Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego

2099
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon D
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
249 100 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 1238 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Dosypanie piasku na plażę.
Utwardzenie żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka.
Działania ochronne dla zwierząt i roślin.
Rejsy łódkami, wycieczki i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów i rodzin.
Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie.
Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
18.01.2019 16:06

W ramach projektu dosypano i rozprowadzono piasek na plaży, utwardzono żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka. Odbudowano naturalny drzewostan łęgowy i grądowy poprzez nasadzenie i pielęgnację sadzonek drzew i krzewów. Zabezpieczono nowe nasadzenia przed zgryzaniem oraz drzewa rosnące nad wodą przed bobrami. Usunięto nadmiar gatunków obcych o cechach inwazyjnych dla rodzimej roślinność. Zbudowano stojące karmniki dla ptaków i paśnik dla saren. Dokonano przeglądu, konserwacji i czyszczenia budek lęgowych dla ptaków i pływającej platformy lęgowej dla rybitw. Zorganizowano cykl wycieczek dla mieszkańców. Zainstalowano kosze na śmieci. Zatrudniono strażnika Jeziorka Czerniakowskiego.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon D
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, wraz z otuliną (ul.: Wolicka, Czerniakowska, Gołkowska, Statkowskiego, Jeziorna, Augustówka, Antoniewska)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, wraz z otuliną Projekt jest realizowany w 100% na terenie należącym do m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dosypanie piasku na plażę.
Utwardzenie żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka.
Działania ochronne dla zwierząt i roślin.
Rejsy łódkami, wycieczki i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów i rodzin.
Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie.
Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego.
Opis projektu
Ogłoszenie otwartego konkursu dla NGO na powierzenie zadania publicznego:

1. Dosypanie 100 ton piasku na plażę i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarpy
2. Utwardzenie żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka: ok 4 km
3. Działania ochronne dla zwierząt i roślin:
- przywracanie naturalnych łąk poprzez zabiegi agrotechniczne na ok. 10 ha nieużytków
- odbudowę naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie ok. 500 szt. sadzonek drzew i krzewów
- zabezpieczenie nowych nasadzeń przed zgryzaniem oraz ok. 100 szt. drzew rosnących nad wodą przed bobrami
- zapobieganie monotypizacji krajobrazu, poprzez usuwanie nadmiaru gatunków obcych o cechach inwazyjnych dla rodzimej roślinności
- budowa 6 szt. stojących karmników dla ptaków i paśnika dla saren
- konserwacja i czyszczenie już zainstalowanych 36 budek lęgowych dla ptaków i pływającej platformy lęgowej dla rybitw
5.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:
- rejsy łódkami 50 h
- wycieczki 50 h
- warsztaty (min. ceramika, wiklina, plastyka, etnologia) 50 h
7. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:
- instalacja 48 koszy na śmieci
- bieżące utrzymanie czystości terenu
- usuwanie odpadów i elementów niepotrzebnej infrastruktury technicznej (stare ogrodzenia, nieczynnej kanały, słupy, elementy żelbetowe, wysypiska, meliny itp.)
- wywóz odpadów
8. Powołanie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB.
9. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
10. Projekt i druk mapy formatu A2 w nakładzie 4000 szt.
Uzasadnienie realizacji projektu
Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie wymaga podniesienia standardu infrastruktury i zadbania o przyrodę ze względu na:
- wyjątkowy walor największego zbiornika wodnego Warszawy
- ogromne deficyty obszaru
- wielki potencjał edukacyjny o randze ogólnomiejskiej
- stan skrajnego zagrożenia

Wieża widokowa będzie wielką atrakcją rezerwatu.
Erozja brzegu na plaży wymaga powstrzymania i dowiezienia piasku.
Aby zapobiec pożarom należy wykaszać nieużytki.
Sprzątnięcie wysypisk śmieci i ustawienie WC jest konieczne.
Aby powrócił las należy dosadzić drzewa i ochronić przed bobrami i pożarami.
Realizacja działań edukacyjnych i etnologicznych podniesie poziom kultury użytkowników.
Wydanie mapy, albumu utrwali osiągnięty efekt.
Strażnik jest gwarancją skuteczności projektu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Dosypanie 100 ton piasku na plażę: 5 000 zł
2. Utwardzenie żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka: ok 4 km : 80 000 zł
3. Działania ochronne dla zwierząt i roślin:
- przywracanie naturalnych łąk poprzez zabiegi agrotechniczne na ok. 10 ha nieużytków: 10 000 zł
- odbudowę naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie i pielęgnację ok. 500 szt. sadzonek drzew i krzewów: 12 500 zł
- zabezpieczenie 500 nowych nasadzeń przed zgryzaniem oraz ok. 100 szt. drzew rosnących nad wodą przed bobrami: 7500 zł.
- zapobieganie monotypizacji krajobrazu, poprzez usuwanie nadmiaru gatunków obcych o cechach inwazyjnych dla rodzimej roślinności: 5 000 zł
- budowa 6 szt. stojących karmników dla ptaków i paśnika dla saren: 10 500 zł
- przegląd, konserwacja i czyszczenie 36 budek lęgowych dla ptaków i pływającej platformy lęgowej dla rybitw 1800 zł
4.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:
- rejsy łódkami 50 h: 32 500 zł
w tym:
a. wypożyczenie łódek i sprzętu ratunkowego (koła, kamizelki, rzutki) 50 h x 200 zł = 10 000 zł
b. zatrudnienie dwóch przewodników: 50 h x 150 zł x 2 os = 15 000 zł
c. obstawa WOPR: 50 h x 150 zł = 7500 zł
- wycieczki 50 h - zatrudnienie przewodnika: 50 h x 150 zł = 7500 zł
5. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:
- instalacja 48 koszy na śmieci: 48 szt, x 200 zł = 9600 zł
- bieżące utrzymanie czystości terenu rezerwatu 9600 zł
- wynajem i serwis wc: 4 szt.= 12 000 zł
- usuwanie odpadów i elementów niepotrzebnej infrastruktury technicznej (stare ogrodzenia, nieczynnej kanały, słupy, elementy żelbetowe, wysypiska, meliny itp.) oraz
wywóz odpadów 20 000 zł
6. Zatrudnienie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB. 14 600 zł
7. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 3000 zł
8.. Projekt i druk mapy formatu A2 w nakładzie 4000 szt. 8000 zł
RAZEM 249 100,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
249 100,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
opróżnianie koszy na śmieci,
sprzątanie terenu
konserwacja infrastruktury
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
40 000,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

11.05.2016 20:16
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Dlaczego projekt jest nie skończony?
  Nie ma ławek? Właściwie nie ma koszy
  Dalej jest bałagan i śmieci nad Jeziorkiem.
  Fundacja Ja Wisła zupełnie się nie sprawdza - wzięli pieniądze i nic nie robią....
  Mieszkaniec2677  03.02.2016 09:20
  • Szanowna Pani

   Wbrew temu co Pani pisze, projekt został zrealizowany prawidłowo.
   Wywieźliśmy przeszło 170 ton odpadów.
   Zainstalowaliśmy 17 koszy na śmieci i 12 ławek z kłód (trwa ich docinanie ze względu na awarię piły). Została wyznaczona ścieżka edukacyjna wokół jeziorka. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych. Oznakowaliśmy tablicami rezerwat i most. Niewielkie opóźnienia są na bieżąco uzupełniane.

   Relacja z realizacji projektu jest dostępna tu:
   https://www.facebook.com/JeziorkoCzerniakowskie2015/

   Przemek Pasek
   Fundacja Ja Wisła
   Mieszkaniec1345  11.02.2016 12:52 Autor projektu
 • Ogólnie pomysł ciekawy. Natomiast nie jestem przekonany czy jest potrzebne 48 koszy, gdy 17 już stoi. Może powinny być tylko przy ławkach. I czy aż tyle środków powinno być przeznaczone na utrzymanie czystości. Może warto w ramach projektu edukować użytkowników/gości rezerwatu, żeby nieco bardziej o tę czystość zadbali. Ten sam dylemat co np. na Skarpie Ursynowskiej: czy aktywiści mają sprzątać za innych, którzy tym chętniej śmiecą (bo jest ktoś kto dba żeby i tak było przyjemnie i czysto) ... Przypomina mi się niegdysiejsza rozmowa z pracownicą pewnego nadleśnictwa, która wskazywała, że w ich lasach (w miejscach wypoczynkowych, przy wiatach, parkingach leśnych) nie ma koszy, bo ludzie chętniej wywożą śmieci do lasu. Uznałem to wtedy za absurd, ale jednak z czasem dostrzegłem w tym pewien sens, niestety...
  Mieszkaniec879  18.02.2016 16:09
  • Moim zdaniem potrzebne jest jeszcze 148 koszy, ponieważ gdy kosze są, przynajmniej 50% odpadów trafia do koszy, a łatwiej jest wymienić worek niż zbierać potłuczone szkło z wody... cos o tym wiem, wywieźliśmy z nad Jeziorka 170 ton odpadów w 2015 r. Ale w tym temacie roboty jest jeszcze huk, proszę się przespacerować ul. Koloryczną przy działkach, na granicy rezerwatu, lub ul. Wolicką. Dopóki nie zlikwidujemy tych karygodnych wysypisk, rejony te będą omijane szerokim łukiem przez ludzi szukających odpoczynku i kontaktu z przyrodą. Jeziorko Czerniakowskie to wyjątkowy ekosystem o olbrzymim potencjale edukacyjnym i wyjątkowo zaniedbany. Budżet Partycypacyjny to dziś jedyna szansa na działania dla ratowania Jeziorka. Problem z tymi co przywożą śmieci jest duży, ale kilku z tych typów już skutecznie w minionym roku nauczyliśmy porządku. Działania bezpośrednie strażnika rezerwatu z trzema osobami złapanymi na gorącym uczynku, przyniosły zadziwiająco skuteczny skutek. Udało się tych typów złapać, bo trzymaliśmy rękę na pulsie. Przy okazji: daję 100 zł za info o tym kto wyrzuca glazurę przy ul. Goczałkowickiej
   Przemek Pasek
   503 099 975
   Mieszkaniec1345  23.02.2016 00:25 Autor projektu
 • Głosowałam na ten projekt. A teraz żałuję. Wokół jeziorka panuje nadal bałagan, śmieci, brud. Dorzucono jeszcze paskudne kłody, nie wiadomo po co? Pieniądze złe wykorzystane.
  Powinny być przedstawiane wizualizacje projektów, aby było wiadomo na co się głosuje.
  Opisy są bardzo zwodnicze. Nigdy nie poparłabym tego projektu, gdybym wcześniej widziała jego wizualizację.
  Mieszkaniec5245  15.06.2016 19:29
 • Mnie również nie podoba się realizacja tego projektu. Kłody - ławki są do niczego. Ani to ładne, ani wygodne. Napisy na tablicach informacyjnych zmywa deszcz, ponieważ są umieszczone poziomo.
  Teksty na nich nieciekawe, a czcionka fatalna. Wokół jeziorka dalej jest brudno. Wiklinowe kosze na śmieci wypuściły pędy i zaczynają rosnąć. Może to tak miało być? Jestem na nie.
  Mieszkaniec3246  22.06.2016 16:06
 • Powinny być prezentowane wizualizacje projektów do realizacji.
  Głosujemy na projekt, a potem jesteśmy rozczarowani, bo inaczej wygląda niż wynikałoby z opisu.
  Mieszkaniec11501  03.09.2017 09:45
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany