BIAŁOŁĘCKA INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA, CZYLI WSPÓLNA ZABAWA I NAUKA DZIADKA I WNUKA

384
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
38 942 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt ma charakter edukacyjny i jest adresowany do przedstawicieli dwóch pokoleń: dzieci zamieszkałych w dzielnicy Białołęka oraz ich babć i dziadków, którzy będą mogli wspólnie uczestniczyć w warsztatach integracyjnych łączących naukę z zabawą i służących wzmocnieniu więzi międzypokoleniowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dziatwy 6
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przy ul. Dziatwy 6 mieszczą się Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO i Społeczne Gimnazjum nr 333 STO. Infrastruktura zespołu ww. szkół i wyposażenie sal lekcyjnych zostanie wykorzystane w trakcie realizacji projektu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma charakter edukacyjny i jest adresowany do przedstawicieli dwóch pokoleń: dzieci zamieszkałych w dzielnicy Białołęka oraz ich babć i dziadków, którzy będą mogli wspólnie uczestniczyć w warsztatach integracyjnych łączących naukę z zabawą i służących wzmocnieniu więzi międzypokoleniowych.
Opis projektu
Warsztaty integracyjne mają na celu jednoczesną aktywizację dzieci i seniorów, którzy poprzez wspólną naukę i zabawę poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, podobieństwa i różnice między przedstawicielami różnych pokoleń, charakterystyczne dla nich odmienne rozumienie świata, uczą się ze sobą efektywnie współpracować podczas realizacji wspólnych zabaw i zadań, kształtują w sobie inteligencję emocjonalną i tolerancję na postawy osób w innym wieku, a także pogłębiają umiejętność komunikacji międzypokoleniowej. Warsztaty stanowią okazję do spotkania dziecka z babcią lub dziadkiem poza miejscem zamieszkania, a także do świadomego, pod nadzorem specjalistów z różnych dziedzin kształtowania relacji dziecko – senior. Na cykl 10 spotkań złożą się warsztaty o tematyce takiej jak:
1) 11 III – doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem przedmiotów i substancji codziennego użytku,
2) 18 III – zabawy logopedyczne i emisja głosu,
3) 25 III – zajęcia plastyczne,
4) 1 IV – kreatywne rozwiązywanie problemów,
5) 8 IV – międzypokoleniowy teatr i pantomima z elementami podstawowych zadań aktorskich;
6) 22 IV – zabawy matematyczne i logiczne,
7) 6 V – zajęcia multimedialne i komputerowe,
8) 13 V – szachy i gry planszowe,
9) 27 V – międzypokoleniowa komunikacja bez przemocy,
10) 3 VI – zabawy z wykorzystaniem elementów historii lokalnej i kultury regionalnej połączone z pieszym rajdem do wybranych zabytkowych miejsc Białołęki.
Każdy warsztat będzie prowadzony przez innego szkoleniowca mającego doświadczenie w prowadzeniu zajęć z danej tematyki. W trakcie warsztatu oprócz szkoleniowca kierującego imprezą aktywni będą trzej animatorzy zabaw, czuwający nad prawidłową realizacją zadań, inicjujący zabawę, mobilizujący dzieci do uczestnictwa w zadaniach, wspierający radami seniorów. Warsztat będzie kończył się zadaniem kreatywnym służącym ewaluacji, w trakcie którego dziecko za pomocą innego narzędzia, w sposób adekwatny do wieku będzie mogło wyrazić, czego nauczyło się w danym dniu od dziadka/babci, czego dowiedziało się o nim/o niej, za co go/ją podziwia.
Uzasadnienie realizacji projektu
Problemem w dzisiejszych czasach są pogłębiające się różnice między przedstawicielami różnych generacji, nie tylko te wynikające z wieku czy doświadczenia oraz z odmiennej aktywności i zainteresowań dzieci i seniorów, ale także różnice intelektualne, psychiczne i emocjonalne, odmienności związane z używanym zasobem językowym, pojmowaniem historii i kultury, znajomością tradycji oraz osiągnięć nowoczesnych technologii. Różnice te wydają się szczególnie widoczne w perspektywie małej ojczyzny, jaką jest dzielnica, w której się mieszka, zwłaszcza że dziecko z racji wieku ogranicza często swoją perspektywę poznawczą do przestrzeni domu, przedszkola/szkoły, osiedla, dzielnicy. (Ciąg dalszy w załączniku nr 1 zamieszczonym w rubryce Załączniki).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Ze względu na obszerność kosztorysu cały kosztorys wraz w wyszczególnieniem jego składowych znajduje się w załączniku nr 2 w rubryce Załączniki.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
38 942,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

16.03.2016 13:45
Koordynator w dzielnicy Białołęka
22.04.2016 11:35
Wydział Oświaty i Wychowania_Bia
29.04.2016 11:44
Koordynator w dzielnicy Białołęka
10.06.2016 14:50
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Projekt wydaje się wart uwagi. Pozwala integrować się przedstawicielom różnych pokoleń. Niewielu projektodawców uwzględniło seniorów jako grupę docelową swoich projektów.
    Mieszkaniec1617  15.01.2016 09:17
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany