Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

622
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Bielany
Wrzeciono, Młociny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
76 436 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 347 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Cel projektu zakłada zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w PPP nr 10 nieodpłatnej terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających różnorodne problemy rozwojowe.
W Polsce terapia Tomatisa jest prowadzona głównie na rynku komercyjnym . Wysokie koszty leczenia ograniczają dostęp dzieci bielańskich do korzystania z niej.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
12.03.2019 12:05

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt do prowadzenia nieodpłatnej terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających różnorodne problemy rozwojowe

Jednostka odpowiadająca za realizację: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wrzeciono, Młociny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10
ul. Wrzeciono 24
01-963 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 jest zlokalizowany na parterze, przy ulicy Wrzeciono 24. Siedziba oddana do użytku w 2012 roku po kompleksowym remoncie i adaptacji na potrzeby placówki. Zajmuje 500 m². Komfort lokalu zapewniają przestronne i estetyczne wnętrza, praktycznie urządzone i wyposażone stosownie do specyfiki funkcjonowania. Poradnia jest w pełni przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Dogodność lokalizacji, bliskość środków komunikacyjnych, ułatwia dostęp do usług poradni dzieciom/uczniom i rodzicom.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Cel projektu zakłada zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w PPP nr 10 nieodpłatnej terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających różnorodne problemy rozwojowe.
W Polsce terapia Tomatisa jest prowadzona głównie na rynku komercyjnym . Wysokie koszty leczenia ograniczają dostęp dzieci bielańskich do korzystania z niej.
Opis projektu
Projekt jest adresowany do dzieci przedszkolnych i szkolnych, również ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. Jego celem jest wieloaspektowe wspomaganie rozwoju służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Zakup i zastosowanie w pracy z dziećmi, sprzętu do terapii Metodą Tomatisa daje możliwość terapii ujawnianych zaburzeń rozwojowych i stwarza większe szanse na pokonywanie trudności szkolnych. Problemy z uwagą słuchową jak pokazują szacunkowe wyniki analiz w poradni stanowią istotną przyczynę niepowodzeń szkolnych, szczególnie u progu nauki. Mogą to być problemy z analizą i syntezą słuchową wyrazów, problemy z czytaniem i pisaniem, dyslalia, alalia ekspresywna, jąkanie, zaburzenia głosu (głos matowy i zacichający), różnie nasilone zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, niski poziom aktywności ruchowej, zaburzenie orientacji przestrzennej, obniżony poziom koordynacji w obrębie dużej motoryki, brak poczucia rytmu, męczliwość, niedojrzałość i niestabilność emocjonalna, niski poziom motywacji i wiary w siebie z tendencją do wycofywania się lub do manifestowania postawy negatywistycznej.
Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi: zaburzenia mowy, dysleksję, autyzm, zespół ADHD, problemy szkolne.
Metodę wykorzystuje się również m.in. w walce ze stresem i w nauce języków obcych.
Terapia prowadzona byłaby nieodpłatnie min. jeden raz w tygodniu, przez przeszkolonych pracowników poradni. Czas trwania ok. 60 min. Terapia może być prowadzona grupowo i indywidualnie, o czym decyduje jednorodność ujawnianego problemu.
Rekrutacja na terapię odbywałaby się po badaniu u psychologa i logopedy poradni.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zakup i zastosowanie sprzętu do terapii Metodą Tomatisa prowadzonej nieodpłatne, urealnia cel efektywnego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ujawniających różnorodne problemy szkolne, dysfunkcje rozwojowe, jak również zaburzenia emocjonalno- społeczne. Stwarza możliwość korzystania z nowoczesnych form terapii, szczególnie dzieciom z rodzin niezamożnych. Poszerza ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, pokonywania trudności szkolnych i szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Należy zaznaczyć, że wielu krajach terapia metodą Tomatisa jest stosowana powszechnie.
Projekt ma wymiar profilaktyczny, poprzez zastosowanie terapii Metodą Tomatisa można przeciwdziałać negatywnym zjawiskom narastania niepowodzeń szkolnych prowadzących do demobilizacji i frustracji dzieci/uczniów, pogarszających ich stan psychofizyczny i zdrowotny.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Konfiguracja sprzętowa zestawu:
- elektroniczne ucho N426b - 29 151,00zł
- odtwarzacz Tascam SS-R200 - 3 038,30zł
- materiał muzyczny na karcie SDHC 32GB - 2 091,00zł
- słuchawki (typ MBCT-09) - 6 199,20zł
- rozgałęziacz sygnału AP4/4 - 2 706,00zł
- zestaw do nauki mowy APF-4 - 2 693,70zł
- mikrofon z kablem 824,10zł
- tester słuchawek 356,70zł
- audiometr AD226 (kalibracja do metody A.Tomatisa) - 11 664,00zł
- szkolenie pracowników - 17 712,00zł
Szkolenie 3 pracowników Poradni w zakresie obsługi sprzętu i prowadzenia terapii.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
76 436,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany