AKADEMIA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI - ASK

1087
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon F
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
15 900 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi, ukierunkowane na ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez aktywne słuchanie, przyjmowanie i wyrażanie pochwał, przyjmowanie krytyki i stosowanie krytyki konstruktywnej, umiejętność odmawiania oraz stawiania granic. Zajęcia dla uczniów i mieszkańców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon F
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zakrzewska 24
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek szkoły XXXIV-LO im. M. Cervantesa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi, ukierunkowane na ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez aktywne słuchanie, przyjmowanie i wyrażanie pochwał, przyjmowanie krytyki i stosowanie krytyki konstruktywnej, umiejętność odmawiania oraz stawiania granic. Zajęcia dla uczniów i mieszkańców.
Opis projektu
Celem warsztatu jest nabycie umiejętności komunikacyjnych. w Przypadku uczniów- w środowisku rówieśniczym, ale także rodzinnym,a w przypadku dorosłych mieszkańców w środowisku pracy, rodzinie. przygotowanie uczestników warsztatów do skutecznej współpracy.
Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności w zakresie:
* Słuchania- czyli uzyskujemy słuch absolutny w relacjach interpersonalnych.
* Komunikacji niewerbalnej- czyli mówią nie tylko usta.
* Wyrażania- krytyki- czyli jak zmobilizować do zmiany zachowania.
- pochwały- czyli jak skutecznie zachęcić do rozwoju.
* Rozwiązywania sytuacji konfliktowych- czyli szansa na rozwój.
* Asertywnej odmowy- czyli jak być w zgodzie ze sobą.
Metody- pracować będziemy metodami aktywnymi, w ramach których znajdą się ćwiczenia indywidualne, w parach i podgrupach, gry ,zabawy i dyskusje.
Efekty- w wyniku szkolenia uczestnicy-
- osiągną większą świadomość swoich umiejętności komunikacyjnych.
- udoskonalą umiejętności uważnego słuchania drugiej osoby.
- będą lepiej porozumiewać się bez słów.
- osiągną większą sprawność w udzielaniu w udzielaniu skutecznych informacji zwrotnych.
- będą lepiej przygotowani do rozwiązywania konfliktów.
- łatwiej im będzie wyrażać odmowę.

Uzasadnienie realizacji projektu
Dobra komunikacja, dobre porozumiewanie się służy współpracy, wyzwala energię i ukierunkowuje ją ku wspólnemu dobru. Komunikacja to sztuka właściwego rozumienia siebie i innych osób, umiejętność nazywania uczuć i potrzeb swoich i innych ludzi, jasność wypowiedzi, osądów, krytyki i pochwał. Tam gdzie spotykają się ludzie zawsze pojawiają się konflikty i nieporozumienia. Nie zawsze muszą być destrukcyjne, wręcz odwrotnie, mogą prowadzić do większej jedności i zrozumienia, do budowania nowej jakości. na tym może polegać skuteczność komunikacji: wykorzystanie różnic i konfliktów do budowy porozumienia.
Skuteczna komunikacja potrzebna jest zarówno w środowisku rówieśniczym, rodzinnym jak i w miejscu pracy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt prowadzenia warsztatu: 200zł za godzinę.
Jedna grupa warsztatowa 2400zł.
6 grup warsztatowych 14 400zł.
Materiały informacyjne (ulotki, plakat)- 1500zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

21.01.2016 15:45
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany