przyrodniczymi, doskonalić umiejętność obserwacji przyrody ożywionej i nieożywionej, wyrabiać właściwy stosunek do ochrony środowiska poprzez kształtowanie nawyków ekologicznych. Chcemy kształtować również umiejętność obserwacji oraz rozwijać zainteresowania proekologiczne.
Opis projektu
W wyniku realizacji projektu powstanie 5 przystanków tematycznych połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi. Będą to: tablice edukacyjne "Jaki to ptak?", "Gady i płazy", "Jaki to owad?", "Jakie to zwierzęta?", "Drzewa"; Dendrofon - gra terenowa polegająca na wydobywaniu nietypowych dźwięków z dobranych pod względem akustycznym fragmentów różnorodnych gatunków drzew; Stacja Meteorologiczna; Gra edukacyjna "Kostki wiedzy", Hotel dla owadów w pniu brzozy. Rozmieszczenie poszczególnych stacji zostało zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom niepełnosprawnym ruchowo na korzystanie w pełni z założeń projektu oraz optymalnie wykorzystać teren ogrodu.
Projekt ścieżki opracowany został tak, aby dzieci mogły z niego korzystać o każdej porze roku i przy tej okazji poznawały i obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. W ogrodzie powstaną miejsca zwane "stacjami". Każda stacja jest miejscem do obserwacji, przeżywania, działania i doświadczania.
Szklarnia będzie żywą pracownią, w której dzieci będą mogły prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje, a także będą miały zapewniony kontakt z przyrodą. W wyniku prowadzonych na terenie ogrodu obserwacji przyrodniczych dzieci miałyby możliwość uświadomienia sobie, że istnieje ścisła zależność między działaniem człowieka, środowiskiem a zdrowiem. Wzbogaciłyby swoja wiedzę przyrodnicza i wykształciły postawy proekologiczne. Dzieci będą mogły poznawać przyrodę za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, wzroku i smaku. Chcemy u dzieci korzystających z tego projektu kształtować wrażliwość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za stan przyrody.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jest to projekt, łączący w sobie wiele aspektów zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim edukacyjny, ekologiczny i integracyjny. Edukacyjny, bowiem ogród będzie miejscem nie tylko nauki teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Ekologiczny wymiar projektu to m.in. pokazanie oddziaływania na środowisko każdej naszej czynności i doświadczenie, jak za pomocą kształtowania terenu oraz odpowiednich nasadzeń jesteśmy w stanie stwarzać odpowiednią przestrzeń do życia dla wielu cennych gatunków roślin, w tym także dla człowieka.
Rozbudowa istniejącej infrastruktury o szklarnię oraz ścieżkę przyrodniczo- edukacyjną, będzie zgodna z zasadą włączania do życia społecznego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
koszt projektu – 8000 zł
- zniwelowanie części terenu – zlikwidowanie górki – 10000 zł
- położenie chodników – 8000 zł
- zegar słoneczny – 200 zł
- szklarnia – 10000 zł
- stacja meteorologiczna – 3 000 zł
- hotel dla owadów w pniu brzozy – 3 x 100 zł = 300 zł
- gra edukacyjna kostki wiedzy – 3 x 2600 zł = 7800 zł
- dendrofon – 1800 zł
- tablica informacyjna – 1200 zł
- tablice edukacyjne - 5 x 2600 zł - 13000 zł
• „Jaki to ptak?”
• „Gady i płazy”
• „Jaki to owad?”
• „ Jakie to zwierzęta?”

• „ Drzewa”
- kosz na śmieci – 800 zł
- ławka ze stolikiem – 2 x 2400 zł = 4800 zł
- stojak na dziecięce rowery – 1000 zł
- ławka parkowa – 3 x 1000 zł -3000 zł
- płotki wokół szklarni, zegara słonecznego, stacji meteo – 3000 zł
- domek narzędziowy do przechowywania narzędzi, doniczek, itp.- 5000 zł
- skrzynie do sadzenia rozsad wraz z ziemią x 4 – 500 zł
- rozsady, rośliny do posadzenia w szklarni – 600 zł
-wąż ogrodniczy - 2x50mx250zł -500 (ujęcie wody znajduje się daleko od tej części ogrodu)
- zwijacz do węża ogrodowego - 2 x 250 zł - 500 złCałkowity koszt projektu 83000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
83 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

15.01.2016 08:36
Koordynator w dzielnicy Wola
01.03.2016 11:59
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany