Warsztaty przygotowania do pracy

2219
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Karolina Wiśniewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
28 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Uruchomienie darmowego cyklu warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy. Projekt zakłada zatrudnienie na umowę cywilno-prawną 2 wykwalifikowanych pracowników, prowadzących cykle warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy, zwłaszcza pierwszej pracy. Każdy z 10 cykli pomógłby 10-20 osobom w pozyskaniu zdolności niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy o pracę.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Jednostki podległe pod Urząd Dzielnicy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uruchomienie darmowego cyklu warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy. Projekt zakłada zatrudnienie na umowę cywilno-prawną 2 wykwalifikowanych pracowników, prowadzących cykle warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy, zwłaszcza pierwszej pracy. Każdy z 10 cykli pomógłby 10-20 osobom w pozyskaniu zdolności niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy o pracę.
Opis projektu
Projekt polega na zatrudnieniu na umowę cywilno-prawną 2 wykwalifikowanych pracowników, którzy przygotowaliby program Warsztatów a następnie przeprowadzili cykle dwudniowych warsztatów z zakresu przygotowania do podjęcia pracy. Warsztaty odbywałyby się cyklicznie przez 8 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy wakacji (lipiec, sierpień) oraz ferii zimowych (styczeń, grudzień). Zajęcia by się odbywały popołudniami, po godzinie 14 przez 4-6 godzin w zależności od wybranej przez realizatorów formy zajęć. W jednym cyklu zajęć uczestniczyłoby 10-20 osób po uprzednim zgłoszeniu na przygotowanym wcześniej formularzu zgłoszeniowym.
Warsztaty obejmowały by następujące zagadnienia:
- Pisanie życiorysu (CV);
- Pisanie listu motywacyjnego;
- Autoprezentację, w tym dykcja i mowa ciała;
- Podnoszenie samooceny;
- Radzenie sobie ze stresem;
- Rozmowa o pracę;
- Wymagania pracodawców;
- Pojęcia mobbingu, molestowania seksualnego w środowisku pracy;
- itp.
Zatrudnieni na umowę cywilno-prawną w ramach projektu pracownicy przygotowaliby komplet materiałów szkoleniowych, przeprowadzili zajęcia, w tym przedstawiliby prezentacje i/lub filmy szkoleniowe. Osoby te musiałaby wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu kursów o podobnym charakterze, na przykład certyfikaty coacha, trenera interpersonalnego itp.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie Dzielnicy nie jest zapewniona dostateczna forma pomocy w przygotowaniu do podjęcia pracy, zwłaszcza młodzieży ani osobom niepełnoletnim, chcącym podjąć pracę sezonową. Taka pomoc jest jak podanie przysłowiowej wędki biednemu, która pomoże mu zapewnić start w trudnej sytuacji życiowej, w tym powrocie do pracy po długim okresie bezrobocia, lub pobycie w domu i wychowywaniu dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
10 000 zł Koszt materiałów (50zł x 10 cykli x 20 osób na warsztatach)
9 000 zł Koszt pracownika (czas przygotowania planu warsztatów, materiałów + realizacja warsztatów
10 cykli x 2 dni x 6 godzin);
9 000 zł Koszt drugiego pracownika (analogicznie do powyższego);
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
28 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

14.03.2016 00:02
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Po konsultacjach z odpowiednimi jednostkami w Dzielnicy projekt wycofuję z formuły Budżetu Partycypacyjnego 2017. Sam projekt w ramach jednego z programów m.st. Warszawy będzie możliwy do zrealizowania jeszcze w 2016 roku w nieco zmienionej formule.
    Karolina Wiśniewska  04.04.2016 16:40 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany