Sport dla wszystkich

1888
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Północ
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
46 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 314 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt „Sport dla wszystkich ” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów sportowych. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.01.2018 19:27
Zajęcia w ramach pomysłu zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego odbywały się od 15 maja do 2 listopada 2017 r. na terenie DOSiR-u przy ul. Jagiellońskiej 7 oraz na terenie Parku Praskiego.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga-Północ

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
DOSIR Jagiellońska 7
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
DOSIR ul. Jagiellońska 7
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt „Sport dla wszystkich ” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów sportowych. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.
Opis projektu
Projekt „Sport dla wszystkich” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej . Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Sali Sportowej oraz jej wykorzystanie do zajęć. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów oraz trenera. Przewiduje się realizację zadania przez 2 osoby szkolące w grupach dzieci młodzieży i ew. seniorów oraz jedną w grupach dorosłych. Umożliwi to bardziej bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego.
Uzasadnienie realizacji projektu
„Sport dla wszystkich. realizowany będzie w ramach współpracy społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów i trenerów oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Praga Północ. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję sportu powszechnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szczegółowy Kosztorys do Projektu zawarty jest w Załączniku nr 1.

Obejmuje on takie elementy jak:

1. opłaty za wynajem sali
2. opłaty za trenera/ instruktorów
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
46 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

22.01.2016 12:51
Koordynator w dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany