Otwarcie placu zabaw wśród modrzewiowego zagajnika przy Przedszkolu nr 330

471
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon C
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
413 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt obejmuje wymianę zabawek na istniejącym placu zabaw na terenie ogrodu przy Al. Niepodległości 17 w celu udostępnienia dzieciom placu zabaw spełniającego najnowsze normy bezpieczeństwa, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Projekt zakłada ponadto rewitalizację nawierzchni trawiastej ogrodu w celu wzmocnienia roli ogrodu jako zielonej enklawy dla otaczającego osiedla.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon C
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Niepodległości 17
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren jest własnością m.st. Warszawy. Budynek przedszkola i przylegający do niego duży ogród znajdują się na ogrodzonym terenie, wśród osiedlowych bloków (w większości bloki z wielkiej płyty). Ogród przedszkolny jest niewątpliwie ogromnym atutem przedszkola. Tworzy również oazę zieleni dla przyległego osiedla. Rejon C dzielnicy jest jednym z ubożej wyposażonych w place zabaw rejonem dzielnicy Mokotów. Tymczasem we wschodniej części tego rejonu dynamicznie rozwijane jest budownictwo mieszkalne (od linii ul. Puławskiej) i z roku na rok osiedla się tam coraz więcej rodzin z małymi dziećmi. W najbliższej okolicy brak jest placów zabaw spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa, aktywizujących dzieci do czynnego uprawiania sportu i podejmowania wyzwań, w szczególności z uwzględnieniem atrakcji/rozwiązań dedykowanych dzieciom 4-6 letnim oraz dzieciom z niepełnosprawnością ruchową.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje wymianę zabawek na istniejącym placu zabaw na terenie ogrodu przy Al. Niepodległości 17 w celu udostępnienia dzieciom placu zabaw spełniającego najnowsze normy bezpieczeństwa, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Projekt zakłada ponadto rewitalizację nawierzchni trawiastej ogrodu w celu wzmocnienia roli ogrodu jako zielonej enklawy dla otaczającego osiedla.
Opis projektu
Projekt rewitalizacji ogrodu zakłada:
1. Otwarcie ogrodu dla dzieci z otaczającego osiedla i Mokotowa po godzinach pracy przedszkola (godziny popołudniowe, weekendy, dni wolne, okres wakacyjny) oraz podczas dni otwartych i pikników rodzinnych organizowanych przez kadrę przedszkola. Warunki korzystania z placu zabaw określone zostaną w szczegółowym regulaminie i uzgodnione z Dyrekcją placówki. Koncepcja uzyskała wstępną akceptację Dyrekcji placówki.
2. Zakup nowych, bezpiecznych zabawek zachęcających dzieci do ruchu i wspierających rozwój motoryczny dzieci w różnym wieku, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych:
A. w strefie 1 ogrodu:
i. dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych zestawu zabawowego składającego się co najmniej ze zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, zabawki typu kółko-krzyżyk, tablicy do rysowania, elementu do ćwiczeń typu pajęczyna, bezpiecznego podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych, drabinek
ii. bujaka sprężynowego
iii. bujaka kubełkowego
iv. bujaka wagowego
v. zestawu zabawowego imitującego pojazd
vi. kosza do gry w koszykówkę
vii. bramki do gry w piłkę nożną
viii. 2 ławek ogrodowych
B. w strefie 2 ogrodu:
i. zestawu zabawowego składającego się z co najmniej jednego tunelu, równoważni, pomostu wiszącego, przejścia linowego, pomostu, portalu wspinaczkowego, kociego grzbietu, rurki strażackiej, spirali, drabinki, wejścia linowego, dwóch ścianek wspinaczkowych, 3 zjeżdżalni, ścianki linowej typu pajęczyna, ścianki sprawnościowej, belki z uchwytami, drabinki poziomej, komina linowego, zestawu do gry w kółko i krzyżyk
ii. bujaka dla 4 dzieci z grą
iii. tablicy do rysowania
iv. kosza do gry w koszykówkę
v. bramki do gry w piłkę nożną
vi. huśtawki
vii. 2 ławek ogrodowych
3. Rewitalizację nawierzchni ogrodu przedszkola przy założeniu utrzymania na jak największej części ogrodu nawierzchni trawiastej:
a. urządzenie/rewitalizacja trawnika w całej strefie placów zabaw
b. położenie bezpiecznej powierzchni przerostowej w części niezbędnej do zapewnienia dzieciom bezpiecznej zabawy pod zabawkami, zgodnie z obowiązującymi obecnie normami dla placów zabaw
c. likwidacja części piaskownicy w strefie 1 ogrodu
d. przygotowanie nowych ścieżek komunikacyjnych na terenie ogrodu.
Uzasadnienie realizacji projektu
1. udostępnienie ogrodu poza godzinami pracy placówki
2. zwiększenie dostępności nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw w rejonie C dzielnicy Mokotów
3. uzupełnienie luki w ofercie infrastruktury publicznej dedykowanej dzieciom niepełnosprawnym
4. chęć i konieczność krzewienia zamiłowania do ruchu i regularnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu już wśród najmłodszych dzieci
5. zgodna ze strategią Miasta rewitalizacja zdegradowanych części dzielnicy, w szczególności wśród osiedli z tzw. wielkiej płyty
6. możliwość wykorzystanie potencjału infrastruktury publicznej dla ogółu mieszkańców, (rodzin z małymi dziećmi)
6. dążenie do zwiększenia atrakcyjności osiedla i dzielnicy również jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców
7. utrzymanie enklawy zieleni w rejonie C dzielnicy Mokotów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacowany budżet projektu:
Lp Pozycja w budżecie Koszt brutto
1. Zestaw zabawowy (strefa 1) 35 000,00
2. Zestaw zabawowy z drabinką poziomą (strefa 1) 10 000,00
3. Bujak sprężynowy (strefa 1) 1 500,00
4. Bujak kubełkowy (strefa 1) 2 000,00
5. Bujak wagowy (strefa 1) 2 000,00
6. Ławka ogrodowa – 3 szt. (strefa 1) 3 000,00
7. Huśtawka podwójna (strefa 2) 3 000,00
8. Zestaw zabawowy (strefa 2) 70 000,00
9. Bujak z grą (strefa 2) 2 000,00
10. Ławka ogrodowa – 3 szt. (strefa 2) 3 000,00
11. Tablica/Kosz do gry w koszykówkę (strefa 1 i strefa 2) 1 500,00
12. Bramki do gry w piłkę nożną (strefa 1 i strefa 2) 1 500,00
13. Tablica do rysowania (strefa 2) 1 500,00
14. Projekt ogrodu 12 000,00
15. Rewitalizacja trawnika 20 000,00
16. Powierzchnia przerostowa pod zabawki (strefa 1) 40 000,00
17. Nawierzchnia sztuczna pod zabawki (strefa 2) 100 000,00
18. Wymiana ścieżek na ciągach komunikacyjnych lub zmiana ich przebiegu 20 000,00
19. Montaż zabawek 80 000,00
20 . Inne prace (w tym rozebranie piaskownicy) 5 000,00
SUMA 413 000,00

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
413 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
W związku z udostępnieniem projektu dla dzieci spoza przedszkola podczas pikników rodzinnych, dni otwartych czy w okresie letnim projekt będzie generował dodatkowe koszty związane z zapewnieniem nadzoru nad terenem oraz sprzątaniem terenu. Roczne koszty bieżące z tego tytułu szacowane są na poziomie ok. 10 tys. zł rocznie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci niezbędne będą również okresowe konserwacje czy bieżące remonty w wysokości ok. 3 tys. zł/rok.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
13 000,00 zł

Modyfikacje

15.01.2016 19:07
Autor projektu
25.02.2016 06:43
Autor projektu
25.02.2016 06:57
Autor projektu
16.03.2016 14:18
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
25.03.2016 10:45
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
11.05.2016 18:24
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany