Miasteczko Ruchu Drogowego

510
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
286 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Miasteczko RD to miniatura elementów drogowych z ulicami , skrzyżowaniem, rondem oraz znakami. Wszystko po to aby odwzorować rzeczywiste warunki ruchu drogowego. Dzięki zabawie w miasteczku, dzieci i młodzież w łatwy i bezpieczny sposób pozna podstawy bezpiecznego zachowania się na drodze a dyrektorzy szkół zyskali by miejsce do egzaminowania na KR.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren w parku im. R. Kozłowskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren ogólnodostępny
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Miasteczko RD to miniatura elementów drogowych z ulicami , skrzyżowaniem, rondem oraz znakami. Wszystko po to aby odwzorować rzeczywiste warunki ruchu drogowego. Dzięki zabawie w miasteczku, dzieci i młodzież w łatwy i bezpieczny sposób pozna podstawy bezpiecznego zachowania się na drodze a dyrektorzy szkół zyskali by miejsce do egzaminowania na KR.
Opis projektu
Projekt miasteczka ruchu drogowego zakłada realizację inwestycji w miejscu istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej po jego wcześniejszej rozbiórce. Projekt ciągów komunikacyjnych będzie tak wykonany by maksymalnie wykorzystać dostępny teren i zminimalizować ewentualne nakłady. Nieunikniona będzie budowa ścieżek dostosowanych do wymogów ruchu rowerowego. Projekt zakłada wykonanie(w dostosowaniu do możliwości terenowych):
1 utwardzenie planowanych ścieżek rowerowych,
2 zbudowanie ronda,
3 wykonanie przejazdów,
4 namalowanie znaków poziomych,
5 zakupienie tablic znaków pionowych,
6 wykonanie elementów toru sprawnościowego.
Miasteczko ruchu drogowego musi zawierać co najmniej:
1. Skrzyżowania różnego rodzaju:
a) równorzędne,
b) drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną,
podporządkowane,
c) o ruchu okrężnym,
d) z sygnalizacją świetlną,
e) z tzw. łamanym pierwszeństwem (oznakowanie T-6a/T-6c)
2. Drogi jednokierunkowe i dwukierunkowe o jednym i dwóch pasach ruchu
|w każdym kierunku
3. Chodnik/i wraz z przejściami dla pieszych o ruchu niekierowanym, w tym jedno
na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu w danym kierunku
4. Ścieżkę/i rowerowe wraz z przejazdami rowerowymi o ruchu niekierowanym
oraz pas rowerowy ze śluzą rowerową
5. Oznakowanie pionowe w postaci znaków związane z odpowiednią infrastrukturą
drogową:
a) wszystkie znaki ostrzegawcze.
Stojaki na rowery i ławki.
Uzasadnienie realizacji projektu
Powstanie MRD jest wynikiem potrzeb jakie wynikają z potrzeby umiejętności jazdy na rowerze, znajomości przepisów ruchu drogowego . Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego występują podczas realizacji planów wychowawczych, wychowania komunikacyjnego oraz podczas zdobywania karty rowerowej. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, które odbywały by się tymczasowych ścieżkach rowerowych, a nabywane umiejętności były trwałe i z powodzeniem
podnosiły bezpieczeństwo dzieci na drodze. Tego typu lekcje w znaczący sposób podnosiły by atrakcyjność i efektywność nauczania zasad ruchu drogowego, stwarzały możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Powstałe miasteczko ruchu drogowego stworzy miejsce do sprawdzenia umiejętności na kartę rowerową.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budowa miasteczka ruchu drogowego;
Projekt – 20 000 zł
Projekt oraz wykonanie instalacji en. dla sygnalizacji –15 000 zł
Przygotowanie terenu pod nawierzchnię bitumiczną, roboty ziemne - 20 000 zł
Położenie nawierzchni bitumicznej, wypełnienie terenu między uliczkami z montażem oświetlenia solarnego - 100 000 zł
Postawienie niskiego ogrodzenia, zainstalowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych. małej architektury sterowania - 130 000 zł
Oznakowanie graficzne zgodne z systemem opracowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej - 1 000 zł,
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
286 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Sprzątanie, przeglądy, konserwacje, energia
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Modyfikacje

09.06.2016 10:39
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Ten sam projekt złożyła Pani na tę samą lokalizację rok temu i nie przeszedł on do realizacji. Podobno tę lokalizację wskazał Pani wtedy Burmistrz Dzielnicy. Czy w takim razie przez ten rok starała się Pani o uzyskanie u Burmistrza zapewnienia, że wystąpi do Pani Prezydent Miasta st. Warszawy o fundusze na ten cel? Albo czy próbowała Pani ubiegać się o środki/współfinansowanie swojego Miasteczka Ruchu Drogowego w MSWiA, skoro Pani Miasteczko miałoby spełniać te wytyczne? Może nie potrzeba do tego projektu angażować środków z Budżetu Partycypacyjnego, skoro są inne sposoby zrealizowania takiego projektu. Pytania te zadałabym Pani na spotkaniu dyskusyjnym 27 lutego, gdyby Pani na nie przyszła, ale była Pani nieobecna mimo wyznaczenia Pani tego terminu.
    Hanna Wróbel  19.05.2016 17:38
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany