Zielona Targowa

564
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Północ
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
575 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 317 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.12.2021 13:33

Wszystkie składowe elementy projektu zostały zrealizowane stan na 22.12.2021

12.10.2021 Wykonawca robót - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg rozpoczął realizację ropłytowań w terenie. Po zakończeniu wymiany nawierzchni i wypełnieniu mi ziemia urodzajną rozpocznie się etap nasadzeń. Umowa z wykonawcą nasadzeń została podpisana. Planowane zakończenie robót - listopad 2021 


W trosce o jak najlepsze zrealizowanie zadania, na początku 2017 r. zostało rozesłane zapytanie do jednostek miejskich o wytyczne do projektu. Zebrano opinie, a następnie dwukrotnie przeprowadzono zapytanie ofertowe, jednak nie udało się wybrać wykonawcy. Wykonanie projektu nasadzeń zostało uwzględnione w przetargu ZZW "Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie". Odbyły się konsultacje społeczne, w których zapytaliśmy mieszkańców jak powinna wyglądać nowa Targowa. Więcej informacji o konsultacjach: https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zmienmy-ulice-targowa-jagiellonska-i-al-solidarnosci.

ZZW odebrało koncpecję aranżacji oraz pojekt wykonawczy nasadzeń ul. Targowej. 

W 2019 r. posadzono drzewa i krzewy w pasie drogowym, w lipcu ZZW wystąpił do Mazowicekiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na wykonanie nasadzeń w rozpłytowanych misach w chodniku, do 1.09.2020 r. ZZW nie otrzymał odpowiedzi. Dopiero po uzyskaniu zgody jest mozliwość zamówienia wykonania dokumentacji uzgodnienia oraz rozpłytowania i posadzenia drzew.  

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Targowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Północnopraski odcinek ulicy Targowej (od linii kolejowej do Al. Solidarności).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.
Drzewa byłyby posadzone w miejscach, na które pozwoliłaby istniejąca infrastruktura podziemna ulicy. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są obecnie powszechnie stosowane.

Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, klon srebrzysty, platan klonolistny, katalpa). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Żywopłoty lub bluszcz mógłby zostać posadzony wzdłuż płotków (ekranów) ciągnących się wzdłuż torów tramwajowych. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, runianka japońska 'Green Carpet’, irga ‘Dammera Major’).

Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Targowej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku, np. przed wejściem do Muzeum Warszawskiej Pragi.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Targowej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Drzewa, krzewy, a nawet kwiaty zamknięte w donicach, a nie posadzone bezpośrednio do gruntu wydają się rozwiązaniem prowizorycznym. Donice niewiele różniące się od poustawianych obok koszy na śmiecie, stanowi obecnie istotny "wystrój" ulicy Targowej. Należy docelowo usunąć.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Targowej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Targowej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Targowej - 100 000,00 zł
Przygotowanie projektu wykonawczego - 120 000,00 zł
Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie ul. Targowej w małą architekturę, np. ławki, kosze – 355 000 zł
Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Targowej.


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
575 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury - 120 tys.rocznie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
120 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

15.03.2016 16:07
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
31.05.2016 10:32
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Zachęcam do śledzenia profilu projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/ZielonaTargowa
  Grzegorz Walkiewicz  22.01.2016 11:05 Autor projektu
 • TAK. Rewelacyjny pomysł!!!
  Mieszkaniec2495  23.01.2016 23:27
 • O projekcie można przeczytać na stronie internetowej TVN Warszawa: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-slupkow-zywoploty-na-przystankach-bluszcz,191069.html
  Grzegorz Walkiewicz  03.02.2016 03:49 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany