MIKS (Miejsce Inicjatyw Kulturalno-Sąsiedzkich) czyli nasze lokalne centrum społecznościowe

645
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
267 886 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • inna
  • rozwój lokalny
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
MIKS będzie miejscem międzypokoleniowym, gdzie nie tylko będziemy się rozwijać, szkolić i debatować, przede wszystkim będzie to nasza przestrzeń, w której wspólnie będziemy spędzać czas z rodziną i sąsiadami.
MIKS będzie również miejscem działań projektowych, spotkań i współpracy rozmaitych klubów (seniora, mam, itp.), organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
wynajęty lokal, najlepiej na linii metra
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wynajęty lokal użytkowy, najlepiej na linii metra. Lokal o powierzchni ok. 100 m2. Alternatywą może być także inna, wskazana przez Urząd Dzielnicy Ursynów, lokalizacja, spełniająca poniższe kryteria. Wybór lokalizacji powinien zostać dokonany w drodze ustaleń Urzędu z mieszkańcami Ursynowa, biorąc pod uwagę: - możliwości organizacyjne oraz formalno-prawne, - efektywność kosztową, - dostępność, także dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
MIKS będzie miejscem międzypokoleniowym, gdzie nie tylko będziemy się rozwijać, szkolić i debatować, przede wszystkim będzie to nasza przestrzeń, w której wspólnie będziemy spędzać czas z rodziną i sąsiadami.
MIKS będzie również miejscem działań projektowych, spotkań i współpracy rozmaitych klubów (seniora, mam, itp.), organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
Opis projektu
Cel główny projektu: Aktywizacja kulturalno-społeczno-edukacyjna mieszkańców Ursynowa, w duchu rodzinnej i sąsiedzkiej integracji międzypokoleniowej. Ursynowski MIKS ma działać na zasadach zbliżonych do innych tego typu Miejsc Aktywności Lokalnej działających z powodzeniem na terenie Warszawy, m.in. do:
• PACA 40 na Pradze Południe
• Duży Pokój w Śródmieściu
• Trzy Pokoje z Kuchnią na Białołęce
Wizja: MIKS będzie miejscem międzypokoleniowym, gdzie nie tylko będziemy się rozwijać, szkolić i debatować, przede wszystkim będzie to nasza przestrzeń, w której wspólnie będziemy spędzać czas z rodziną i sąsiadami i często wspólnie się bawić.
MIKS będzie również miejscem działań projektowych, spotkań i współpracy rozmaitych klubów, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
Odbywać się w nim będą m.in. rozmaite spotkania, a także wydarzenia kulturalne i animacje społeczno-edukacyjne (m.in. spotkania i warsztaty rodzinne, spotkania międzypokoleniowe, wykłady interaktywne, klub i wymiana książki, jak również rozmaite imprezy sąsiedzkie).
Jesteśmy przekonane, że MIKS stanie się siedzibą realizacji wielu innowacyjnych projektów o rozmaitej problematyce i zróżnicowanym zakresie działań.
Misja:
• aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej,
• animowanie działań kulturalno-społeczno-edukacyjnych na poziomie lokalnym,
• wspieranie integracji międzypokoleniowej na poziomie lokalnym,
• pobudzanie mieszkańców Ursynowa do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia,
• wspieranie rozwoju i aktywizacja rodzin ursynowskich,
• zapewnienie miejsca do działania dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
Zasady:
• otwartość i innowacyjność,
• tolerancja,
• równość szans,
• przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
• wspólnotowość (tj. wspólna dbałość wszystkich korzystających z MIKS-a o jego rozwój i dbałość o dobro wspólne),
• wzajemność i wymiana (np. herbata – „biorę-przynoszę”),
• współpraca i partnerstwo lokalne,
• godzenie życia osobistego z zawodowym,
• eko-przyjazność.

Nasze hasło: MIKSujemy - osoby, pomysły, działania!
więcej informacji o projekcie w załączniku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Aktualnie brak jest takiego miejsca na Ursynowie, gdzie mogłyby realizować swoje działania organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, co stanowi główną barierę dla działalności i rozwoju ursynowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Istnieje bardzo duża potrzeba powstania miejsca aktywności lokalnej, wielokrotnie artykułowana przez ursynowskie organizacje i grupy nieformalne. Istnienie tego typu miejsca wpisuje się w Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej realizowany w ramach Społecznej Strategii Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
I. Koszty uruchomienia MIKS-a – 84 146,00 zł, w tym:
1. Koszty aranżacji przestrzeni i drobnych prac adaptacyjnych np. malowania ścian (przy tego typu zleceniach preferowani będą wykonawcy z ekonomii społecznej) – 20 000,00 zł,
2. Koszt zakupu wyposażenia – 56 146,00 zł,
3. Koszt zaprojektowania oprawy graficznej MIKS-a: loga, oprawy na facebook-a, wizytówek, folderów informacyjno-promocyjnych oraz aranżacji wnętrza – 8 000,00 zł.

II. Koszty utrzymania MIKS-a – średnioroczny koszt utrzymania wynosi – 183 740,00 zł.

szczegółowy budżet w załączniku.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
267 886,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
najem lokalu wraz z kosztami mediów - 96 000
materiały biurowe oraz drobne artykuły spożywcze - 6 000
abonament telefoniczny - 1 200
wifi - 840
informacja - promocja (np. foldery, ulotki, plakaty) - 500
koordynator zarządzający MIKS-em - 72 000
inne (sprzątanie , awarie) - 7 200
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
183 740,00 zł

Modyfikacje

15.04.2016 15:26
Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany