Zakątek ciekawej książki dla dzieci w Przedszkolu 330

469
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon C
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
41 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Przygotowanie kącika czytelniczego „Zakątek ciekawej książki” z wykorzystaniem infrastruktury Przedszkola nr 330 oraz organizacja dla dzieci w wieku 2-6 lat 24 „Spotkań z ciekawą książką” czytaną przez pedagogów, opiekunów lub zaproszonych gości.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon C
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Niepodległości 17
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren jest własnością m.st. Warszawy. Projekt będzie realizowany w obiekcie zarządzanym przez Dyrekcję Przedszkola 330. Projekt uzyskał wstępną akceptację Dyrekcji Przedszkola. Teren znajduje się w części dzielnicy, w której przeważa i dynamicznie rozwija się zabudowa mieszkalna, a co za tym idzie wzrasta liczba rodzin z dziećmi na tym obszarze dzielnicy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przygotowanie kącika czytelniczego „Zakątek ciekawej książki” z wykorzystaniem infrastruktury Przedszkola nr 330 oraz organizacja dla dzieci w wieku 2-6 lat 24 „Spotkań z ciekawą książką” czytaną przez pedagogów, opiekunów lub zaproszonych gości.
Opis projektu
Projekt „Zakątek ciekawej książki dla dzieci w Przedszkolu 330” obejmuje:
1. utworzenie we wspólnej sali w łączniku przedszkola kącika czytelniczego „Zakątek ciekawej książki”, na wyposażenie którego składać się będą:
a. 2-3 biblioteczki na książki
b. 6 dużych miękkich puf typu gruszka
c. 4 mniejsze pufy
d. książeczki dla dzieci (wyboru książek dokonają pedagodzy przedszkolni; na potrzeby biblioteczki udostępnione mogą zostać za zgodą dyrekcji również zasoby przedszkola)
2. organizację dwa razy w miesiącu otwartych dla wszystkich dzieci z Mokotowa w wieku 2-6 lat „Spotkań z ciekawą książką”, podczas których dzieci będą słuchały książek czytanych przez opiekunów, pedagogów lub ciekawych gości, którzy mogliby dodatkowo opowiedzieć dzieciom o swoich pasjach i zawodach. Pożądanymi gośćmi byłyby osoby wykonujące podziwiane przez dzieci zawody jak np. strażak, policjant, lekarz, malarz, biolog, pedagog, aktor. Ze spotkań można uczynić również okazję do integracji międzypokoleniowej, a wśród zaproszonych gości mogą znaleźć się seniorzy z aktywnych na terenie Warszawy i Mokotowa Uniwersytetów III Wieku.
Za organizację spotkań odpowiedzialna może być dyrekcja placówki. Inicjator projektu otrzymał akceptację dla koncepcji projektu i ewentualnego zaangażowania personelu placówki ze strony dyrekcji placówki.
Uzasadnienie realizacji projektu
Za realizacją przedmiotowego projektu przemawiają:
1. wypracowanie w rodzinach nawyku codziennego czytania dzieciom,
2. wspieranie rodzin z terenu Mokotowa w kształtowaniu osobowości i charakteru dzieci oraz tworzeniu potencjału intelektualnego młodego człowieka,
3. uzupełnienie luki w ofercie kulturalnej dzielnicy dedykowanej rodzinom z małymi dziećmi,
4. zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla rodzin z dziećmi w rejonie C dzielnicy Mokotów,
5. stworzenie ogólnodostępnego miejsca na terenie dzielnicy do integracji międzypokoleniowej,
6. możliwość wykorzystania infrastruktury i zasobów placówki oświatowej dla ogółu najmłodszych mieszkańców Mokotowa,
7. organizacja dzieciom ciekawego czasu wolnego,

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacowany budżet projektu:
Lp Rodzaj nakładów Koszt brutto
1. Biblioteczka (2-3 szt) 5 000,00
2. Worki sako duże (6 szt.) 1 200,00
3. Pufy (8 szt.) 800,00
4. Książki 5 000,00
5. Wykładzina 60 m2 5 000,00
6. Szafki/stojaki na ubrania 500,00
5. Koszt organizacji 1 spotkania:
1. koszty utrzymania obiektu (oświetlenie, ogrzanie, sprzątanie) ok. 200 zł
2. koszty osobowe organizacji i nadzoru nad spotkaniem (7 osobogodzin) – ok. 500 zł
3. koszty osoby zaproszonej – 200 zł (o ile wystąpią) 21 600,00
(dla 24 spotkań)
6. Projekt i druk ulotek oraz inne działania marketingowe związane z promocją „Spotkania z ciekawą książką”. 2 000,00
SUMA 41 100,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
41 100,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany