Zielony Punkt Kontrolny - mapy orientacji sportowej i punkty kontrolne w Wesołej - część druga

892
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wesoła
Stara Miłosna
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
38 500 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada dokończenie rozpoczętego w 2016 roku w lasach wokół Wesołej systemu stałych punktów kontrolnych do orientacji sportowej - Zielonych Punktów Kontrolnych i udostępnienie map, na których te ZPK będą zaznaczone. Beneficjenci to uczestnicy zawodów na orientację; turyści, wędrujący po okolicy; dzieci, uczące się podstaw nawigacji; rodziny, spacerujące po lesie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Stara Miłosna
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszary leśne wokół dzielnicy - część południowa i zachodnia
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt obejmuje tereny leśne w obrębie administracyjnym Dzielnicy Wesoła, będące własnością Skarbu państwa i administrowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, Lasy Państwowe i Mazowiecki Park Krajobrazowy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada dokończenie rozpoczętego w 2016 roku w lasach wokół Wesołej systemu stałych punktów kontrolnych do orientacji sportowej - Zielonych Punktów Kontrolnych i udostępnienie map, na których te ZPK będą zaznaczone. Beneficjenci to uczestnicy zawodów na orientację; turyści, wędrujący po okolicy; dzieci, uczące się podstaw nawigacji; rodziny, spacerujące po lesie.
Opis projektu
Projekt zakłada trzy fazy realizacji; pierwszą jest wykonanie dokładnych map do orientacji sportowej. Stosowana w nich skala (na ogół 1:10 000) pozwala na umieszczenia na mapach praktycznie wszystkich, istotnych informacji o terenie; rzeźby terenu, sieci dróg i ścieżek, rodzaju lasu i poszycia, zabudowy, charakterystycznych obiektów. W Wesołej projekt ZPK na rok 2016 obejmuje już tereny w północno-zachodniej części Starej Miłosny, w Groszówce, Wesołej i Grzybowej). W 2017 roku chcemy uzupełnić ów projekt o mapy i ZPK położne na południe i południowy zachód od Starej Miłosny - by w ten sposób dokończyć "mapowanie" dzielnicy i wyposażenie jej w ZPK.
Na przygotowanych w ramach projektu mapach można wybrać lokalizację Zielonych Punktów Kontrolnych - czyli miejsc, w których ustawione zostaną stałe znaczniki. Są to drewniane słupki wyposażone w tabliczki informacyjne, perforatory (przyrządy do potwierdzania obecności na punktach kontrolnych podczas zawodów), także w logo inwestora - czyli, w tym wypadku, Miasta Stołecznego Warszawy.
Faza druga przewiduje wykonanie samych znaczników oraz zamontowanie ich w uprzednio wybranych miejscach.To pozwoli na organizowanie zawodów, szkoleń i zabaw dla dzieci i młodzieży na całym terenie naszej dzielnicy.
Wreszcie - faza trzecia, czyli udostępnienie projektu mieszkańcom. W tym celu mapy z zaznaczonymi ZPK zostałyby umieszczone w sieci internetowej na wybranych stronach, skąd każdy mógłby sobie dowolną z tych map (lub wszystkie) nieodpłatnie ściągnąć i wydrukować. Po drugie - przy najbardziej popularnych wejściach do lasu zostałyby umieszczone tablice informacyjne, na których znajdowałyby się mapy oraz informacja o samym projekcie. Po trzecie zaś - wydrukowane już mapy mogłyby zostać udostępnione chętnym w wybranych miejscach - na przykład w Urzędzie Dzielnicy czy szkołach podstawowych lub gimnazjach, położonych na terenie dzielnicy.
Projekt nie stwarza problemów pod względem formalnym (własność terenów leśnych); ZPK nie byłyby stawiane na terenach prywatnych. Inicjatywie patronuje Zarząd Główny Lasów Państwowych. Ewentualna zmiana lokalizacji ZPK nie stanowi problemu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wesoła jest dzielnicą, której jednym z największych zasobów są lasy. Nasz projekt pozwala je "oswoić" i nauczyć bezpiecznego poruszania po lesie mieszkańców. Z map mogą korzystać wszyscy - czy to spacerowicze, czy wytrawni turyści. Dokładne mapy to jednak nie tylko pomoc przy spacerach; to także nieoceniona pomoc przy nauce nawigacji dla najmłodszych. Z map i systemu ZPK mogą korzystać szkoły, organizując zajęcia i zawody w orientacji sportowej. ZPK to wreszcie możliwość szkolenia i treningów dla tych, którzy już uprawiają orientację sportową i organizowania zawodów na terenie Wesołej - także w Starej Miłośnie, która do tego rodzaju imprez nadaje się najlepiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przygotowanie i wykonanie map do orientacji sportowej, na których zaznaczone będą ZPK: ok. 5000 PLN/mapa. Przy założeniu, że mapy będą 3 - razem: 19 000 PLN

Przygotowanie i wykonanie stałych punktów kontrolnych - 100/sztuka. Przy założeniu, że ZPK ma być razem 60 - razem: 6 000 PLN

Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych - 2750 PLN/sztuka. Przy założeniu, że tablice będą 3 - razem: 8250 PLN

Prace terenowe przy montowaniu tablic i stałych punktów kontrolnych - 3500 PLN

Udostępnienie projektu (przygotowanie strony internetowej, pliki z ZPK do wydruku, drukowanie map w wersji papierowej do pobrania) - 1750 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
38 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Aktualizacja map - ok. 1500 PLN/rok (aktualizację można przeprowadzać raz na dwa lata, o ile na danym terenie nie trwają intensywne prace leśne czy infrastrukturalne).

Konserwacja i naprawa ZPK - ok. 1000-1200 PLN/rok (tu wiele zależy od tego, czy i w jakim stopniu stałe punkty będą narażone na działania wandali. Bez "pomocy" ze strony ludzi ZPK mogą służyć i 5-10 lat bez konieczności naprawiania).

Konserwacja i naprawa tablic informacyjnych - ok. 1500 PLN/rok (zastrzeżenia - jak wyżej).

Wydruk map papierowych - ok. 300 PLN/rok (mowa o mapach przeznaczonych do pobierania w wyznaczonych punktach).

Obsługa informatyczna zadania - ok. 500 PLN/rok (utrzymywanie i aktualizacja treści w stworzonej na potrzeby projektu stronie internetowej).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
5 000,00 zł

Modyfikacje

13.04.2016 09:22
apylak

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany